;

KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 18:39
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 17.209.972 16.808.479
Satışların Maliyeti
9 -1.849.909 -1.967.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.360.063 14.840.896
BRÜT KAR (ZARAR)
15.360.063 14.840.896
Genel Yönetim Giderleri
-251.920 -235.832
Pazarlama Giderleri
-614.409 -896.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
856.378 1.652.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-227.022 -14.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.123.090 15.346.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.656.030 16.017.266
Dönem Karı (Zararı)
15.123.090 15.346.519
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.123.090 15.346.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-818.117 -1.691.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 37.298 43.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.722 -50.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.722 -50.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.684.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.684.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.009.891 2.709.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.114.129 537.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.114.129 537.038
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -1.738.130 383.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.394.463 664.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -51.715 -303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.446.178 968.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.354 21.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.662.000 -10.109
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.662.000 -10.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 2.014.100 1.614.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.767 -499.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-261.767 -499.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.314.864 16.364.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -94.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 341.166 -252.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.071.245 -4.487.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.070 -643.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.712 -641.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.358 -2.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.032.175 -3.843.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.341.863 -38.315.366
Ödenen Temettüler
-56.202.000 -39.999.782
Alınan Faiz
860.137 1.684.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.757.078 -26.785.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.757.078 -26.785.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.130.726 29.450.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 6.373.648 2.664.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 6.373.648 29.130.726
Ticari Alacaklar
13.369.430 10.237.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.369.430 10.237.857
Peşin Ödenmiş Giderler
2.805.645 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.805.645 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 129.021 470.187
ARA TOPLAM
22.677.744 42.618.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.677.744 42.618.591
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 906.507.175 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
7 507.993 520.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.705 25.360
Bilgisayar Yazılımları
39.705 25.360
Peşin Ödenmiş Giderler
17.847.753 16.155.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.847.753 16.155.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
925.002.626 922.276.373
TOPLAM VARLIKLAR
947.680.370 964.894.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.513.719 1.133.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 54.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.513.719 1.079.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.726 12.782
Diğer Borçlar
19.673.794 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 19.662.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 11.794 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 3.277.875 1.263.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.277.875 1.263.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.410 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.410 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.207.443 1.694.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.207.443 1.694.066
ARA TOPLAM
27.738.967 4.104.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.738.967 4.104.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
172.505 167.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
172.505 167.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
975.092 750.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
975.092 750.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.597 918.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.886.564 5.022.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
918.793.806 959.872.716
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
768.041.019 767.259.909
Net Dönem Karı veya Zararı
15.123.090 62.671.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
918.793.806 959.872.716
TOPLAM KAYNAKLAR
947.680.370 964.894.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.346.519 15.346.519 0 15.346.519
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 15.346.519 912.547.354 0 912.547.354
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.123.090 15.123.090 0 15.123.090
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 15.123.090 918.793.806 0 918.793.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.123.090 15.346.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.123.090 15.346.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.123.090 15.346.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2332 Değişim: -0,71%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4290 Değişim: -0,74%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
967,09 Değişim: -0,57%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.