KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 18:46
KAP ***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 1.000.000 78.510 692.213 -1.770.723 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.837 2.502.828 2.372.088 4.710.079 4.710.079
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
16 -600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
151.733 151.733 151.733
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547
Transferler
16 1.300.000 104.180 -1.404.180 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.411 2.949.048 3.071.459 3.071.459
Sermaye Arttırımı
2.372.088 -2.372.088 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.300.000 -223.775 2.502.828 769.842 1.022.063 2.949.048 24.320.006 24.320.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.263.977 -2.644.388
Dönem Karı (Zararı)
3.802.156 4.353.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.802.156 4.353.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.831.917 1.118.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 777.502 655.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
89.092 58.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 89.092 58.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.179 156.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 121.109 137.377
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-59.930 18.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
904.144 421.960
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.087 -71
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 908.231 422.031
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -173.066
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-173.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.351.107 -7.743.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.780.452 -3.899.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.780.452 -3.899.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.110.077 -2.804.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.110.077 -2.804.404
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.360.823 -1.481.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
924.156 70.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
924.156 70.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
976.089 371.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
976.089 371.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.282.966 -2.271.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -111.806 -81.202
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-964.883 -351.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 57.700 59.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.137 -2.180.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 221.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -220.137 -2.401.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.137 -2.401.426
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.091.827 3.987.115
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 -27.601
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.995.971 5.036.676
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.995.971 5.036.676
Ödenen Temettüler
16 -600.000
Ödenen Faiz
20 -908.231 -422.031
Alınan Faiz
4.087 71
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.135.667 -837.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.135.667 -837.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.554.422 1.358.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.690.089 521.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.690.089 1.554.422
Ticari Alacaklar
4 11.541.467 8.907.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.541.467 8.907.807
Diğer Alacaklar
9 17.444 19.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.444 19.899
Stoklar
6 8.051.965 6.691.142
Peşin Ödenmiş Giderler
7 758.451 557.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
758.451 557.180
ARA TOPLAM
24.059.416 17.730.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.059.416 17.730.450
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.624 6.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.624 6.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 7.945.001 7.945.001
Maddi Duran Varlıklar
11 7.288.199 7.820.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 41.175 65.825
Peşin Ödenmiş Giderler
3.517.157 2.605.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.517.157 2.605.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.798.156 18.444.259
TOPLAM VARLIKLAR
42.857.572 36.174.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.880.953 2.195.619
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.492.671 2.213.287
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 52.211 92.202
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
52.211 92.202
Ticari Borçlar
3.425.149 2.500.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.425.149 2.500.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 904.308 744.617
Diğer Borçlar
9 1.826.096 911.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.826.096 911.631
Ertelenmiş Gelirler
8 152.644 252.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
152.644 252.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
161.284
ARA TOPLAM
13.734.032 9.072.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.734.032 9.072.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.060.199 5.028.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 540.716 541.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
540.716 541.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 202.619 283.791
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.803.534 5.853.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.537.566 14.926.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.320.006 21.248.547
Ödenmiş Sermaye
16 17.300.000 16.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-223.775 -346.186
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-223.775 -346.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.502.828 2.502.828
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
769.842 665.662
Yasal Yedekler
769.842 665.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.022.063 54.155
Net Dönem Karı veya Zararı
2.949.048 2.372.088
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.320.006 21.248.547
TOPLAM KAYNAKLAR
42.857.572 36.174.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 28.488.277 19.488.871
Satışların Maliyeti
18 -16.869.642 -13.463.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.618.635 6.024.900
BRÜT KAR (ZARAR)
11.618.635 6.024.900
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.921.608 -2.171.899
Pazarlama Giderleri
18 -4.180.860 -2.109.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -188.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 877.031 331.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -496.678 -142.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.708.362 1.932.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.953.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.708.362 4.886.650
Finansman Gelirleri
20 564.646 243.097
Finansman Giderleri
20 -1.470.852 -776.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.802.156 4.353.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-853.108 -497.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -964.883 -351.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 111.775 -145.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.949.048 3.856.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.949.048 3.856.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.949.048 3.856.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
122.411 71.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.014 89.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.603 -17.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-30.603 -17.843
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.411 71.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.071.459 3.927.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.071.459 3.927.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.