KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:42
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Transferler
311.378.318 -311.378.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
78.622.847 78.622.847 -655.332 77.967.515
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.016.699 1.016.699 42.012 1.058.711
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.204.010 29.488.673 1.090.037.002 78.622.847 2.528.475.723 183.279 2.528.659.002
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
91.884.068 91.884.068 -543.729 91.340.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.590.697 -2.590.697 123.367 -2.467.330
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.903.821 41.243.984 1.695.822.705 91.884.068 3.583.388.899 -48.620 3.583.340.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.266.184 90.806.219
Dönem Karı (Zararı)
91.340.339 77.967.515
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.853.345 22.338.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 7.042.925 4.480.274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-721.588 104.610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -721.588 104.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.306.431 371.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.938.065 14.372.164
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.847.729 -2.218.718
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-607.339 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -607.339 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-97.854 5.228.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.757.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.503.416 -13.052.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.839.676 -21.652.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.213.292 -3.953.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
97.998.539 70.958.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.278.210 -85.923.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
45.139.125 28.507.720
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
45.139.125 28.507.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.010.746 -988.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.690.268 87.254.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-694.424 -227.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-729.660 3.778.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.963.116 -15.939.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.960 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 122.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.960 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.924.327 -14.838.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.924.327
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.838.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.231.565
Alınan Faiz
22 6.714.483 2.130.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.459.573 -59.184.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 619.086.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -70.807.025 -661.767.770
Ödenen Faiz
22 -15.652.548 -16.503.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.230.273 15.682.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.230.273 15.682.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
555.210.888 484.387.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
544.980.615 500.070.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 544.980.615 555.210.888
Finansal Yatırımlar
11 225.320.692 171.172.146
Ticari Alacaklar
37.574.315 39.692.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.678.284 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.896.031 39.692.403
Diğer Alacaklar
18.387.557 21.274.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 2.386.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.387.557 18.887.766
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.567.378.523 1.321.556.972
Peşin Ödenmiş Giderler
24.283.675 21.401.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 4.385.083 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.898.592 21.401.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.237.415 2.507.755
Diğer Dönen Varlıklar
10 97.343.238 90.780.551
ARA TOPLAM
2.518.506.030 2.223.596.281
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.518.506.030 2.223.596.281
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 0 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.859.708.258 1.859.708.258
Maddi Duran Varlıklar
13 1.308.890.397 1.314.130.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.112.890 19.921.688
Şerefiye
14 8.536.542 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.576.348 9.845.118
Peşin Ödenmiş Giderler
45.367 66.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.367 66.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.771.348 1.986.218
Diğer Duran Varlıklar
10 91.842.320 111.707.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.280.791.315 3.651.761.939
TOPLAM VARLIKLAR
5.799.297.345 5.875.358.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 10.316
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 195.914.067 198.345.883
Ticari Borçlar
60.417.345 71.424.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 60.417.345 71.424.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.343.963 2.094.094
Diğer Borçlar
299.242.619 281.518.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 263.147.757 243.706.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.094.862 37.811.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
511.232.431 122.197.269
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 511.232.431 122.197.269
Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 312.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.557.228 2.179.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.678.469 1.300.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 878.759 878.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.073.707.653 678.083.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.707.653 678.083.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 330.782.093 393.299.257
Ticari Borçlar
806.790.655 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 806.790.655 961.061.713
Diğer Borçlar
850.437 813.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 850.437 813.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 343.896.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 343.896.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.826.228 3.737.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.826.228 3.737.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.142.249.413 1.702.807.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.215.957.066 2.380.890.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.583.388.899 3.494.095.528
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.247.089.445 1.249.680.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.247.089.445 1.249.680.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.252.993.266 1.252.993.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.903.821 -3.313.124
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.243.984 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.695.822.705 1.078.281.691
Net Dönem Karı veya Zararı
91.884.068 617.541.014
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48.620 371.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.583.340.279 3.494.467.270
TOPLAM KAYNAKLAR
5.799.297.345 5.875.358.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 284.282.463 282.168.335
Satışların Maliyeti
19 -205.098.355 -157.751.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.184.108 124.417.286
BRÜT KAR (ZARAR)
79.184.108 124.417.286
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.166.556 -4.961.187
Pazarlama Giderleri
20 -5.379.309 -5.585.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 56.085.787 45.990.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -35.575.333 -43.883.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.148.697 115.978.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.148.697 115.978.102
Finansman Gelirleri
22 29.238.917 5.101.042
Finansman Giderleri
22 -27.350.544 -37.918.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.037.070 83.160.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
303.269 -5.193.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 303.269 -5.193.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.340.339 77.967.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.340.339 77.967.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-543.729 -655.332
Ana Ortaklık Payları
91.884.068 78.622.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,25200000 0,21600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.072.558 1.058.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.590.697 1.323.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
518.139 -264.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 518.139 -264.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.072.558 1.058.711
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.267.781 79.026.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-420.362 -613.320
Ana Ortaklık Payları
89.688.143 79.639.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935032


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.