KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:48
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 2.276.856 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Transferler
-3.543.975 3.543.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.181.939 -36.605 -7.601.836 6.456.502 6.456.502
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -1.195.960 -546.639 3.366.342 -50.938.681 -7.601.836 -254.007 -254.007
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -1.195.960 -582.033 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.074.755 -36.078 6.210.740 11.249.417 11.249.417
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
-17.700.000 17.700.000
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 3.878.795 -618.111 3.366.342 -50.425.148 6.210.740 47.387.321 47.387.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.670.462 2.480.260
Dönem Karı (Zararı)
6.941.659 -7.727.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.941.659 -7.727.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.272.498 4.723.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.307.304 1.702.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 930.199 2.150.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-121.306 184.396
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.682 -147.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.097.187 2.114.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.803.348 2.469.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -116.049 -88.818
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.919.397 2.558.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.768.353 -2.402.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 803.609
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 803.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.884.619 5.903.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.673.491 8.077.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.130.001 -3.168.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.543.490 11.245.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.013 206.334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
140.013 246.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.357.122 -2.402.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
997.657 -22.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.447.964 -3.946.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.515.993 9.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.029 -3.955.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
279.946 1.565.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.702.660 212.708
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.964.905 242.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.262.245 -29.468
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.252 1.880.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
953.822 333.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
953.822 333.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.670.462 2.899.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -419.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.103 -112.918
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-733 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.370 -112.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -58.370 -112.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.493.250 -2.213.421
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.581.365 12.188.160
Kredilerden Nakit Girişleri
15.581.365 12.188.160
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.467.962 -11.932.042
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.467.962 -11.932.042
Ödenen Faiz
13 -1.919.397 -2.558.357
Alınan Faiz
116.049 88.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
763.685 153.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
763.685 153.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.235.079 307.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.998.764 461.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.998.764 4.235.079
Ticari Alacaklar
41.221.655 24.111.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 40.511.802 23.381.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 709.853 729.390
Diğer Alacaklar
3.613 27.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.613 27.793
Stoklar
6 23.470.936 14.113.814
Peşin Ödenmiş Giderler
348.884 1.367.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
348.884 1.367.042
Diğer Dönen Varlıklar
300.776 1.254.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
300.776 1.254.598
ARA TOPLAM
70.344.628 45.109.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.344.628 45.109.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
118.391 98.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
118.391 98.429
Ticari Alacaklar
10.859.632 9.335.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.859.632 9.335.651
Diğer Alacaklar
1.711 117.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.711 117.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 13.655.143 11.855.000
Maddi Duran Varlıklar
8 71.944.105 64.447.541
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
451.674 432.714
Binalar
35.044.360 30.795.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.990.130 32.786.702
Taşıtlar
16.777 18.492
Mobilya ve Demirbaşlar
285.128 279.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
156.036 135.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 92.814 142.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
247.448 244.487
Diğer Haklar
247.448 244.487
Peşin Ödenmiş Giderler
20.930 429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.930 429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.940.174 86.241.897
TOPLAM VARLIKLAR
167.284.802 131.351.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.062.140 22.741.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.062.140 22.741.825
Banka Kredileri
4 2.062.140 22.741.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.203.553 7.094.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 13.203.553 7.094.325
Banka Kredileri
4 13.203.553 7.094.325
Ticari Borçlar
31.225.584 23.719.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 28.477.024 21.961.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.748.560 1.758.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
923.418 643.472
Diğer Borçlar
38.090.963 49.991.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 36.688.190 49.958.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.402.773 32.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241.263 212.011
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
215.747 186.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.516 25.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.266.203 1.481.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 187.510 357.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.078.693 1.124.375
ARA TOPLAM
87.013.124 105.884.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.013.124 105.884.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.912.079 18.139.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 24.912.079 18.139.910
Banka Kredileri
4 24.912.079 18.139.910
Diğer Borçlar
2.446.285 1.554.143
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.446.285 1.554.143
Uzun Vadeli Karşılıklar
883.451 788.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
883.451 788.475
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.642.542 3.335.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.884.357 23.817.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.897.481 129.702.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.387.321 1.648.866
Ödenmiş Sermaye
11 43.920.000 20.540.000
Sermaye Avansı
0 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.550.567 26.586.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.168.678 27.168.678
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.168.678 27.168.678
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-618.111 -582.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.878.795 -1.195.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.878.795 -1.195.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.425.148 -50.265.652
Net Dönem Karı veya Zararı
6.210.740 -17.859.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.387.321 1.648.866
TOPLAM KAYNAKLAR
167.284.802 131.351.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 61.813.599 8.021.766 38.172.008 3.415.188
Satışların Maliyeti
13 -51.842.730 -9.576.409 -31.346.992 -5.000.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.970.869 -1.554.643 6.825.016 -1.585.417
BRÜT KAR (ZARAR)
9.970.869 -1.554.643 6.825.016 -1.585.417
Genel Yönetim Giderleri
-2.361.199 -2.376.607 -1.105.135 -1.345.168
Pazarlama Giderleri
-559.483 -788.059 -231.012 -123.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.904.703 12.871.539 10.509.029 6.980.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.237.407 -11.761.816 -10.656.884 -5.574.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.717.483 -3.609.586 5.341.014 -1.647.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
116.049 92.717 93.575 52.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-892 -803.609 -8 -68.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.832.640 -4.320.478 5.434.581 -1.663.993
Finansman Gelirleri
14 2.071.901 1.439.533 117.780 346.535
Finansman Giderleri
14 -4.962.882 -4.846.784 -2.182.484 -2.610.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.941.659 -7.727.729 3.369.877 -3.928.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-730.919 125.893 383.736 647.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -730.919 125.893 383.736 647.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.302 -981 -4.114 -36.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.054 -1.257 -5.274 -46.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.752 276 1.160 10.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.752 276 1.160 10.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.038.677 1.145.334 2.320.210 290.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.249.417 -6.456.502 6.073.823 -2.989.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.249.417 -6.456.502 6.073.823 -2.989.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867624


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.034 Değişim: 1,45% Hacim : 11.534 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.034
Açılış: 2.010
13,7511 Değişim: 0,47%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,5982 Değişim: 0,31%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
791,15 Değişim: 0,80%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.