KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:25
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 37.878.076 65.238.959 12.545.157 20.598.916
Satışların Maliyeti
9 -14.231.889 -17.357.258 -4.830.487 -4.414.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.646.187 47.881.701 7.714.670 16.184.323
BRÜT KAR (ZARAR)
23.646.187 47.881.701 7.714.670 16.184.323
Genel Yönetim Giderleri
-1.206.708 -641.785 -309.851 -205.837
Pazarlama Giderleri
-3.006.628 -4.840.386 -1.125.383 -1.615.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.319.505 2.413.889 222.895 517.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-80.798 -298.816 -21.557 -11.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.671.558 44.514.603 6.480.774 14.868.580
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.671.558 44.514.603 6.480.774 14.868.580
Finansman Giderleri
-351.842 -84.665 -131.117 -35.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.319.716 44.429.938 6.349.657 14.833.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.663 40.288 10.453 -103.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 -21.767 0 -21.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 56.663 62.055 10.453 -81.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,23400000 0,51100000 0,07300000 0,16900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.601.158 42.847.558
Dönem Karı (Zararı)
20.376.379 44.470.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.376.379 44.470.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-324.325 -991.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
111.453 244.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
389.841 993.036
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 389.841 993.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
297.907 3.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
297.907 3.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.074.722 -2.170.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.074.722 -2.170.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -56.663 -62.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.859 395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
253.450 -386.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.119.980 -1.579.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.119.980 -1.579.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.074 -6.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -1.753.967 -675.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.222.382 868.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.222.382 868.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
367.230 433.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.552 100.864
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.552 90.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 10.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 701.724 985.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-699.509 -512.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-699.509 -512.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.305.504 43.092.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -230.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
295.654 -14.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.095.744 -7.989.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 2.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 2.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.089 -1.574.496
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -38.703 -1.544.496
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386 -30.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.061.922 -6.417.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.466.278 -47.654.479
Ödenen Temettüler
-38.541.000 -49.824.902
Alınan Faiz
1.074.722 2.170.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.960.864 -12.796.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.960.864 -12.796.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 30.017.994 29.660.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 10.057.130 16.863.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 10.057.130 30.017.994
Ticari Alacaklar
9.946.311 13.456.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.946.311 13.456.132
Diğer Alacaklar
32.795 8.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.795 8.721
Peşin Ödenmiş Giderler
3.346.850 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.346.850 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 161.208 470.187
ARA TOPLAM
23.544.294 46.732.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.544.294 46.732.855
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 908.536.922 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
479.450 564.547
Taşıtlar
7 432.961 516.448
Mobilya ve Demirbaşlar
7 45.090 46.700
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.870 50.263
Bilgisayar Yazılımları
49.870 50.263
Peşin Ödenmiş Giderler
17.474.267 16.287.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.474.267 16.287.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 248.841 192.178
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.804.146 922.584.113
TOPLAM VARLIKLAR
950.348.440 969.316.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.545.340 3.767.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.545.340 3.767.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
453.161 85.931
Diğer Borçlar
18.045.448 620.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.675.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 620.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.145.143 1.443.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.145.143 1.443.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 13.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.354 157.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
218.354 157.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
808.132 2.106.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
808.132 2.106.959
ARA TOPLAM
24.215.578 8.194.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.215.578 8.194.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.072.927 836.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.072.927 836.134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.349.661 750.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.349.661 750.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.422.588 1.586.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.638.166 9.781.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
923.710.274 959.535.895
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.818.957 767.170.330
Net Dönem Karı veya Zararı
11 20.376.379 62.539.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
923.710.274 959.535.895
TOPLAM KAYNAKLAR
950.348.440 969.316.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.470.226 44.470.226 44.470.226
Kar Payları
-49.824.900 0 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 44.470.226 941.466.723 0 941.466.723
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.376.379 20.376.379 0 20.376.379
Kar Payları
-56.202.000 0 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 20.376.379 923.710.274 0 923.710.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8432 Değişim: -0,60%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8310 Değişim: 0,86%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
938,56 Değişim: 0,90%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.