KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:41
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
357.782.467 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.636.377 -6.636.377 -6.636.377
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 975.125.217 -6.636.377 1.651.437.160 1.651.437.160
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
392.262.485 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.249.227 -2.249.227 -2.249.227
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 1.363.493.779 -2.249.227 2.048.086.795 2.048.086.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.829.310 -24.925.105
Dönem Karı (Zararı)
-2.249.227 -6.636.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.249.227 -6.636.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.170.385 34.028.855
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.220.157 557.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.179.721 59.180
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.721 59.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
284.635 220.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.262.955 10.942.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.967.760 22.040.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.744.843 208.031
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.744.843 208.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.876.624 -52.066.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.544.346 260.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.552.986 -24.433.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-125.804.647 -47.357.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.849.650 14.879.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.523.858 -28.721.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
41.563.155 33.305.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.044.534 -24.673.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-215.224 -251.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.043.870 1.319.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.823 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.631.389 -133.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.247
Alınan Faiz
2.565.436 1.459.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.619.749 24.301.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.977.117 84.796.306
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.873.990 -53.071.383
Ödenen Faiz
-23.483.378 -7.423.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.492.929 695.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.492.929 695.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 576.148.020 160.861.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 612.640.949 161.557.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 612.640.949 576.148.020
Ticari Alacaklar
10.215.481 14.939.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 113.236 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.102.245 14.715.355
Diğer Alacaklar
876.576 1.173.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 876.576 1.173.522
Stoklar
7 13.905.086 13.905.086
Peşin Ödenmiş Giderler
94.668.966 71.298.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 94.668.966 71.298.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.158.830 1.943.606
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.481.308 1.803
ARA TOPLAM
735.947.196 679.410.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
735.947.196 679.410.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 153.142.049 153.142.049
Ticari Alacaklar
1.087.425 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.087.425 1.087.425
Stoklar
7 688.419.913 562.615.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.142.128.000 2.142.128.000
Maddi Duran Varlıklar
12 18.134.233 17.983.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.976.408 27.825.902
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.542.616 9.392.110
Peşin Ödenmiş Giderler
343.983 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 343.983 629.815
Diğer Duran Varlıklar
9 71.580.186 69.294.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.102.812.197 2.974.705.922
TOPLAM VARLIKLAR
3.838.759.393 3.654.116.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 85.753.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 607.714.488 604.235.007
Ticari Borçlar
58.852.496 44.096.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 58.852.496 44.096.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.213.075 1.213.928
Diğer Borçlar
206.197.491 197.712.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 184.819.151 176.912.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 21.378.340 20.799.962
Türev Araçlar
1.897.460 5.642.303
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.897.460 5.642.303
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.118.775 37.783.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.539.090 2.491.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
320.100 272.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.218.990 2.218.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.531
ARA TOPLAM
993.309.806 893.176.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
993.309.806 893.176.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 207.544.347 213.361.328
Ticari Borçlar
69.790.338 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 69.790.338 27.696.582
Diğer Borçlar
387.911 371.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 387.911 371.262
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 518.966.800 468.738.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
673.396 436.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
673.396 436.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
797.362.792 710.603.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.790.672.598 1.603.780.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.048.086.795 2.050.336.022
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.464.765 20.464.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.363.493.779 971.231.294
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.249.227 392.262.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.048.086.795 2.050.336.022
TOPLAM KAYNAKLAR
3.838.759.393 3.654.116.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 23.995.689 17.831.435
Satışların Maliyeti
17 -2.123.447 -3.527.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.872.242 14.303.967
BRÜT KAR (ZARAR)
21.872.242 14.303.967
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.630.291 -2.067.407
Pazarlama Giderleri
18 -3.881.789 -3.801.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 26.060.818 14.381.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.443.034 -7.528.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.977.946 15.287.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.977.946 15.287.957
Finansman Gelirleri
21 6.305.192 1.478.857
Finansman Giderleri
21 -35.532.365 -23.403.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.249.227 -6.636.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.249.227 -6.636.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.249.227 -6.636.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.249.227 -6.636.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,00900000 -0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.249.227 -6.636.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.249.227 -6.636.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5375 Değişim: 0,02%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0904 Değişim: 0,21%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,1017
Açılış: 11,067
548,66 Değişim: -0,23%
Düşük 547,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.