" />

KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:36
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 16.201.130 12.695.372
Satışların Maliyeti
22 -6.654.000 -4.340.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.547.130 8.354.521
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.547.130 8.354.521
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.189.809 -2.061.192
Pazarlama Giderleri
23 -1.513.123 -1.710.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 143.040 822.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -55.439 -216.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.931.799 5.189.825
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -1.005.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.931.799 4.184.656
Finansman Gelirleri
26 6.487.613 9.172.640
Finansman Giderleri
26 -308.980 -398.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.110.432 12.959.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.110.432 12.959.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.110.432 12.959.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.110.432 12.959.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.937.510 9.582.396
Dönem Karı (Zararı)
10.110.432 12.959.116
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.110.432 12.959.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.994 -2.251.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 157.879 126.610
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 132.952 29.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 132.952 29.447
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 59.163 39.116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 59.163 39.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.446.512
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.446.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.477.084 -1.125.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.633 532.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 150.633 532.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11 1.054.875 593.617
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11 1.054.875 593.617
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.804.000 -568.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 -1.804.000 -568.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -515.663 -1.134.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 526.708 694.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 526.708 694.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 26.235 2.480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.414 187.987
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11 58.414 187.987
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -40.844 -149.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.020.726 -1.284.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 4.020.726 -1.284.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.937.510 9.582.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.312.956 -3.479.026
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -5.145.044 -10.837.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.458.000 7.358.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.903.494 -1.147.112
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-13.662.189 -1.045.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -13.662.189 -1.045.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.888
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
18 0 10.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.305 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 -16.305 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -225.000 -112.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.346.972 4.956.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.346.972 4.956.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
412.125 1.430.338
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.759.097 6.386.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.759.155 412.125
Ticari Alacaklar
7 830.362 880.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 830.362 880.484
Diğer Alacaklar
8 3.122 3.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.122 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 804.354 288.691
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 804.354 288.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 24.372 6.850
Diğer Dönen Varlıklar
11 6.126.962 7.199.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 6.126.962 7.199.359
ARA TOPLAM
11.548.327 8.790.631
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 3.210.000 1.406.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.758.327 10.196.631
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 217.404.967 212.259.923
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 217.404.967 212.259.923
Ticari Alacaklar
7 139.225 239.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 139.225 239.736
Diğer Alacaklar
8 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.060.475.000 2.068.933.000
Maddi Duran Varlıklar
15 11.512.877 11.616.820
Binalar
15 11.300.890 11.357.590
Taşıtlar
15 169.592 211.242
Mobilya ve Demirbaşlar
15 42.395 47.988
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 888.125 941.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 457
Bilgisayar Yazılımları
17 0 457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.290.465.525 2.294.036.871
TOPLAM VARLIKLAR
2.305.223.852 2.304.233.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 49.168 65.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 49.168 65.473
Banka Kredileri
18 49.168 65.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
594.829 619.479
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
594.829 619.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 594.829 619.479
Ticari Borçlar
7 666.600 139.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 666.600 139.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 216.495 190.260
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.064.365 4.105.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.064.365 4.105.209
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 180.394 234.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 180.394 234.103
ARA TOPLAM
36.084.935 35.667.500
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
13 4.020.726 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.105.661 35.667.500
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
677.253 818.382
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 677.253 818.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 677.253 818.382
Diğer Borçlar
8 3.506.032 3.393.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.506.032 3.393.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 802.379 530.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 802.379 530.383
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.985.664 4.742.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.091.325 40.410.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.260.132.527 2.263.823.328
Ödenmiş Sermaye
21 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -41.017.710 -27.355.521
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 10.014.649 10.153.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.014.649 10.153.693
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 10.800.668 10.800.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -786.019 -646.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.336.098
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.336.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 2.027.418.704 777.323.522
Net Dönem Karı veya Zararı
21 10.110.432 1.250.095.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.260.132.527 2.263.823.328
TOPLAM KAYNAKLAR
2.305.223.852 2.304.233.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650
Transferler
21 75.359 618.357.080 -618.432.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21 12.959.116 12.959.116 12.959.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -23.308 -23.308 -23.308
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -27.355.521 270.354 -535.660 3.556.049 3.336.098 777.323.522 12.959.116 1.019.553.958 1.019.553.958
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -27.355.521 270.354 -646.975 10.800.668 3.336.098 777.323.522 1.250.095.182 2.263.823.328 2.263.823.328
Transferler
21 75.359 1.250.019.823 -1.250.095.182 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21 10.110.432 10.110.432 10.110.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -139.044 -139.044 -139.044
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -13.662.189 -13.662.189 -13.662.189
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -41.017.710 270.354 -786.019 10.800.668 3.411.457 2.027.343.345 10.110.432 2.260.132.527 2.260.132.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.110.432 12.959.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.044 -23.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -139.044 -23.308
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -139.044 -23.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 9.971.388 12.935.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.971.388 12.935.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143338


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0873 Değişim: 0,07%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2902 Değişim: 0,26%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.625,68 Değişim: 0,44%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.627,86
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.