KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:45
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240
Transferler
1.917.249 -7.936.640 6.019.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.330 -2.372.584 -2.365.254 0 -2.365.254
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-16.091 16.091
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -314.876 3.366.342 -55.246.430 -2.372.584 -3.856.494 0 -3.856.494
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 0 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.263 -6.897.494 -6.923.757 0 -6.923.757
Sermaye Arttırımı
17.500.000 173.011 17.673.011 0 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 9.867.078 -412.761 3.366.342 -47.394.706 -6.897.494 -454.554 0 -454.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.912.093 3.400.264
Dönem Karı (Zararı)
-10.254.297 -2.441.407
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.254.297 -2.441.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.046.279 1.531.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.190.343 1.214.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5-9 197.923 378.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 723.330 -4.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
723.330 -4.570
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.317 -56.324
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.317 -56.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.704.075 4.310.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.256.549 -5.759.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.751.819 3.931.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.008.368 -9.691.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-777.322 -239.565
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-266.195 -219.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-511.127 -19.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.555.931 -10.665.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.197.134 -413.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.173.375 13.650.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.397.675 13.370.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
224.300 279.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.383 -904.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.766.734 9.475.495
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.922.452 9.139.682
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.718 335.813
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
123.749 1.142.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.868 -1.976.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
49.082 -1.979.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.214 3.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.912.093 3.400.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.955 -63.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.109 77.568
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 34.109 77.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -62.064 -118.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.064 -118.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.150.315 -1.362.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.667.125 9.269.782
Kredilerden Nakit Girişleri
44.667.125 9.269.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.839.683 -9.931.076
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.839.683 -9.931.076
Ödenen Faiz
-2.687.534 -1.409.291
Alınan Faiz
337.396 708.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.673.011 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.210.267 1.974.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.210.267 1.974.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.124 106.083
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.309.391 2.080.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.309.391 99.124
Ticari Alacaklar
23.048.369 12.791.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.840.053 6.591.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.208.316 6.199.948
Diğer Alacaklar
1.405.609 93.986
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 266.195 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.139.414 93.986
Stoklar
6 24.370.690 13.814.759
Peşin Ödenmiş Giderler
3.136.821 6.215.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.136.821 6.215.281
Diğer Dönen Varlıklar
2.419.659 2.456.064
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.419.659 2.456.064
ARA TOPLAM
60.690.539 35.471.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.690.539 35.471.034
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Diğer Alacaklar
956 535.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
956 535.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 9.465.000 9.465.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.083.412 32.207.126
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
352.069 377.839
Binalar
13.815.726 13.976.130
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.501.669 17.411.722
Taşıtlar
23.897 44.457
Mobilya ve Demirbaşlar
284.477 291.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.194 69.501
Diğer Haklar
64.194 69.501
Peşin Ödenmiş Giderler
3.281 121.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.281 121.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 10.225.321 6.861.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.904.664 49.322.450
TOPLAM VARLIKLAR
111.595.203 84.793.484
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 30.836.900 32.989.419
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.836.900 32.989.419
Banka Kredileri
30.836.900 32.989.419
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 28.550.061 15.068.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 28.550.061 15.068.245
Banka Kredileri
28.550.061 15.068.245
Ticari Borçlar
25.911.803 21.065.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 20.549.706 15.927.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.362.097 5.137.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.176.312 1.228.695
Diğer Borçlar
18.273.327 8.506.593
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 18.149.577 8.227.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.750 279.468
Ertelenmiş Gelirler
3.667.382 3.543.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.667.382 3.543.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
617.032 617.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 391.418 391.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 225.614 225.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 25.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 25.214
ARA TOPLAM
109.032.817 83.044.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.032.817 83.044.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.260.677 2.389.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.260.677 2.389.340
Banka Kredileri
2.260.677 2.389.340
Ticari Borçlar
0 10.019.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 0 10.019.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
756.263 543.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.016.940 12.952.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.049.757 95.997.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-454.554 -11.203.808
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.782.830 13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.454.317 9.480.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.454.317 9.480.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.867.078 9.867.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-412.761 -386.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-47.394.706 -55.246.430
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.897.494 -9.648.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-454.554 -11.203.808
TOPLAM KAYNAKLAR
111.595.203 84.793.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 60.822.344 47.339.462 26.390.368 21.818.293
Satışların Maliyeti
12 -53.001.275 -44.442.966 -20.549.756 -20.441.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.069 2.896.496 5.840.612 1.376.741
BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.069 2.896.496 5.840.612 1.376.741
Genel Yönetim Giderleri
-1.823.918 -1.873.300 -951.181 -1.018.455
Pazarlama Giderleri
-5.379.214 -3.930.819 -3.310.844 -2.154.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.078.099 5.853.850 2.569.399 3.430.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.563.838 -3.801.207 -5.563.137 -2.060.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.867.802 -854.980 -1.415.151 -426.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
402.713 888.341 198.012 494.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -11.719 0 -6.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.465.089 21.642 -1.217.139 61.411
Finansman Giderleri
13 -8.789.208 -2.463.049 -5.824.455 -189.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.254.297 -2.441.407 -7.041.594 -128.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.356.803 68.823 194.718 32.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.356.803 68.823 194.718 32.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.897.494 -2.372.584 -6.846.876 -95.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.897.494 -2.372.584 -6.846.876 -95.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.897.494 -2.372.584 -6.846.876 -95.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.263 7.330 0 -35.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.670 9.163 0 -43.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.407 -1.833 0 8.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.407 -1.833 0 8.773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.263 7.330 0 -35.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.923.757 -2.365.254 -6.846.876 -130.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.923.757 -2.365.254 -6.846.876 -130.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702081


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9290 Değişim: 0,02%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0230 Değişim: -0,08%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,41 Değişim: 0,07%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.