KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:35
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 15.582.019 13.470.741
Satışların Maliyeti
10 -1.421.917 -1.480.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.160.102 11.990.515
BRÜT KAR (ZARAR)
14.160.102 11.990.515
Genel Yönetim Giderleri
-363.770 -354.022
Pazarlama Giderleri
-554.315 -122.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.062.713 852.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.932 -51.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.254.798 12.315.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 12 0,16000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 23.675.901 617.022.906 41.879.943 769.568.780 769.568.780
Transferler
5.570.234 36.309.709 -41.879.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.315.163 12.315.163 12.315.163
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.246.135 615.157.015 12.315.163 743.708.343 743.708.343
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.254.798 14.254.798 14.254.798
Kar Payları
-34.321.500 -34.321.500 -34.321.500
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 766.594.931 14.254.798 903.360.199 903.360.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.395.311 13.809.034
Dönem Karı (Zararı)
14.254.798 12.315.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.254.798 12.315.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-990.671 -843.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.786 10.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 0 -27.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -27.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.024 -37.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.024 -37.955
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.481 -788.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.481 -788.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.609.740 2.909.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 987.680 2.593.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
987.680 2.593.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -724.442 -910.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -373.592 -4.535.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -62.936 -22.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-310.656 -4.512.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.316 26.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.782 8.807
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.782 8.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 1.380.515 2.715.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
299.481 3.010.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30.004 1.836.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
269.477 1.173.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.873.867 14.381.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -478.556 -600.095
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 27.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.541 -438.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.762 -11.302
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.762 -11.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.067.779 -427.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.316.019 -37.387.408
Ödenen Temettüler
-34.321.500 -38.175.600
Alınan Faiz
1.005.481 788.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.994.249 -24.016.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.994.249 -24.016.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 21.360.511 29.536.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 1.366.262 5.519.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.254.798 12.315.163
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.254.798 12.315.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.254.798 12.315.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 1.366.262 21.360.511
Ticari Alacaklar
4.006.226 4.993.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.006.226 4.993.906
Peşin Ödenmiş Giderler
2.422.323 2.681.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.422.323 2.681.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 478.556 327.734
ARA TOPLAM
8.273.367 29.363.819
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.273.367 29.363.819
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 880.622.779 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
7 77.876 83.329
Taşıtlar
77.605 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
271 310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.314 30.885
Bilgisayar Yazılımları
31.314 30.885
Peşin Ödenmiş Giderler
17.963.529 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.963.529 16.979.742
Diğer Duran Varlıklar
11.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11.500 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
898.806.998 896.748.956
TOPLAM VARLIKLAR
907.080.365 926.112.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 525.408 899.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 204.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
383.661 694.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
82.608 14.399
Diğer Borçlar
771.689 846.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
771.689 846.766
Ertelenmiş Gelirler
5 1.630.049 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.630.049 236.141
ARA TOPLAM
3.009.754 1.996.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.009.754 1.996.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
167.831 163.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
167.831 163.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
542.581 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
542.581 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.412 689.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.720.166 2.685.874
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
903.360.199 923.426.901
Ödenmiş Sermaye
12 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.520.440 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.594.931 615.117.906
Net Dönem Karı veya Zararı
12 14.254.798 192.033.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
903.360.199 923.426.901
TOPLAM KAYNAKLAR
907.080.365 926.112.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682511


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.