KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:11
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 12.695.372 9.802.878
Satışların Maliyeti
22 -4.340.851 -5.650.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.354.521 4.152.878
BRÜT KAR (ZARAR)
8.354.521 4.152.878
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.061.192 -1.681.677
Pazarlama Giderleri
23 -1.710.204 -882.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 822.980 121.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -216.280 -29.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.189.825 1.680.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 363.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.005.169 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.184.656 2.043.946
Finansman Gelirleri
26 9.172.640 926.482
Finansman Giderleri
26 -398.180 -537.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.959.116 2.433.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.959.116 2.433.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.959.116 2.433.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.959.116 2.433.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.582.396 4.879.265
Dönem Karı (Zararı)
12.959.116 2.433.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.959.116 2.433.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.251.512 -334.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 126.610 111.157
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.274 -82.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 29.447 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -173 -82.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 39.116 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 39.116 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.446.512 -363.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.446.512 -363.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.125.208 2.780.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 532.350 -452.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 532.350 -452.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 593.617 553.352
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 593.617 553.352
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-568.000 1.583.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 -568.000 1.583.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 470.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.134.200 -475.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 694.957 93.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 694.957 93.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.480 -14.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.284.700 1.174.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11 187.987 10.041
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11 187.987 10.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -149.699 -160.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.582.396 4.879.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.479.026 3.597.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -10.837.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 7.358.512 3.597.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.147.112 -1.868.708
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.045.500 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 -1.045.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 10.888 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
18 10.888 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 0 -1.810.852
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 0 -1.810.852
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -112.500 -57.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.956.258 6.607.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.956.258 6.607.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.430.338 3.978.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.386.596 10.585.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.386.596 1.430.338
Ticari Alacaklar
7 750.203 1.204.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 750.203 1.204.606
Diğer Alacaklar
8 195.186 3.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 195.186 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.663.936 9.529.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.663.936 9.529.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 767 192.063
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.995.240 9.589.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.995.240 9.589.625
ARA TOPLAM
26.991.928 21.949.490
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 3.870.000 3.302.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.861.928 25.251.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 77.945.011 67.107.473
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 77.945.011 67.107.473
Ticari Alacaklar
7 471.237 549.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 471.237 549.184
Diğer Alacaklar
8 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 945.866.040 950.778.040
Maddi Duran Varlıklar
15 4.567.640 4.638.254
Binalar
15 4.175.655 4.196.550
Taşıtlar
15 336.192 377.842
Mobilya ve Demirbaşlar
15 55.793 63.862
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 581.340 634.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.777 7.294
Bilgisayar Yazılımları
17 4.777 7.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.029.481.376 1.023.760.395
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.343.304 1.049.011.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 108.838 97.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 108.838 97.950
Banka Kredileri
18 108.838 97.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.715 238.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.715 238.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 230.715 238.541
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 821.635 126.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 821.635 126.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 208.749 206.269
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.264.107 2.413.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.264.107 2.413.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 30.313.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 115.187 130.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 115.187 130.127
ARA TOPLAM
13 34.062.315 33.526.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
13 2.764.000 4.048.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.826.315 37.575.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 797.802 863.360
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
797.802 863.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 797.802 863.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
8 2.915.169 2.712.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.915.169 2.712.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 250.060 197.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 250.060 197.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.963.031 3.773.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.789.346 41.348.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 1.019.553.958 1.007.663.650
Ödenmiş Sermaye
21 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -27.355.521 -26.310.021
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 3.020.389 3.043.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 3.020.389 3.043.697
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 3.556.049 3.556.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -535.660 -512.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.260.739
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 3.336.098 3.260.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 777.323.522 158.966.442
Net Dönem Karı veya Zararı
21 12.959.116 618.432.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.019.553.958 1.007.663.650
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.343.304 1.049.011.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 11.126.261 -11.126.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
21 2.433.392 2.433.392 2.433.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -39.891 -39.891 -39.891
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 250.000.000 270.354 -369.142 2.891.481 2.740.568 159.486.613 2.433.392 417.453.266 0 417.453.266
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.359 618.357.080 -618.432.439 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
21 12.959.116 12.959.116 12.959.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -23.308 -23.308 -23.308
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 250.000.000 -27.355.521 270.354 -535.660 3.556.049 3.336.098 777.323.522 12.959.116 1.019.553.958 0 1.019.553.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.959.116 2.433.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.308 -39.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -23.308 -39.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.308 -39.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.935.808 2.393.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.935.808 2.393.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025756


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: 0,00% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9604 Değişim: 0,01%
Düşük 17,9372 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2578 Değişim: 0,02%
Düşük 18,2255 16.08.2022 Yüksek 18,2836
Açılış: 18,2539
1.028,65 Değişim: 0,08%
Düşük 1.025,61 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.