KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:12
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 36.449.952 15.397.675 16.210.038 5.426.242
Satışların Maliyeti
30 -33.073.278 -12.760.020 -15.229.278 -3.883.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.376.674 2.637.655 980.760 1.543.198
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.376.674 2.637.655 980.760 1.543.198
Genel Yönetim Giderleri
31 -5.093.740 -6.923.989 -2.395.363 -2.595.080
Pazarlama Giderleri
31 -1.857.523 -737.978 -382.450 -443.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 350.668 12.880.737 264.572 181.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-975.423 -126.946 -348.776 -93.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.199.344 7.729.479 -1.881.257 -1.406.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 925.722 28.103.956 234.000 416.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.273.622 35.833.435 -1.647.257 -989.697
Finansman Gelirleri
35 1.339.701 1.849.801 408.894 494.976
Finansman Giderleri
35 -3.778.930 -12.600.480 -562.066 -6.503.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.057.842 -9.803.304
Dönem Karı (Zararı)
-5.712.851 25.082.756
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.712.851 25.082.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
784.471 -28.091.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 185.549 67.860
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.524.644 -55.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 93.647 -55.757
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 1.430.997 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-925.722 -28.103.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -925.722 -28.103.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.986.222 -6.794.207
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.509.975 991.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 5.000 -16.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.504.975 1.007.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.752.958 2.592.332
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 10.752.958 2.617.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.961.278 -13.342.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -745.774 3.833.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.550.088 -205.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -8.258.392 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -291.696 -205.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -23.720 198.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 6.269.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.040.772 2.250.131
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 1.974.467 2.611.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 66.305 -361.326
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -18.894 -3.111.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.790.715 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 3.790.715 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.057.842 -9.803.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.832.923 12.719.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.077 -750.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -10.077 -750.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 23.843.000 8.175.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 5.294.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.627.937 -8.992.748
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 258.946
Kredilerden Nakit Girişleri
9 258.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.627.937 -9.251.694
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -42.627.937 -9.251.694
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.172 -6.076.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.172 -6.076.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.895.503 6.332.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.158.331 255.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.158.739 6.900.839
Ticari Alacaklar
11 666.628 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 666.628 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 759.420 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 759.420 7.558.917
Stoklar
14 29.605.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.988.869 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.988.869 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 25.537 57.085
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.590.975 17.507.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.590.975 17.507.958
ARA TOPLAM
51.795.168 91.064.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 17.922.326 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.717.494 98.875.961
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 1.834.172 498.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.834.172 498.698
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 379.000.608 401.482.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.208.426 4.292.645
Binalar
19 3.514.392 3.514.392
Taşıtlar
19 628.427 712.140
Mobilya ve Demirbaşlar
19 65.607 66.113
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 234.086 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 30.865 40.492
Bilgisayar Yazılımları
20 30.865 40.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
385.353.488 406.675.486
TOPLAM VARLIKLAR
455.070.982 505.551.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 278.979 282.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 278.979 282.421
Banka Kredileri
9 278.979 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.859.220 59.256.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.859.220 59.256.535
Banka Kredileri
9 32.859.220 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 175.877 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 175.877 155.236
Ticari Borçlar
11 513.558 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 513.558 805.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 131.865 155.585
Diğer Borçlar
12 120.395 116.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 120.395 116.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 802.448 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 802.448 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 676.573 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 676.573 148.682
ARA TOPLAM
17 35.558.915 70.000.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 8.922.816 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.481.731 75.132.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.903.576 24.074.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 7.903.576 24.074.580
Banka Kredileri
9 7.903.576 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 104.999 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 104.999 181.817
Diğer Borçlar
12 4.180.634 2.143.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.974.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.206.167 2.143.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 161.137 72.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 161.137 72.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.350.346 26.471.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.832.077 101.604.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 398.238.905 403.947.166
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.598.252 2.593.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.598.252 2.593.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -293.229 -297.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 148.342.582 161.258.840
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -5.712.851 -12.916.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
398.238.905 403.947.166
TOPLAM KAYNAKLAR
455.070.982 505.551.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.929 416.723.929
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
25.082.756 25.082.756 25.082.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -67.325 514.474 447.149 447.149
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -248.586 3.149.901 2.740.568 161.258.841 25.082.756 442.253.834 0 442.253.834
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.916.258 12.916.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.712.851 -5.712.851 -5.712.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 4.590 4.590 4.590
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -293.229 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -5.712.851 398.238.905 0 398.238.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.590 447.149 -11.685 361.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 514.474 0 428.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 4.590 -67.325 -11.685 -67.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.590 447.149 -11.685 361.403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.708.261 25.529.905 -1.812.114 -6.636.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.708.261 25.529.905 -1.812.114 -6.636.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,17% Hacim : 1.838 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 1.450 15.06.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.451
8,5404 Değişim: 0,84%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5647
Açılış: 8,4692
10,3722 Değişim: 1,02%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,3958
Açılış: 10,2673
512,99 Değişim: 0,94%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 514,09
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.