KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 - 18:34
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 21.041.863 20.123.753 10.969.559 2.913.781
Satışların Maliyeti
9 -4.063.915 -4.542.789 -2.563.037 -2.692.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.977.948 15.580.964 8.406.522 220.901
BRÜT KAR (ZARAR)
16.977.948 15.580.964 8.406.522 220.901
Genel Yönetim Giderleri
-575.401 -854.783 -248.988 -602.863
Pazarlama Giderleri
-1.546.319 -1.322.152 -791.910 -707.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
729.049 1.073.281 416.481 216.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-176.832 -271.919 -59.230 -44.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,18000000 0,16000000 0,09000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.310.845 15.570.011
Dönem Karı (Zararı)
15.408.445 14.205.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.408.445 14.205.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-408.596 -762.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.914 78.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.790 19.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.790 19.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-524.300 -860.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-524.300 -860.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.812.911 938.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-734.649 2.745.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -734.649 2.745.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.462 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.462 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 1.372.043 -2.514.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -271.146 825.312
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 19.835 -36.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-290.981 861.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
63.178 53.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.935 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.935 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.381.538 1.417.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.526 -1.589.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -212.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.526 -1.376.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.812.760 14.380.950
Alınan Faiz
524.300 860.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.215 328.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.484 -2.482.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.612 -39.098
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -20.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.219 -18.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -457.872 -2.443.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.661.000 -38.541.000
Ödenen Temettüler
-17.661.000 -38.541.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.639 -25.453.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.639 -25.453.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 12.909.285 29.130.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 12.090.646 3.677.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 12.090.646 12.909.285
Ticari Alacaklar
9.006.848 8.272.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.006.848 8.272.199
Diğer Alacaklar
179.073 177.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
179.073 177.611
Peşin Ödenmiş Giderler
3.504.866 3.592.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.504.866 3.592.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 26.215 0
ARA TOPLAM
24.807.648 24.951.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.807.648 24.951.547
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.249.872 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
7 344.027 401.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.001 47.250
Bilgisayar Yazılımları
43.001 47.250
Peşin Ödenmiş Giderler
15.215.551 16.500.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 15.215.551 16.500.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.952.451 929.840.338
TOPLAM VARLIKLAR
953.760.099 954.791.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
889.667 1.160.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 19.835 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 869.832 1.160.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.507 14.242
Diğer Borçlar
22.203.935 17.661.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.203.935 17.661.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.013.570 632.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.013.570 632.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.913 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.913 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
386.736 343.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
386.736 343.991
ARA TOPLAM
25.571.328 19.812.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.571.328 19.812.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
255.665 211.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
255.665 211.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.184.653 1.242.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.184.653 1.242.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.440.318 1.454.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.011.646 21.266.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
926.748.453 933.525.008
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.436.457 768.041.019
Net Dönem Karı veya Zararı
15.408.445 29.854.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
926.748.453 933.525.008
TOPLAM KAYNAKLAR
953.760.099 954.791.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.205.391 14.205.391 0 14.205.391
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 14.205.391 917.876.107 0 917.876.107
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008
Transferler
8.273.854 21.580.438 -29.854.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.408.445 15.408.445 0 15.408.445
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 15.408.445 926.748.453 0 926.748.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.408.445 14.205.391 7.722.875 -917.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957371


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: -1,43% Hacim : 4.752 Mio.TL Son veri saati : 13:02
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6607 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1515 Değişim: 0,11%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,94 Değişim: 0,39%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.