KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 23:27
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 62.182.163 42.816.171
Satışların Maliyeti
13 -10.682.598 -8.456.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.499.565 34.359.863
liyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
249.913.018 29.854.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
249.913.018 29.854.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
249.913.018 29.854.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 18 2,87000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.885.907 30.134.851
Dönem Karı (Zararı)
249.913.018 29.854.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
249.913.018 29.854.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-202.082.941 -472.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 136.095 128.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 285.641
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 285.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
122.206 44.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 122.206 44.092
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.256.164 -1.398.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.256.164 -1.398.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-201.085.078 459.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -201.085.078 459.800
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.859
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.526 -1.115.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.069.884 1.680.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.069.884 1.680.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.611 -177.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
177.611 -177.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.398.086 -1.157.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.234.029 27.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 1.232.090 -54.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.939 81.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.689 1.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 -74.746 -631.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.195.689 -857.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.195.689 -857.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.692.551 28.266.291
Alınan Faiz
16 1.256.164 1.398.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -62.808 470.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-583.741 -7.815.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.819 -61.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -20.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.426 -41.047
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -562.922 -7.776.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.846.000 -38.541.000
Ödenen Temettüler
12 -39.846.000 -38.541.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.456.166 -16.221.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.456.166 -16.221.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.909.285 29.130.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.365.451 12.909.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 21.365.451 12.909.285
Ticari Alacaklar
13.342.083 8.272.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.342.083 8.272.199
Diğer Alacaklar
0 177.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 177.611
Peşin Ödenmiş Giderler
3.803.731 3.592.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.803.731 3.592.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 62.808 0
ARA TOPLAM
38.574.073 24.951.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.574.073 24.951.547
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.440.000 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
7 291.395 401.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.659 47.250
Bilgisayar Yazılımları
41.659 47.250
Peşin Ödenmiş Giderler
13.890.643 16.500.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.890.643 16.500.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.763.697 929.840.338
TOPLAM VARLIKLAR
1.167.337.770 954.791.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.394.842 1.160.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.232.090 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.162.752 1.160.813
Diğer Borçlar
0 17.661.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 17.661.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 557.286 632.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
557.286 632.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.931 14.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 15.931 14.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.298.371 343.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.298.371 343.991
ARA TOPLAM
4.266.430 19.812.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.266.430 19.812.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 334.081 211.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
334.081 211.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.484.233 1.242.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.484.233 1.242.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.818.314 1.454.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.084.744 21.266.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.161.253.026 933.525.008
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 56.913.521 48.639.667
Yasal Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.436.457 768.041.019
Net Dönem Karı veya Zararı
249.913.018 29.854.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.161.253.026 933.525.008
TOPLAM KAYNAKLAR
1.167.337.770 954.791.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.854.292 29.854.292 29.854.292
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 933.525.008
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
249.913.018 249.913.018 249.913.018
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 249.913.018 1.161.253.026 1.161.253.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
249.913.018 29.854.292
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.913.018 29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
249.913.018 29.854.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7590 Değişim: 0,03%
Düşük 16,7329 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,5007 Değişim: 0,12%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
974,98 Değişim: -0,11%
Düşük 973,20 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.