KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 18:56
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
234.955.963 234.955.963 1.061.965 236.017.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.105.000 -218.063 144.886.937 -11.477 144.875.460
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
114.000.000 2.638.981 118.316.982 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
311.378.318 311.378.318 579.082 311.957.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.955.000 -783.019 277.171.981 37.287 277.209.268
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.648.679 271.786.542
Dönem Karı (Zararı)
311.957.400 236.017.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
311.957.400 236.017.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.929.733 -75.374.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 17.832.571 15.773.564
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
550.823 176.984
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 550.823 176.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.656.454 1.728.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.440.416 17.148.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.390.889 145.917.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-193.818.216 -255.853.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -188.181.000 -262.998.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.637.216 7.144.632
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 17.330 -266.121
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.850.862 112.495.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.996.046 -5.787.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.949.557 -47.784.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-813.095.171 -238.399.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
629.517.787 9.050.520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
64.783.065 248.433.452
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
64.783.065 248.433.452
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.896.968 146.983.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.176.805 273.138.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-319.656 -648.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -3.208.470 -703.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-524.187 -11.257.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.342 1.006.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.257.979 -23.034.446
Alınan Faiz
11.492.450 10.769.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.909.065 202.440.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.119.288.520 812.265.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.368.264.719 -572.947.465
Ödenen Faiz
-48.932.866 -36.877.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-150.784.573 462.968.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-150.784.573 462.968.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.172.561 172.203.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 484.387.988 635.172.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 484.387.988 635.172.561
Ticari Alacaklar
14.712.745 20.756.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 4.353 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.708.392 20.532.089
Diğer Alacaklar
27.154.829 4.013.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 23.277.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.877.729 4.013.187
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.316.748.366 15.637.828
Peşin Ödenmiş Giderler
64.242.669 73.726.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
766.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 64.242.669 72.960.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 4.959.629 2.124.025
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.796.757 2.013.567
ARA TOPLAM
1.918.002.983 753.444.381
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.918.002.983 753.444.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
584.093 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
584.093 1.087.425
Stoklar
8 562.615.968
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.750.459.000 1.562.278.000
Maddi Duran Varlıklar
13 933.278.491 588.276.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.283.814 28.546.081
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.850.022 10.112.289
Peşin Ödenmiş Giderler
156.803 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 156.803 629.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.061.332 5.705.796
Diğer Duran Varlıklar
10 140.276.123 69.294.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.861.520.391 2.818.854.500
TOPLAM VARLIKLAR
4.779.523.374 3.572.298.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 59.032.794 97.367.583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 190.509.282 600.664.216
Ticari Borçlar
71.969.955 49.626.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.969.955 49.626.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.649.281 2.247.343
Diğer Borçlar
352.848.905 228.823.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 318.053.888 207.529.636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.795.017 21.293.941
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
380.132.449 13.338.364
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 380.132.449 13.338.364
Türev Araçlar
0 5.637.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.637.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.488.637 3.867.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.163.013 815.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.325.624 3.052.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.557.726
ARA TOPLAM
1.064.189.029 1.001.572.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.189.029 1.001.572.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 462.353.251 213.448.837
Ticari Borçlar
634.871.260 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 634.871.260 27.696.582
Diğer Borçlar
283.232 371.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 283.232 371.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
164.694.180 466.705.200
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 164.694.180 466.705.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.499.646 2.038.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.499.646 2.038.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.265.701.569 710.260.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.329.890.598 1.711.832.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.448.836.177 1.860.285.878
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.961.805 544.789.824
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
821.961.805 544.789.824
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 824.182.514 546.227.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.220.709 -1.437.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.488.673 23.485.420
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
778.658.684 660.341.702
Net Dönem Karı veya Zararı
311.378.318 234.955.963
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
796.599 180.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.449.632.776 1.860.466.108
TOPLAM KAYNAKLAR
4.779.523.374 3.572.298.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 530.484.128 210.320.827
Satışların Maliyeti
19 -303.934.247 -98.319.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
226.549.881 112.001.478
BRÜT KAR (ZARAR)
226.549.881 112.001.478
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.375.520 -11.306.423
Pazarlama Giderleri
20 -32.201.837 -26.784.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 345.815.871 499.616.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -120.072.810 -256.797.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.715.585 316.729.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
402.715.585 316.729.839
Finansman Gelirleri
22 34.178.046 57.638.641
Finansman Giderleri
22 -125.105.334 -138.533.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
311.788.297 235.835.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
169.103 182.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 169.103 182.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
311.957.400 236.017.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
311.957.400 236.017.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
579.082 1.061.965
Ana Ortaklık Payları
311.378.318 234.955.963
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,81300000 0,94000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
277.507.561 144.967.277
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 277.955.000 145.105.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-559.299 -172.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.860 34.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
111.860 34.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.507.561 144.967.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.464.961 380.985.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
616.369 1.050.488
Ana Ortaklık Payları
588.848.592 379.934.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824678


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,36% Hacim : 8.431 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7820 Değişim: 0,51%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4443 Değişim: 0,74%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
502,30 Değişim: 1,34%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.