;

KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:16
KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -9.202.254 -3.882.750 -13.085.006 -13.085.006
Transferler
19 239.024 1.324.778 -7.764.861 -6.201.060 -6.201.060
Dönem Karı (Zararı)
29 29.490.263 -39.550 11.916.595 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.541 252.195.541
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.542 252.195.542
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Transferler
19 279.837 11.397.365 -11.916.595 -239.393 -239.393
Dönem Karı (Zararı)
29 37.802.638 -127.595 13.686.072 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 219.487.183 -178.601 2.863.181 47.459.429 13.686.072 303.317.264 303.317.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.319.627 78.723.263
Dönem Karı (Zararı)
13.686.072 11.916.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 13.686.072 11.916.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.336.262 1.062.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 18.105.066 12.062.188
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-405.381 -386.303
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -405.381 -386.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-528.792 -116.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -462.781 -112.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -66.011 -4.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 14.165.369 -10.496.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.297.293 65.744.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.037.710 9.797.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -51.035.240 9.797.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.091 -5.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.091 -5.929
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.786.761 -878.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.298.730 -83.653.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 117.637.857 -103.959.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -34.339.127 20.306.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 62.305 51.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.683.914 -18.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -60.683.914 -18.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.458.734 140.451.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -273.273 67.246.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 41.732.007 73.205.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.319.627 78.723.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.317.446 -64.714.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.219 -35.774
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 130.219 -35.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.661.376 -64.468.559
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -173.661.376 -64.468.559
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-50.786.289 -210.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
231.771.344 12.013.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.771.344 12.013.520
Kredilerden Nakit Girişleri
35 231.771.344 12.013.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.773.525 26.022.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.773.525 26.022.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 198.014.444 171.992.206
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.787.969 198.014.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 261.787.969 198.014.444
Ticari Alacaklar
133.754.754 82.717.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 133.752.284 82.717.044
Diğer Alacaklar
81.450 67.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 81.450 67.359
Stoklar
9 4.693.081 2.906.320
Peşin Ödenmiş Giderler
2.280.266 1.701.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.280.266 1.701.397
Diğer Dönen Varlıklar
7.421.441 5.907.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 7.421.441 5.907.065
ARA TOPLAM
410.018.961 291.313.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.018.961 291.313.629
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
765.254.807 558.939.058
Arazi ve Arsalar
12 878.000 498.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 762.450.000 556.650.000
Taşıtlar
12 977.107 895.256
Mobilya ve Demirbaşlar
12 945.818 884.336
Özel Maliyetler
12 3.882 11.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.956 47.593
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 43.956 47.593
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0 1.819.971
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 1.819.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
765.298.763 560.806.622
TOPLAM VARLIKLAR
1.175.317.724 852.120.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.153.082 51.314.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.153.082 51.314.649
Banka Kredileri
35 4.153.082 51.314.649
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.005.098 33.428.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.005.098 33.428.009
Banka Kredileri
35 38.005.098 33.428.009
Ticari Borçlar
300.456.292 217.157.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 117.637.857 123.791.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 182.818.435 93.366.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 184.856 122.551
Diğer Borçlar
50.801 10.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 50.801 10.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 51.466 643.483
Kısa Vadeli Karşılıklar
417.991 351.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 147.991 81.981
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 270.000 270.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.395.626 4.036.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.395.626 4.036.192
ARA TOPLAM
350.715.212 307.065.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.715.212 307.065.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
370.044.943 95.689.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
370.044.943 95.689.121
Banka Kredileri
35 370.044.943 95.689.121
Diğer Borçlar
77.794.268 138.518.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 67.030.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.794.268 71.487.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.061.006 432.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.061.006 432.517
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 72.385.031 58.219.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.285.248 292.859.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
872.000.460 599.924.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
303.317.264 252.195.541
Ödenmiş Sermaye
19 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.308.582 181.633.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.308.582 181.633.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 219.487.183 181.684.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -178.601 -51.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.863.181 2.583.343
Yasal Yedekler
19 2.863.181 2.583.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 47.459.429 36.062.064
Net Dönem Karı veya Zararı
29 13.686.072 11.916.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
303.317.264 252.195.541
TOPLAM KAYNAKLAR
1.175.317.724 852.120.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 536.462.452 406.382.804
Satışların Maliyeti
20 -478.938.676 -349.389.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.523.776 56.993.585
BRÜT KAR (ZARAR)
57.523.776 56.993.585
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.894.377 -4.534.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 25.450.778 4.528.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.321.520 -4.458.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.758.657 52.528.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.758.657 52.528.673
Finansman Gelirleri
25 82.789.364 9.533.310
Finansman Giderleri
25 -122.090.485 -44.446.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.457.536 17.615.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.771.464 -5.699.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.213.737 -1.567.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.557.727 -4.131.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.686.072 11.916.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.686.072 11.916.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 13.686.072 11.916.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.943.126 29.530.114
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 49.094.335 37.808.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 178.601 51.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.329.810 -8.328.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.329.810 -8.328.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.943.126 29.530.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.629.198 41.446.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.629.198 41.446.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.