KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 22:50
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 67.329.750 57.526.320
Satışların Maliyeti
13 -7.071.303 -6.936.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.258.447 50.589.891
BRÜT KAR (ZARAR)
60.258.447 50.589.891
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.619.943 -1.319.512
Pazarlama Giderleri
14 -5.350.680 -3.234.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 13.089.168 146.115.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -400.458 -116.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.976.534 192.033.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,75800000 2,20700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 23.675.901 617.022.906 41.879.943 769.568.780 0 769.568.780
Transferler
5.609.343 36.270.600 -41.879.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
192.033.721 192.033.721 0 192.033.721
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 0 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.976.534 65.976.534 0 65.976.534
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.515.126 33.383.219
Dönem Karı (Zararı)
65.976.534 192.033.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.976.534 192.033.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.709.341 -145.548.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 46.100 43.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
560.214 162.050
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 560.214 162.050
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.521 -11.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.521 -11.158
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.177.005 -2.184.896
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.177.005 -2.184.896
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.194.171 -143.557.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -9.194.171 -143.557.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.713 -14.989.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.950.506 304.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.950.506 304.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
709.533 -2.162.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.564 -15.955.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 99.170 136.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -246.734 -16.091.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
712 1.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 741.137 -410.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.038.975 3.232.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 1.836.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.038.975 1.396.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.659.480 31.496.002
Alınan Faiz
16 3.177.005 2.184.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -321.359 -327.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 30.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.047.584 -3.383.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.699 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 53.699 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-490.454 -16.802
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -464.409 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.045 -16.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.610.829 -3.367.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.377.700 -38.175.600
Ödenen Temettüler
10 -42.377.700 -38.175.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.089.842 -8.176.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.089.842 -8.176.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.360.511 29.536.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 29.450.353 21.360.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.976.534 192.033.721
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.976.534 192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.976.534 192.033.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 29.450.353 21.360.511
Ticari Alacaklar
7.384.198 4.993.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.384.198 4.993.906
Peşin Ödenmiş Giderler
2.724.732 2.681.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.724.732 2.681.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 321.359 327.734
ARA TOPLAM
39.880.642 29.363.819
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.880.642 29.363.819
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 894.360.000 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
7 472.541 83.329
Taşıtlar
472.388 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
153 310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.328 30.885
Bilgisayar Yazılımları
32.328 30.885
Peşin Ödenmiş Giderler
16.227.145 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.227.145 16.979.742
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
911.192.014 896.748.956
TOPLAM VARLIKLAR
951.072.656 926.112.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 751.436 899.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 303.853 204.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
447.583 694.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 15.110 14.399
Ertelenmiş Gelirler
5 977.278 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
977.278 236.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.349.092 846.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.349.092 846.766
ARA TOPLAM
3.092.916 1.996.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.092.916 1.996.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 219.328 163.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
219.328 163.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
734.677 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
734.677 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.005 689.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.046.921 2.685.874
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
947.025.735 923.426.901
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 35.520.440 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
758.538.731 615.117.906
Net Dönem Karı veya Zararı
65.976.534 192.033.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
947.025.735 923.426.901
TOPLAM KAYNAKLAR
951.072.656 926.112.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,40% Hacim : 2.654 Mio.TL Son veri saati : 10:49
Düşük 1.419 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5891 Değişim: 0,74%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5947
Açılış: 8,5258
10,1183 Değişim: 0,59%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1390
Açılış: 10,0589
486,34 Değişim: 1,21%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 487,20
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.