KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 20:53
KAP ***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 9.216.349 8.236.908
Satışların Maliyeti
12 -6.991.218 -3.760.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.225.131 4.476.889
BRÜT KAR (ZARAR)
2.225.131 4.476.889
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.097.528 -993.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 22.516.185 5.088.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -164.893 -397.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.478.895 8.175.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.478.895 8.175.142
Finansman Gelirleri
16 531.056 1.000.728
Finansman Giderleri
16 -19.873.187 -9.661.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.136.764 -485.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.099.747 3.340.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.099.747 3.340.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.037.017 2.854.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.037.017 2.854.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.037.017 2.854.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,11000000 0,16800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.302.991 8.134.289
Dönem Karı (Zararı)
3.037.017 2.854.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.298.333 5.728.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.966.460 1.959.467
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
187.682 -239.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 187.682 -45.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -193.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.221.299 232.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.265.743 7.116.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.099.747 -3.340.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-989.479 -448.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.992 -53.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
628.766 -218.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.292.253 -176.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.345.871 8.134.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -42.880 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.776.409 -143.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.776.409 -143.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.733.561 -14.481.596
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.661.825 -18.268.636
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
24.845.690 3.791.220
Ödenen Faiz
-1.492.464 -8.101
Alınan Faiz
42.160 3.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.143 -6.491.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.143 -6.491.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.950.699 8.441.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.210.842 1.950.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.210.842 1.950.699
Ticari Alacaklar
660.485 334.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 660.485 334.493
Diğer Alacaklar
43.605 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 43.605 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
6 52.562 76.380
Diğer Dönen Varlıklar
10 50.617 92.653
ARA TOPLAM
3.018.111 2.495.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.018.111 2.495.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
604.264 653.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 604.264 653.669
Maddi Duran Varlıklar
7 207.403.725 108.992.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.226 25.626
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.432.488 1.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 0 2.259.677
Diğer Duran Varlıklar
10 2.732.907 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.193.610 114.160.338
TOPLAM V 215.211.721 116.655.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 6.397.425 6.879.753
Ticari Borçlar
886.743 257.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 886.743 257.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 35.337 42.908
Diğer Borçlar
5 59.452 7.017.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 0 7.012.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.452 4.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
88.661 78.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 88.661 78.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 541.402 57.992
ARA TOPLAM
8.009.020 14.334.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.009.020 14.334.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 29.970.563 29.651.978
Diğer Borçlar
5 12.186.909 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 12.186.909 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
385.769 250.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 385.769 250.870
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 7.876.472 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.419.713 29.902.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.428.733 44.237.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.782.988 72.418.349
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 138.803.359 57.475.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.803.359 57.475.737
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.803.359 57.475.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.722.719 -51.481.669
Net Dönem Karı veya Zararı
3.037.017 2.854.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.782.988 72.418.349
TOPLAM KAYNAKLAR
215.211.721 116.655.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.613.939 -71.827 2.854.281 168.515 168.515
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
43.000.000 16.420.373 -23.016.867 36.403.506 36.403.506
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 0 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 0 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.327.622 3.037.017 84.364.639 84.364.639
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 0 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.037.017 2.854.281
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.327.622 -2.685.766
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 90.364.024 -2.904.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -92.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -9.036.402 310.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.327.622 -2.685.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.364.639 168.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.364.639 168.515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -1,55% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8311 Değişim: 0,46%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5568 Değişim: 0,45%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
977,49 Değişim: 0,15%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.