KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 23:26
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
3.354.083 3.354.083 3.354.083
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.000.000 -3.364.272 6.003.254 275.623.503 -392.262.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.850.477 -8.850.477 -8.850.477
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.250.208.880 -8.850.477 2.044.839.628 2.044.839.628
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
588.317.075 -588.317.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.991.079 147.991.079 147.991.079
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-119.842.284 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 147.991.079 2.801.870.253 2.801.870.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.150.581 128.937.628
Dönem Karı (Zararı)
147.991.079 -8.850.477
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
147.991.079 -8.850.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.387.406 59.899.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.369.594 3.082.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.949 570.293
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
104.949 570.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-921.997 209.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 26.334.013 17.193.628
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.568.646 44.526.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67.799 -5.682.503
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -67.799 -5.682.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.971.826 76.696.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.387.914 1.372.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.631.732 -68.995.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.950.315 -109.667.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.010.268 94.323.043
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-67.351.125 40.535.332
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-67.351.125 40.535.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.338.992 119.127.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.406.659 127.745.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-256.078 1.192.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.216.199 -73.623.151
Maddi ve Maddi Olmayan Dura -3.431.610 109.823
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.431.610 109.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.185.297 -79.327.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.231.565
Alınan Faiz
3.632.273 5.594.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.942.316 -26.412.763
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
602.127.678 411.435.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-687.103.708 -421.203.353
Ödenen Faiz
-29.966.286 -16.645.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.007.934 28.901.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.007.934 28.901.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 459.019.623 576.148.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 372.011.689 605.049.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 372.011.689 459.019.623
Finansal Yatırımlar
11 23.276.702
Ticari Alacaklar
15.741.335 11.527.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.160.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.580.872 11.527.298
Diğer Alacaklar
21.746.755 2.308.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.746.755 2.308.414
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.336.563.061 1.314.612.746
Peşin Ödenmiş Giderler
107.317.549 79.892.827
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 107.317.549 79.892.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.106.300 1.850.222
Diğer Dönen Varlıklar
10 7.601.415 12.535
ARA TOPLAM
1.886.364.806 1.869.223.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.886.364.806 1.869.223.665
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
653.021 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
653.021 584.093
Stoklar
8 315.622.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.295.873.565 2.608.264.000
Maddi Duran Varlıklar
13 106.535.438 91.979.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.810.145 30.118.367
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.376.353 11.684.575
Peşin Ödenmiş Giderler
601.125 101.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 601.125 101.911
Diğer Duran Varlıklar
10 149.747.794 140.276.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.065.211.214 3.039.692.519
TOPLAM VARLIKLAR
4.951.576.020 4.908.916.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 39.123.158 2.078.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 86.200.102 190.357.030
Ticari Borçlar
110.113.581 65.348.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 110.113.581 65.348.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.634.058 1.896.421
Diğer Borçlar
331.449.642 329.830.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 294.446.226 295.725.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.003.416 34.104.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
184.908.627 417.516.509
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 184.908.627 417.516.509
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.178.529 2.952.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 153.176 424.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.025.353 2.527.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.840
ARA TOPLAM
755.607.697 1.010.023.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
755.607.697 1.010.023.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 434.377.498 444.672.710
Ticari Borçlar
629.116.379 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 629.116.379 634.871.260
Diğer Borçlar
309.076 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 309.076 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
329.950.937 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 329.950.937 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
344.180 492.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 344.180 492.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.394.098.070 1.245.013.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.149.705.767 2.255.037.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.801.870.253 2.653.879.174
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 26.468.019
Yasal Yedekler
26.468.019 26.468.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.835.171.872 1.246.854.797
Net Dönem Karı veya Zararı
147.991.079 588.317.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.801.870.253 2.653.879.174
TOPLAM KAYNAKLAR
4.951.576.020 4.908.916.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 454.306.976 52.033.615 179.189.538 28.037.926
Satışların Maliyeti
19 -250.689.684 -6.152.327 -109.298.443 -4.028.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.617.292 45.881.288 69.891.095 24.009.046
BRÜT KAR (ZARAR)
203.617.292 45.881.288 69.891.095 24.009.046
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.492.857 -8.775.018 -1.646.469 -5.144.727
Pazarlama Giderleri
20 -4.215.017 -8.772.341 -1.559.621 -4.890.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 78.097.543 54.138.861 41.761.116 28.078.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -74.147.700 -28.579.396 -39.427.561 -15.136.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
197.859.261 53.893.394 69.018.560 26.915.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.859.261 53.893.394 69.018.560 26.915.448
Finansman Gelirleri
22 3.632.273 11.272.202 1.531.262 4.967.010
Finansman Giderleri
22 -53.500.455 -74.016.073 -18.762.939 -38.483.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,40700000 -0,02400000 0,14200000 -0,05800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868492


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.