KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:55
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 31.873.572 81.667.330 16.475.897 6.743.548
Satışların Maliyeti
30 -30.234.405 -77.127.545 -17.474.385 -6.266.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.639.167 4.539.785 -998.488 476.621
BRÜT KAR (ZARAR)
1.639.167 4.539.785 -998.488 476.621
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.252.741 -8.134.331 -3.328.752 -4.285.848
Pazarlama Giderleri
31 -1.342.431 -2.492.441 -604.454 -299.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 13.046.998 1.229.225 166.261 352.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.255 -5.842 123.691 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.087.738 -4.863.604 -4.641.742 -3.755.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 29.371.076 21.848.066 1.267.121 491.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.458.814 16.984.462 -3.374.621 -3.263.530
Finansman Gelirleri
35 1.887.137 3.261.495 37.336 2.182.472
Finansman Giderleri
35 -17.637.494 -22.239.299 -5.037.015 -7.423.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.604.183 -84.809.390
Dönem Karı (Zararı)
16.708.457 -1.993.342
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.708.457 -1.993.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.137.838 -21.846.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 117.890 27.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.884.651 -25.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -79.805 -25.947
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.804.846 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.371.077 -21.848.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -29.371.077 -21.848.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.825.198 -60.969.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 645.226 -3.672.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -3.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 648.492 -3.672.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.631.022 103.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 3.656.022 103.215
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17 4.756.020
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 4.158.385 9.427.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 4.179.133 -48.680.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 62.978 -12.987.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 0 -3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 62.978 -9.799.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 23.861 74.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.473.733 -5.454.771
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 3.689.592 -8.886.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -215.859 3.431.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 1.293.177 221.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.398.337 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.604.183 -84.809.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.719.800 9.885.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-771.200 -31.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -752.200 -20.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -19.000 -10.370
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 21.491.000 9.917.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.057.487 113.415.337
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.198 86.772
Kredilerden Nakit Girişleri
9 34.198 86.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.091.685 -35.978.249
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -20.091.685 -35.978.249
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 149.306.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.941.870 38.491.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.941.870 38.491.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.332.358 129.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.390.488 38.621.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.392.154 7.210.290
Ticari Alacaklar
11 2.205.600 2.500.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 3.266 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.202.334 2.500.114
Diğer Alacaklar
12 1.604.229 3.098.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.604.229 3.098.872
Stoklar
14 82.065.286 157.667.228
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.913.466 8.092.599
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 1.347.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.913.466 6.745.257
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 45.762 168.458
Diğer Dönen Varlıklar
16 24.830.786 25.993.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 24.830.786 25.993.204
ARA TOPLAM
116.057.283 204.730.765
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 9.496.000 5.294.065
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.553.283 210.024.830
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 945.015 1.295.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 945.015 1.295.729
Diğer Alacaklar
12 45.331 20.332
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 423.834.662 340.664.136
Maddi Duran Varlıklar
19 4.001.213 2.843.256
Binalar
19 3.258.338 2.761.452
Taşıtlar
19 669.961 6.642
Mobilya ve Demirbaşlar
19 72.914 75.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 34.185 24.358
Bilgisayar Yazılımları
20 34.185 24.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
428.860.406 344.847.811
TOPLAM VARLIKLAR
554.413.689 554.872.641
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 132.399 98.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 132.399 98.201
Banka Kredileri
9 132.399 98.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 70.798.253 71.642.104
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.798.253 71.642.104
Banka Kredileri
9 70.798.253 71.642.104
Ticari Borçlar
11 1.521.410 1.458.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.521.410 1.458.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 145.972 122.114
Diğer Borçlar
12 4.497.558 1.325.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 4.346.847 657.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 150.711 668.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.695.666 402.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.695.666 402.489
ARA TOPLAM
17 78.791.258 75.048.870
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 3.209.400 5.607.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.000.658 80.656.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.513.536 55.761.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 36.513.536 55.761.369
Banka Kredileri
9 36.513.536 55.761.369
Diğer Borçlar
12 2.014.559 1.712.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.014.559 1.712.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 48.389 17.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 48.389 17.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.576.484 57.492.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.577.142 138.148.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 433.836.547 416.723.928
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.858.328 2.454.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.858.328 2.454.166
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 3.149.902 2.635.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -291.574 -181.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.258.840 222.047.472
Net Dönem Karı veya Zararı
29 16.708.457 -60.788.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
433.836.547 416.723.928
TOPLAM KAYNAKLAR
554.413.689 554.872.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.180 327.189.180
Transferler
29 2.171.131 31.759.688 -33.930.819 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.993.341 -1.993.341 -1.993.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.793 -29.793 -29.793
Sermaye Arttırımı
29 149.306.814 149.306.814 149.306.814
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 86.772 86.772 86.772
Dönem Sonu Bakiyeler
29 249.306.814 175.816 -167.128 2.449.430 2.740.568 222.047.473 -1.993.341 474.559.632 0 474.559.632
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.631 416.723.928 416.723.928
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.788.632 60.788.631 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16.708.457 16.708.457 16.708.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -110.313 514.475 404.162 404.162
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -291.574 3.149.902 2.740.568 161.258.841 16.708.457 433.836.547 0 433.836.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
404.161 -29.793 -42.987 -2.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 514.474 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -110.313 -29.793 -42.987 -2.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.161 -29.793 -42.987 -2.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.112.618 -2.023.135 -8.417.287 -8.506.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.112.618 -2.023.135 -8.417.287 -8.506.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797766


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8546 Değişim: 0,08%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9088
Açılış: 15,8419
16,8252 Değişim: -0,07%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
940,74 Değişim: 0,02%
Düşük 938,28 20.05.2022 Yüksek 942,58
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.