KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:40
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
259.392.437 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
-23.340.082 -23.340.082 -721.380 -24.061.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.707 -60.707 -4.047 -64.754
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.280.334 19.591.496 664.235.626 -23.340.082 1.457.042.189 -1.595.685 1.455.446.504
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
234.955.963 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
-23.572.572 -23.572.572 -909.713 -24.482.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.734 -314.734 14.986 -299.748
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.752.424 23.485.420 895.297.665 -23.572.572 1.836.398.572 -714.497 1.835.684.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.261.408 -27.662.738
Dönem Karı (Zararı)
-24.482.285 -24.061.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.482.285 -24.061.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.509.464 40.416.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.336.037 3.946.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -69.809
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -69.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.281 306.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.784.995 11.069.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.068.907 24.853.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.739.756 208.031
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.739.756 208.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 101.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.621.681 -43.786.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.169.269 -4.221.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.043.144 -24.990.835
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.120.895 -47.888.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.046.094 16.311.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.655 -28.413.772
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.648.878 45.416.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.405.498 -27.431.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -17.869
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-144.090 -213.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
988.261 -313.344
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.823 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.022.072 -1.790.443
Alınan Faiz
2.900.510 1.483.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.428.526 23.938.748
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.530.017 85.517.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.584.390 -7.574.536
Ödenen Faiz
-26.517.101 -54.004.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.678.195 -4.037.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.678.195 -4.037.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.172.561 172.203.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 663.850.756 168.166.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 663.850.756 635.172.561
Ticari Alacaklar
42.294.098 20.756.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 149.571 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.144.527 20.532.089
Diğer Alacaklar
24.849.109 4.013.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 22.402.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.446.633 4.013.187
Stoklar
8 16.954.077 15.637.828
Peşin Ödenmiş Giderler
78.716.054 73.726.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
424.338 766.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 78.291.716 72.960.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.915.114 2.124.025
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.606.668 2.013.567
ARA TOPLAM
834.185.876 753.444.381
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
834.185.876 753.444.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.498 12.499
Ticari Alacaklar
1.087.425 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.087.425 1.087.425
Stoklar
8 688.420.613 562.615.968
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.562.278.000 1.562.278.000
Maddi Duran Varlıklar
12 586.694.207 588.276.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.173.814 28.546.081
Şerefiye
13 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.740.022 10.112.289
Peşin Ödenmiş Giderler
371.885 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 371.885 629.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.058.797 5.705.796
Diğer Duran Varlıklar
10 71.988.424 69.702.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.945.085.663 2.818.854.500
TOPLAM VARLIKLAR
3.779.271.539 3.572.298.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 181.867.247 97.367.583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 603.890.168 600.664.216
Ticari Borçlar
65.995.393 49.626.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.995.393 49.626.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.677.736 2.247.343
Diğer Borçlar
226.179.683 228.823.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 204.285.484 207.529.636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.894.199 21.293.941
Türev Araçlar
1.897.460 5.637.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.897.460 5.637.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 56.626.396 13.338.364
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.926.693 3.867.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 874.334 815.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.052.359 3.052.359
ARA TOPLAM
1.143.060.776 1.001.572.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.143.060.776 1.001.572.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 207.631.856 213.448.837
Ticari Borçlar
70.454.644 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 70.454.644 27.696.582
Diğer Borçlar
387.911 371.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 387.911 371.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 518.970.716 466.705.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.081.561 2.038.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.081.561 2.038.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
800.526.688 710.260.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.943.587.464 1.711.832.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.836.398.572 1.860.285.878
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
544.475.090 544.789.824
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
544.475.090 544.789.824
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 546.227.514 546.227.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.752.424 -1.437.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.485.420 23.485.420
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
895.297.665 660.341.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.572.572 234.955.963
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-714.497 180.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.835.684.075 1.860.466.108
TOPLAM KAYNAKLAR
3.779.271.539 3.572.298.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.548.447 16.892.902
Satışların Maliyeti
18 -14.727.681 -14.609.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.820.766 2.283.851
BRÜT KAR (ZARAR)
3.820.766 2.283.851
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.382.751 -2.710.816
Pazarlama Giderleri
19 -6.311.326 -5.319.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 31.570.309 15.365.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -19.710.824 -8.595.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.986.174 1.024.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.986.174 1.024.365
Finansman Gelirleri
21 13.167.365 1.636.423
Finansman Giderleri
21 -42.913.888 -26.620.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.760.349 -23.959.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
278.064 -101.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
278.064 -101.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.482.285 -24.061.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.482.285 -24.061.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-909.713 -721.380
Ana Ortaklık Payları
-23.572.572 -23.340.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar 17 -0,09400000 -0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-299.747 -64.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-374.684 -80.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.937 16.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
74.937 16.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-299.747 -64.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.782.032 -24.126.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-894.727 -725.427
Ana Ortaklık Payları
-23.887.305 -23.400.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763330


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.