KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:12
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
311.378.318 -311.378.318 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
254.798.771 254.798.771 -537.491 254.261.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.086.355 1.086.355 48.596 1.134.951
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.134.354 29.488.673 1.090.037.002 254.798.771 2.704.721.303 307.704 2.705.029.007
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
323.982.972 323.982.972 -299.548 323.683.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.573.359 -2.573.359 122.541 -2.450.818
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.886.483 41.243.984 1.695.822.705 323.982.972 3.815.505.141 194.735 3.815.699.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
362.503.399 205.142.448
Dönem Karı (Zararı)
323.683.424 254.261.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.030.933 44.841.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 21.935.508 13.650.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-370.541 -171.109
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -370.541 -171.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-803.659 -215.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 27.529.132 31.746.673
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -10.453.450 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.995.289 -5.478.414
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.995.289 -5.478.414
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-62.682 5.309.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.251.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.576.100 -95.941.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-717.482 -42.461.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.730.684 -170.820.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
204.040.483 -200.217.343
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.899.996 270.881.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
145.120.789 43.512.491
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
145.120.789 43.512.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.698.378 3.162.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
363.290.457 203.161.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-834.979 -847.398
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
47.921 2.828.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.091.438 -15.320.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.005 2.923.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.610.115 -21.220.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.231.565
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
22 17.575.548 6.207.578
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.093.133 -96.466.339
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 738.230.567
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 738.230.567
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -158.988.453 -796.742.655
Ödenen Faiz
22 -45.104.680 -37.954.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.501.704 93.355.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.501.704 93.355.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
555.210.888 484.387.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
714.712.592 577.743.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 714.712.592 555.210.888
Finansal Yatırımlar
11 227.132.185 171.172.146
Ticari Alacaklar
40.780.426 39.692.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.780.426 39.692.403
Diğer Alacaklar
24.102.853 21.274.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 10.899.948 2.386.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.202.905 18.887.766
Stoklar
8 1.237.673.079 1.321.556.972
Peşin Ödenmiş Giderler
16.330.384 21.401.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 685.129 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.645.255 21.401.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.459.834 2.507.755
Diğer Dönen Varlıklar
10 91.872.603 90.780.551
ARA TOPLAM
2.355.063.956 2.223.596.281
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.355.063.956 2.223.596.281
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 223.663.500 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.859.708.258 1.859.708.258
Maddi Duran Varlıklar
13 1.308.901.120 1.314.130.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.448.251 19.921.688
Şerefiye
14 6.824.656 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.623.595 9.845.118
Peşin Ödenmiş Giderler
37.152 66.325
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.152 66.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.736.176 1.986.218
Diğer Duran Varlıklar
10 70.191.646 111.707.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.481.106.838 3.651.761.939
TOPLAM VARLIKLAR
5.836.170.794 5.875.358.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 10.316
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 143.596.194 198.345.883
Ticari Borçlar
69.267.468 71.424.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 712.046 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 68.555.422 71.424.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.481.454 2.094.094
Diğer Borçlar
271.390.487 281.518.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 233.833.150 243.706.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.557.337 37.811.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
611.214.095 122.197.269
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 611.214.095 122.197.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 312.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.859.912 2.179.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.981.153 1.300.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 878.759 878.759
ARA TOPLAM
1.103.809.610 678.083.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.809.610 678.083.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 278.617.359 393.299.257
Ticari Borçlar
632.318.746 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 632.318.746 961.061.713
Diğer Borçlar
1.855.954 813.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.855.954 813.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 343.896.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 343.896.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.869.249 3.737.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.869.249 3.737.311
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.661.308 1.702.807.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.020.470.918 2.380.890.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.815.505.141 3.494.095.528
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.247.106.783 1.249.680.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.247.106.783 1.249.680.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.252.993.266 1.252.993.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.886.483 -3.313.124
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.243.984 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.695.822.705 1.078.281.691
Net Dönem Karı veya Zararı
323.982.972 617.541.014
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
194.735 371.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.815.699.876 3.494.467.270
TOPLAM KAYNAKLAR
5.836.170.794 5.875.358.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 908.428.451 853.039.320 344.756.953 391.056.180
Satışların Maliyeti
19 -539.310.745 -515.043.216 -164.136.927 -240.628.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
369.117.706 337.996.104 180.620.026 150.427.216
BRÜT KAR (ZARAR)
369.117.706 337.996.104 180.620.026 150.427.216
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.948.555 -11.336.540 -4.381.684 -4.010.034
Pazarlama Giderleri
20 -23.098.040 -13.724.508 -14.745.687 -5.938.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 111.234.830 206.089.066 26.566.484 111.797.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -106.678.241 -190.070.417 -48.900.345 -103.463.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
333.627.700 328.953.705 139.158.794 148.812.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.627.700 328.953.705 139.158.794 148.812.780
Finansman Gelirleri
22 62.209.681 29.106.220 8.867.834 18.274.561
Finansman Giderleri
22 -72.418.587 -98.809.214 -23.565.192 -36.102.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
323.418.794 259.250.711 124.461.436 130.984.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
264.630 -4.989.431 -221.138 231.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 264.630 -4.989.431 -221.138 231.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
323.683.424 254.261.280 124.240.298 131.216.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
323.683.424 254.261.280 124.240.298 131.216.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-299.548 -537.491 2.008.475 244.586
Ana Ortaklık Payları
323.982.972 254.798.771 122.231.823 130.971.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,89000000 0,70000000 0,33600000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.058.687 1.086.355 63.261 1.296.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.573.359 1.086.355 79.076 1.296.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
514.672 0 -15.815 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 514.672 0 -15.815 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.058.687 1.086.355 63.261 1.296.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.624.737 255.347.635 124.303.559 132.512.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-177.007 -488.895 2.004.710 251.685
Ana Ortaklık Payları
321.801.744 255.836.530 122.298.849 132.261.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975257


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.