KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 20:50
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Transferler
588.317.075 -588.317.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 147.991.079 147.991.079 147.991.079
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 147.991.079 2.801.870.253 2.801.870.253
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613
Transferler
1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 261.659.663 261.659.663 261.659.663
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 261.659.663 3.993.795.276 3.993.795.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.997.333 43.150.581
Dönem Karı (Zararı)
261.659.663 147.991.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
261.659.663 147.991.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.641.599 36.387.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 712.771 3.369.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.521 104.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -14.521 104.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
488.529 -921.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 21.965.674 26.334.013
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 7.034.000 7.568.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.995.289 -67.799
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 27.995.289 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-67.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.459.857 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-212.622.781 -140.971.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.814.420 -4.387.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.905.552 -87.631.732
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
110.302.214 -21.950.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-341.641.256 39.010.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
88.517.981 -67.351.125
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
88.517.981 -67.351.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.081.748 1.338.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.678.481 43.406.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
379.012 -256.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.445.580 -15.216.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.143 -3.431.610
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.143 -3.431.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.065.322 -12.185.297
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.065.322 -12.185.297
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.231.565
Alınan Faiz
22 8.351.759 3.632.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.858.754 -114.942.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 602.127.678
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 602.127.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-112.541.321 -687.103.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -112.541.321 -687.103.708
Ödenen Faiz
22 -30.317.433 -29.966.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.415.841 -87.007.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.415.841 -87.007.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
486.639.009 459.019.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
458.223.168 372.011.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 458.223.168 486.639.009
Finansal Yatırımlar
11 237.479.346 171.172.146
Ticari Alacaklar
65.191.542 35.362.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 50.327.113 1.327.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.864.429 34.035.291
Diğer Alacaklar
17.113.278 18.635.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.113.278 18.635.907
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.329.201.136 1.319.330.260
Peşin Ödenmiş Giderler
30.479.863 45.237.558
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 213.481 6.952.871
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.266.382 38.284.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.430.653 2.809.667
Diğer Dönen Varlıklar
10 73.423.588 84.902.707
ARA TOPLAM
2.213.542.574 2.164.089.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.213.542.574 2.164.089.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 223.647.000 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.146.324.010 3.146.324.010
Maddi Duran Varlıklar
13 72.181.261 68.885.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.999.729 19.561.823
Şerefiye
14 7.616.713 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.383.016 9.485.253
Peşin Ödenmiş Giderler
37.154 66.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.154 66.325
Diğer Duran Varlıklar
10 75.099.307 111.707.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.702.656.587 3.858.733.617
TOPLAM VARLIKLAR
5.916.199.161 6.022.823.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 127.896.845 176.523.715
Ticari Borçlar
44.408.646 62.859.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.408.646 62.859.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.775.646 1.463.156
Diğer Borçlar
279.999.625 291.328.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 244.213.430 253.940.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.786.195 37.387.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
550.706.090 118.344.072
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 550.706.090 118.344.072
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.091.693 979.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 428.610 315.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 663.083 663.083
ARA TOPLAM
1.005.878.545 651.498.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.878.545 651.498.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 275.859.386 332.739.837
Ticari Borçlar
637.871.568 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 637.871.568 961.061.713
Diğer Borçlar
1.672.712 738.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.672.712 738.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 343.844.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 343.844.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.121.674 805.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.121.674 805.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.525.340 1.639.189.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.922.403.885 2.290.687.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.993.795.276 3.732.135.613
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.223.330 38.223.330
Yasal Yedekler
38.223.330 38.223.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.901.673.000 1.823.416.561
Net Dönem Karı veya Zararı
261.659.663 1.078.256.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.993.795.276 3.732.135.613
TOPLAM KAYNAKLAR
5.916.199.161 6.022.823.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 574.038.133 454.306.976 290.945.876 179.189.538
Satışların Maliyeti
19 -332.047.613 -250.689.684 -140.148.931 -109.298.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
241.990.520 203.617.292 150.796.945 69.891.095
BRÜT KAR (ZARAR)
241.990.520 203.617.292 150.796.945 69.891.095
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.919.603 -5.492.857 -6.576.739 -1.646.469
Pazarlama Giderleri
20 -5.207.457 -4.215.017 -826.013 -1.559.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 86.441.604 78.097.543 33.912.017 41.761.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -57.675.016 -74.147.700 -26.389.524 -39.427.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.630.048 197.859.261 150.916.686 69.018.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.630.048 197.859.261 150.916.686 69.018.560
Finansman Gelirleri
22 36.347.048 3.632.273 19.609.550 1.531.262
Finansman Giderleri
22 -30.317.433 -53.500.455 -17.036.977 -18.762.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,71900000 0,40700000 0,42200000 0,14200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 11.899 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8711 Değişim: 0,61%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3647 Değişim: 0,45%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,42 Değişim: -0,15%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.