KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:11
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 29.352.894 36.449.952 19.550.017 16.210.038
Satışların Maliyeti
30 -18.153.000 -33.073.278 -12.503.000 -15.229.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.199.894 3.376.674 7.047.017 980.760
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.199.894 3.376.674 7.047.017 980.760
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.776.798 -5.093.740 -2.095.122 -2.395.363
Pazarlama Giderleri
31 -2.389.486 -1.857.523 -1.507.321 -382.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 351.595 350.668 230.252 264.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -29.927 -975.423 24.701 -348.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.355.278 -4.199.344 3.699.527 -1.881.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 1.333.000 925.722 970.000 234.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.688.278 -3.273.622 4.669.527 -1.647.257
Finansman Gelirleri
35 1.901.080 1.339.701 974.598 408.894
Finansman Giderleri
35 -964.165 -3.778.930 -427.129 -562.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.271.703 14.057.843
Dönem Karı (Zararı)
7.625.193 -5.712.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.625.193 -5.712.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.599 784.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 222.384 185.549
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.333.000 -925.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.333.000 -925.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.983 1.524.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -29.556 93.647
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25,11 -127.427 1.430.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.914.109 18.986.223
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -1.044.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.879.000 2.509.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.879.000 2.504.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.019.437 10.752.958
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.019.437 10.752.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.127.000 2.961.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -794.976 -745.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 366.476 -8.550.088
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 0 -8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 366.476 -291.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -8.105 -23.720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 1.583.000 6.269.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 276.905 2.040.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 79.854 1.974.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 197.051 66.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -5.534 -18.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.272.988 3.790.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 19.272.988 3.790.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.271.703 14.057.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.441.475 23.832.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525 -10.077
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.525 -10.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 13.443.000 23.843.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19-29 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.227.145 -42.627.938
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.107.610 -42.627.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.107.610 -42.627.938
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -119.535 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.486.033 -4.737.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.486.033 -4.737.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.978.015 6.895.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.464.048 2.158.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 37.918.034 3.999.058
Ticari Alacaklar
11 3.168.648 1.176.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 3.168.648 1.176.954
Diğer Alacaklar
12 412.283 574.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 412.283 574.660
Stoklar
14 10.345.000 19.253.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.605.535 5.810.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.605.535 5.810.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 21.980 49.816
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.487.862 11.750.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 10.487.862 11.750.029
ARA TOPLAM
68.959.342 42.614.076
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 32.883.420 2.332.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.842.762 44.946.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.044.080 0
Ticari Alacaklar
11 0 112.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 112.693
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 377.096.608 415.559.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.075.801 4.175.287
Binalar
19 561.409 660.895
Taşıtlar
19 3.514.392 3.514.392
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 339.926 453.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 13.765 21.893
Bilgisayar Yazılımları
20 13.765 21.893
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.615.511 420.367.982
TOPLAM VARLIKLAR
484.458.273 465.314.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 584.358 623.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 584.358 623.132
Banka Kredileri
9 584.358 623.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.458.948 12.867.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.458.948 12.867.783
Banka Kredileri
9 5.458.948 12.867.783
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 292.827 256.431
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 292.827 256.431
Ticari Borçlar
11 452.401 85.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 452.401 85.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 162.432 170.538
Diğer Borçlar
12 190.941 112.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 79.854 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 111.087 112.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.262.930 1.268.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.262.930 1.268.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.368.834 30.496.261
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.368.834 30.496.261
ARA TOPLAM
17 38.773.671 45.880.949
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 20.151.423 878.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.925.094 46.759.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 660.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 660.000
Banka Kredileri
9 0 660.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 167.492 323.424
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 167.492 323.424
Diğer Borçlar
12 2.578.199 2.379.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.578.199 2.379.818
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 152.065 132.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 152.065 132.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.897.756 3.495.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.822.850 50.254.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 422.635.423 415.059.765
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.512.695 2.562.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.512.695 2.562.230
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -378.786 -329.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 159.486.613 148.360.352
Net Dönem Karı veya Zararı
29 7.625.193 11.126.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.635.423 415.059.765
TOPLAM KAYNAKLAR
484.458.273 465.314.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -12.916.258 12.916.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.712.851 -5.712.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 4.590 4.590
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -293.229 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -5.712.851 398.238.905 0 398.238.905
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.126.261 -11.126.261 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
7.625.193 7.625.193 7.625.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -49.535 -49.535
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -378.786 2.891.481 2.740.568 159.486.613 7.625.193 422.635.423 0 422.635.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.535 4.590 -9.644 -11.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -49.535 4.590 -9.644 -11.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.535 4.590 -9.644 -11.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.575.658 -5.708.261 5.207.352 -1.812.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.575.658 -5.708.261 5.207.352 -1.812.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955526


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.