KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:01
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 20.123.753 35.770.851 2.913.781 18.962.372
Satışların Maliyeti
9 -4.542.789 -5.311.606 -2.692.880 -3.344.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.580.964 30.459.245 220.901 15.618.349
BRÜT KAR (ZARAR)
15.580.964 30.459.245 220.901 15.618.349
Genel Yönetim Giderleri
-854.783 -365.309 -602.863 -129.477
Pazarlama Giderleri
-1.322.152 -1.467.965 -707.743 -571.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.073.281 1.795.353 216.903 142.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-271.919 -206.106 -44.897 -191.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,16000000 0,35000000 -0,01000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.709.874 30.622.804
Dönem Karı (Zararı)
14.205.391 30.215.218
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.205.391 30.215.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-762.607 -1.236.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 78.445 115.119
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 487.491
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 487.491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.085 9.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.085 9.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.848.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.848.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
938.166 1.694.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.745.367 -692.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.745.367 -692.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -2.514.409 1.458.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
825.312 487.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -36.303 -303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 861.615 791.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.513 41.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.417.558 912.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.589.175 -512.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-212.794 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.376.381 -512.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.380.950 30.673.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -94.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 328.924 44.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.482.538 -6.787.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.098 -1.371.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.712 -1.371.280
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.443.440 -5.416.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.680.863 -47.976.219
Ödenen Temettüler
-38.541.000 -49.824.902
Alınan Faiz
860.137 1.848.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.453.527 -24.140.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.453.527 -24.140.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.130.726 29.450.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 3.677.199 5.309.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 3.677.199 29.130.726
Ticari Alacaklar
7.492.490 10.237.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.492.490 10.237.857
Peşin Ödenmiş Giderler
3.225.596 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.225.596 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 141.263 470.187
Diğer Dönen Varlıklar
212.794 0
ARA TOPLAM
14.749.342 42.618.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.749.342 42.618.591
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 907.918.440 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
7 471.723 520.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.856 25.360
Bilgisayar Yazılımları
34.856 25.360
Peşin Ödenmiş Giderler
18.224.081 16.155.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 18.224.081 16.155.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.749.100 922.276.373
TOPLAM VARLIKLAR
941.498.442 964.894.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.943.350 1.133.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 17.968 54.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.925.382 1.079.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.078 12.782
Diğer Borçlar
17.676.568 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 17.676.568 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.681.333 1.263.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.681.333 1.263.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.217 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.217 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.937 1.694.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.937 1.694.066
ARA TOPLAM
22.416.483 4.104.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.416.483 4.104.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
186.868 167.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
186.868 167.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.018.984 750.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.018.984 750.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.205.852 918.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.622.335 5.022.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.876.107 959.872.716
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
768.041.019 767.259.909
Net Dönem Karı veya Zararı
11 14.205.391 62.671.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.876.107 959.872.716
TOPLAM KAYNAKLAR
941.498.442 964.894.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.215.218 30.215.218 0 30.215.218
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 30.215.218 927.416.053 0 927.416.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.205.391 14.205.391 0 14.205.391
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 14.205.391 917.876.107 0 917.876.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.205.391 30.215.218 -917.699 14.868.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869785


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.