KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 23:15
KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 19.806.076 23.683.167 14.970.546 15.356.123
Satışların Maliyeti
12 -14.650.801 -8.117.476 -7.455.321 -4.674.224
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.155.275 15.565.691 7.515.225 10.681.899
BRÜT KAR (ZARAR)
5.155.275 15.565.691 7.515.225 10.681.899
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.294.250 -1.127.253 -913.053 -619.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 98.307.377 15.586.998 45.982.495 11.331.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-47.896 -620.260 -27.241 -24.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.120.506 29.405.176 52.557.426 21.369.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.120.506 29.405.176 52.557.426 21.369.615
Finansman Gelirleri
16 1.584.956 340.320 1.449.050 198.163
Finansman Giderleri
16 -22.959.082 -5.945.155 -15.255.774 -2.431.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.746.380 23.800.341 38.750.702 19.136.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.739.494 -5.310.958 -828.068 -3.887.611
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -816.147 0 -816.147 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.923.347 -5.310.958 -11.921 -3.887.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.006.886 18.489.383 37.922.634 15.248.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.006.886 18.489.383 37.922.634 15.248.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
70.006.886 18.489.383 37.922.634 15.248.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 2,25100000 0,59500000 1,22000000 0,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.370.959 20.475.603
Dönem Karı (Zararı)
70.006.886 18.489.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.148.056 -1.772.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.848.379 2.757.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
518.629 227.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 518.629 227.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.936.053 -12.559.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.681.495 2.490.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 9.739.494 5.310.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.063.013 3.758.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.209.850 660.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-653.960 2.755.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.199.203 342.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.204.183 20.475.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -649.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -517.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.138.477 -5.653.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.138.477 -5.653.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.756.727 -798.437
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.374.441 -17.344.796
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
109.813.000 16.505.099
Ödenen Faiz
-185.692 -12.946
Alınan Faiz
503.860 54.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.247.291 14.024.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.247.291 14.024.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.635.031 2.210.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 70.882.322 16.234.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 70.882.322 7.635.031
Ticari Alacaklar
5.953.935 1.744.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.953.935 1.744.085
Diğer Alacaklar
992.241 43.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 992.241 43.695
Peşin Ödenmiş Giderler
6 561.874 400.414
Diğer Dönen Varlıklar
10 477.567 198.253
ARA TOPLAM
78.867.939 10.021.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.867.939 10.021.478
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
266.667 481.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 266.667 481.531
Maddi Duran Varlıklar
7 629.993.436 519.584.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.714 21.964
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.457.691 5.482.990
Diğer Duran Varlıklar
10 1.954.744 2.264.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
636.690.252 527.836.293
TOPLAM VARLIKLAR
715.558.191 537.857.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 3.760.643 4.691.385
Ticari Borçlar
974.067 1.628.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 974.067 1.628.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 211.839 131.897
Diğer Borçlar
5 30.795.424 79.675.314
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 5 30.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
795.424 79.675.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.777 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 816.147 517.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
227.209 167.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 227.209 167.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 580.435 173.520
ARA TOPLAM
37.398.541 86.985.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.398.541 86.985.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 20.543.388 15.817.366
Diğer Borçlar
5 67.845.425 36.650.310
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 5 67.845.425 36.650.310
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.019.487 1.209.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.019.487 1.209.494
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 60.628.801 40.442.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.037.101 94.120.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
187.435.642 181.105.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
528.122.549 356.752.256
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 31.095.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 355.262.010 253.898.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
355.262.010 253.898.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
355.262.010 253.898.603
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.188.322 -16.685.702
Net Dönem Karı veya Zararı
70.006.886 84.874.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
528.122.549 356.752.256
TOPLAM KAYNAKLAR
715.558.191 537.857.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988
Transferler
3.037.017 -3.037.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.482.520 18.489.383 33.971.903 33.971.903
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 154.285.879 -16.685.702 18.489.383 190.754.891 190.754.891
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 253.898.603 -16.685.702 84.874.024 356.752.256 356.752.256
Transferler
84.874.024 -84.874.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.363.407 70.006.886 171.370.293 171.370.293
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 355.262.010 68.188.322 70.006.886 528.122.549 528.122.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.006.886 18.489.383 37.922.634 15.248.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.363.407 15.482.520 101.363.407 15.482.520
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 112.626.008 17.202.800 112.626.008 17.202.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.262.601 -1.720.280 -11.262.601 -1.720.280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -11.262.601 -1.720.280 -11.262.601 -1.720.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.363.407 15.482.520 101.363.407 15.482.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.370.293 33.971.903 139.286.041 30.730.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
171.370.293 33.971.903 139.286.041 30.730.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186844


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.