KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:02
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 25.332.919 44.640.043 4.515.074 23.499.389
Satışların Maliyeti
9 -9.401.402 -12.942.665 -3.789.869 -7.673.918
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.931.517 31.697.378 725.205 15.825.471
BRÜT KAR (ZARAR)
15.931.517 31.697.378 725.205 15.825.471
Genel Yönetim Giderleri
-896.857 -435.948 -619.715 -152.623
Pazarlama Giderleri
-1.881.245 -3.224.900 -788.794 -1.282.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.096.610 1.896.725 221.529 206.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.241 -287.232 -32 -272.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.190.784 29.646.023 -461.807 14.323.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.190.784 29.646.023 -461.807 14.323.774
Finansman Giderleri
-220.725 -49.126 -48.889 -23.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.970.059 29.596.897 -510.696 14.300.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.210 143.425 -33.963 149.618
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 16.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 46.210 143.425 -33.963 133.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,16000000 0,34000000 -0,01000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.193.805 31.348.910
Dönem Karı (Zararı)
14.016.269 29.740.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.016.269 29.740.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-661.687 -1.037.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 93.262 137.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 652.068
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 652.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
255.720 73.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
255.720 73.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-964.459 -1.758.274
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-964.459 -1.758.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -46.210 -143.127
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 395
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
527.029 2.846.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.328.559 -715.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.328.559 -715.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.793 -1.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -2.382.527 1.759.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.863 1.584.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 273.863 1.584.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
315.965 432.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.432 101.844
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.432 11.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 90.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 2.729.908 180.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.269.514 -494.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.269.514 -494.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.881.611 31.549.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -230.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 312.194 30.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.495.701 -6.815.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.261 -1.401.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -33.875 -1.371.280
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386 -30.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.443.440 -5.416.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.576.541 -48.066.628
Ödenen Temettüler
-38.541.000 -49.824.902
Alınan Faiz
964.459 1.758.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.878.437 -23.533.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.878.437 -23.533.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 30.017.994 29.660.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 4.139.557 6.127.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 4.139.557 30.017.994
Ticari Alacaklar
12.127.573 13.456.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.127.573 13.456.132
Diğer Alacaklar
30.720 8.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 30.720 8.721
Peşin Ödenmiş Giderler
3.225.596 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.225.596 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 144.668 470.187
Diğer Dönen Varlıklar
212.794 0
ARA TOPLAM
19.880.908 46.732.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.880.908 46.732.855
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 907.918.440 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
516.544 564.547
Taşıtlar
7 468.059 516.448
Mobilya ve Demirbaşlar
7 47.086 46.700
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 1.399 1.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.265 50.263
Bilgisayar Yazılımları
57.265 50.263
Peşin Ödenmiş Giderler
18.224.081 16.287.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 18.224.081 16.287.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 238.388 192.178
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.969.514 922.584.113
TOPLAM VARLIKLAR
946.850.422 969.316.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.041.585 3.767.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 4.041.585 3.767.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
401.896 85.931
Diğer Borçlar
18.046.568 620.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.676.568 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 620.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.173.327 1.443.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 4.173.327 1.443.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 13.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
252.603 157.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
252.603 157.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
568.693 2.106.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
568.693 2.106.959
ARA TOPLAM
27.484.672 8.194.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.484.672 8.194.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
996.491 836.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
996.491 836.134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.019.095 750.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.019.095 750.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.015.586 1.586.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.500.258 9.781.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.350.164 959.535.895
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.818.957 767.170.330
Net Dönem Karı veya Zararı
11 14.016.269 62.539.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.350.164 959.535.895
TOPLAM KAYNAKLAR
946.850.422 969.316.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397
Transferler
7.430.456 58.762.779 -66.193.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.740.322 29.740.322 0 29.740.322
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 29.740.322 926.736.819 0 926.736.819
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895
Transferler
5.688.771 56.850.627 -62.539.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.016.269 14.016.269 0 14.016.269
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.016.269 917.350.164 0 917.350.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869792


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,93% Hacim : 7.109 Mio.TL Son veri saati : 13:50
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5745 Değişim: 1,24%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3966 Değişim: 1,26%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,41 Değişim: 1,22%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.