KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:31
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
392.262.485 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.249.227 -2.249.227 -2.249.227
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 1.363.493.779 -2.249.227 2.048.086.795 2.048.086.795
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Transferler
588.317.075 -588.317.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.204.196 96.204.196 96.204.196
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 96.204.196 2.750.083.370 2.750.083.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.992.551 3.829.310
Dönem Karı (Zararı)
96.204.196 -2.249.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.204.196 -2.249.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.339.188 48.170.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.287.032 1.220.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.179.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-44.294 284.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.527.804 24.262.955
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.568.646 24.967.760
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.744.843
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.744.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.692.687 -41.876.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.653.185 3.544.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.657.631 -26.552.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
70.852.031 -125.804.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.095.392 56.849.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-387.714 41.563.155
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-387.714 41.563.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
249.204 8.523.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.850.697 4.044.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
141.854 -215.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.803.625 1.043.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.673.071 109.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.631.389
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 -3.231.565
Alınan Faiz
2.101.011 2.565.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.777.918 31.619.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
572.127.678 205.977.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-603.276.781 -150.873.990
Ödenen Faiz
-19.628.815 -23.483.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.411.008 36.492.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.411.008 36.492.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 459.019.623 576.148.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.430.631 612.640.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 473.430.631 459.019.623
Ticari Alacaklar
13.180.483 11.527.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 161.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.019.348 11.527.298
Diğer Alacaklar
9.811.711 2.308.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.811.711 2.308.414
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.243.760.715 1.314.612.746
Peşin Ödenmiş Giderler
90.511.941 79.892.827
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 90.511.941 79.892.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.708.368 1.850.222
Diğer Dönen Varlıklar
10 9.142.771 12.535
ARA TOPLAM
1.841.546.620 1.869.223.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.841.546.620 1.869.223.665
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
584.093 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
584.093 584.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.611.495.565 2.608.264.000
Maddi Duran Varlıklar
13 107.619.984 91.979.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.864.325 30.118.367
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.430.533 11.684.575
Peşin Ödenmiş Giderler
584.306 101.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 584.306 101.911
Diğer Duran Varlıklar
10 135.198.708 140.276.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.051.715.107 3.039.692.519
TOPLAM VARLIKLAR
4.893.261.727 4.908.916.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 102.186.723 2.078.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 79.501.363 190.357.030
Ticari Borçlar
75.143.755 65.348.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 75.143.755 65.348.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.477.839 1.896.421
Diğer Borçlar
330.525.419 329.830.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 296.221.229 295.725.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.304.190 34.104.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
417.924.447 417.516.509
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 417.924.447 417.516.509
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.866.342 2.952.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 338.748 424.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.527.594 2.527.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.840
ARA TOPLAM
1.009.625.888 1.010.023.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.625.888 1.010.023.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 431.839.596 444.672.710
Ticari Borçlar
536.980.545 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 536.980.545 634.871.260
Diğer Borçlar
299.730 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 299.730 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
163.898.528 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 163.898.528 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
534.070 492.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 534.070 492.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.133.552.469 1.245.013.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.178.357 2.255.037.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.750.083.370 2.653.879.174
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 26.468.019
Yasal Yedekler
26.468.019 26.468.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.835.171.872 1.246.854.797
Net Dönem Karı veya Zararı
96.204.196 588.317.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.750.083.370 2.653.879.174
TOPLAM KAYNAKLAR
4.893.261.727 4.908.916.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 275.117.438 23.995.689
Satışların Maliyeti
19 -141.391.241 -2.123.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.726.197 21.872.242
BRÜT KAR (ZARAR)
133.726.197 21.872.242
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.846.388 -3.630.291
Pazarlama Giderleri
20 -2.655.396 -3.881.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.336.427 26.060.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -34.720.139 -13.443.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.840.701 26.977.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.840.701 26.977.946
Finansman Gelirleri
22 2.101.011 6.305.192
Finansman Giderleri
22 -34.737.516 -35.532.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.204.196 -2.249.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.204.196 -2.249.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.204.196 -2.249.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
96.204.196 -2.249.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,26400000 -0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.204.196 -2.249.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
96.204.196 -2.249.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.812 Değişim: 0,19% Hacim : 16.118 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.815
Açılış: 1.808
12,9767 Değişim: 1,25%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,0213
Açılış: 12,8163
14,7559 Değişim: 1,98%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,7995
Açılış: 14,4689
750,49 Değişim: 2,11%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 752,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.