;

KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:41
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -2.276.856 15.544.737 -510.034 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.247.958 -36.605 -10.921.743 -9.710.390 -9.710.390
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -1.195.960 15.544.737 -546.639 3.366.342 6.694.157 -50.938.681 -10.921.743 -3.507.895 -3.507.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -1.195.960 27.168.678 -582.033 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.457.349 -36.078 21.067.734 35.489.005 35.489.005
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
-17.700.000 17.700.000
Sermaye Avansı
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 13.261.389 27.168.678 -618.111 3.366.342 -50.425.148 21.067.734 71.626.909 71.626.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.327.983 9.081.825
Dönem Karı (Zararı)
23.955.655 -11.791.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.955.655 -11.791.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.723.383 9.410.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.524.222 2.564.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.088.846 3.342.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-134.994 308.242
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.481 -116.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.249.321 3.151.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.000.845 4.189.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -125.509 -108.857
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 3.126.354 4.298.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.453.392 -1.291.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.883.904 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.883.904 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 605.012
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 605.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.560.255 11.889.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.110.198 10.213.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.063.076 -3.249.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.047.122 13.463.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.504 398.896
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
90.504 456.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.936.326 -2.239.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.228.443 61.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.433.240 -4.292.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.724.422 1.959.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
708.818 -6.251.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
294.399 9.622
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.746.009 7.997.614
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.351.818 8.028.586
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.605.809 -30.972
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
62.164 1.432.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.528 -1.693.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
123.528 -1.693.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.327.983 9.507.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -425.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.925 124.466
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -733 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 248.836
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 248.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -170.192 -124.370
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -161.062 -13.576
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.130 -110.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.772.347 -9.220.277
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.581.365 12.188.160
Kredilerden Nakit Girişleri
15.581.365 12.188.160
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.991.368 -17.219.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.991.368 -17.219.223
Ödenen Faiz
13 -3.126.354 -4.298.071
Alınan Faiz
125.509 108.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.273.439 -13.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.273.439 -13.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.235.079 307.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.508.518 293.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.508.518 4.235.079
Ticari Alacaklar
53.975.087 24.111.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 53.444.877 23.381.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 530.210 729.390
Diğer Alacaklar
0 27.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 27.793
Stoklar
6 29.050.140 14.113.814
Peşin Ödenmiş Giderler
116.937 1.367.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.937 1.367.042
Diğer Dönen Varlıklar
1.131.070 1.254.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.131.070 1.254.598
ARA TOPLAM
89.781.752 45.109.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.781.752 45.109.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
135.102 98.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
135.102 98.429
Ticari Alacaklar
12.454.402 9.335.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.454.402 9.335.651
Diğer Alacaklar
1.710 117.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.710 117.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 29.394.333 11.855.000
Maddi Duran Varlıklar
8 80.892.910 64.447.541
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
488.758 432.714
Binalar
39.747.475 30.795.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.128.029 32.786.702
Taşıtlar
16.569 18.492
Mobilya ve Demirbaşlar
334.018 279.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
178.061 135.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 213.929 142.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
273.639 244.487
Diğer Haklar
273.639 244.487
Peşin Ödenmiş Giderler
22.091 429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.091 429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.388.116 86.241.897
TOPLAM VARLIKLAR
213.169.868 131.351.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.574.572 22.741.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.574.572 22.741.825
Banka Kredileri
4 3.574.572 22.741.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.968.523 7.094.325
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.968.523 7.094.325
Banka Kredileri
4 17.968.523 7.094.325
Ticari Borçlar
36.274.489 23.719.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 32.685.453 21.961.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.589.036 1.758.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
937.871 643.472
Diğer Borçlar
45.702.314 49.991.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 44.301.277 49.958.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.401.037 32.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
274.175 212.011
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
249.065 186.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.110 25.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.230.537 1.481.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 131.643 357.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.098.894 1.124.375
ARA TOPLAM
105.962.481 105.884.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.962.481 105.884.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 23.982.805 18.139.910
Diğer Borçlar
2.791.585 1.554.143
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.791.585 1.554.143
Uzun Vadeli Karşılıklar
925.630 788.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
925.630 788.475
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.880.458 3.335.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.580.478 23.817.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.542.959 129.702.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.626.909 1.648.866
Ödenmiş Sermaye
11 43.920.000 20.540.000
Sermaye Avansı
0 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.550.567 26.586.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.168.678 27.168.678
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-618.111 -582.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.261.389 -1.195.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.261.389 -1.195.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.425.148 -50.265.652
Net Dönem Karı veya Zararı
21.067.734 -17.859.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.626.909 1.648.866
TOPLAM KAYNAKLAR
213.169.868 131.351.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 89.037.467 21.254.894 27.223.868 13.233.128
Satışların Maliyeti
13 -76.181.396 -18.060.619 -24.338.666 -8.484.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.856.071 3.194.275 2.885.202 4.748.918
BRÜT KAR (ZARAR)
12.856.071 3.194.275 2.885.202 4.748.918
Genel Yönetim Giderleri
-3.428.049 -3.484.469 -1.066.850 -1.107.862
Pazarlama Giderleri
-688.277 -958.092 -128.794 -170.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.011.570 12.806.030 9.106.867 -65.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.187.277 -16.990.259 -6.949.870 -5.228.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.564.038 -5.432.515 3.846.555 -1.822.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.009.413 115.946 11.893.364 23.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-813 -605.012 79 198.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.572.638 -5.921.581 15.739.998 -1.601.103
Finansman Gelirleri
14 7.272.490 1.230.522 5.200.589 -209.011
Finansman Giderleri
14 -8.889.473 -7.100.420 -3.926.591 -2.253.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.955.655 -11.791.479 17.013.996 -4.063.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.887.921 869.736 -2.157.002 743.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.887.921 869.736 -2.157.002 743.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
146.940 -981 94.638 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.384 -1.257 121.330 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.444 276 -26.692 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -41.444 276 -26.692 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.421.271 1.211.353 9.382.594 66.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.489.005 -9.710.390 24.239.588 -3.253.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.489.005 -9.710.390 24.239.588 -3.253.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887469


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.