KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 19:07
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 12.794.201 20.817.846
Satışların Maliyeti
9 -4.351.259 -5.611.533
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.442.942 15.206.313
BRÜT KAR (ZARAR)
8.442.942 15.206.313
Genel Yönetim Giderleri
-337.323 -277.142
Pazarlama Giderleri
-962.998 -1.092.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
329.927 875.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.652 -59.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.440.896 14.652.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.440.896 14.652.592
Finansman Giderleri
-90.176 -171.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.350.720 14.480.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.835 80.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.835 80.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.380.555 14.560.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.380.555 14.560.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.380.555 14.560.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,08000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.966.596 33.179.876
Dönem Karı (Zararı)
7.380.555 14.560.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.380.555 14.560.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.165 -492.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 49.064 43.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
193.290 422.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
193.290 422.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.684 -878.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-241.684 -878.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -29.835 -80.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
605.518 18.786.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.163.334 -3.512.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.163.334 -3.512.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.193 -2.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.193 -2.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 498.259 -1.586.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.198.521 1.900.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.198.521 1.900.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
234.282 224.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.248 19.423.794
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.248 19.423.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.416 2.467.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.681 -127.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-175.681 -127.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.956.908 32.854.840
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 9.688 325.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.540 -1.084.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.393 -52.233
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.393 -33.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -18.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -391.147 -1.032.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.419.316 -55.323.160
Ödenen Temettüler
-17.661.000 -56.202.000
Alınan Faiz
241.684 878.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.847.260 -23.227.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.847.260 -23.227.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 13.183.450 30.017.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 3.336.190 6.790.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 3.336.190 13.183.450
Ticari Alacaklar
12.450.475 11.287.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.450.475 11.287.141
Diğer Alacaklar
191.483 187.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
191.483 187.290
Peşin Ödenmiş Giderler
2.678.207 3.403.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.678.207 3.403.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 12.084 21.772
ARA TOPLAM
18.668.439 28.083.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.668.439 28.083.548
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 913.183.147 912.792.000
Maddi Duran Varlıklar
400.676 437.724
Taşıtlar
7 364.000 397.863
Mobilya ve Demirbaşlar
7 35.277 38.462
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.502 62.125
Bilgisayar Yazılımları
53.502 62.125
Peşin Ödenmiş Giderler
16.833.726 16.606.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.833.726 16.606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 362.768 332.933
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
930.848.615 930.245.875
TOPLAM VARLIKLAR
949.517.054 958.329.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 4.215.068 3.016.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.215.068 3.016.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
317.670 83.388
Diğer Borçlar
22.571.248 18.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.201.248 17.661.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
783.978 782.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 783.978 782.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
295.032 230.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
295.032 230.827
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
607.091 673.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
607.091 673.696
ARA TOPLAM
28.790.087 22.818.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.790.087 22.818.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.630.287 1.501.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.630.287 1.501.202
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.133.956 1.243.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.133.956 1.243.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.764.243 2.744.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.554.330 25.562.254
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.962.724 932.767.169
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.913.521 48.639.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.793.377 767.818.957
Net Dönem Karı veya Zararı
7.380.555 29.433.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.962.724 932.767.169
TOPLAM KAYNAKLAR
949.517.054 958.329.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.560.929 14.560.929 0 14.560.929
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.560.929 917.894.824 0 917.894.824
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.380.555 7.380.555 0 7.380.555
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 7.380.555 917.962.724 0 917.962.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.380.555 14.560.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.380.555 14.560.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.380.555 14.560.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937069


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.