KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:27
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240
Transferler
1.917.249 -7.936.640 6.019.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.422 -2.277.054 2.234.632
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.883.169 -279.784 3.366.342 -55.262.521 -2.277.054 -3.725.872 0 -3.725.872
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 0 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.263 -50.618 -76.881
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -412.761 3.366.342 -64.894.706 -50.618 -11.280.689 0 -11.280.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.754.863 -2.661.534
Dönem Karı (Zararı)
-3.212.703 -2.313.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.212.703 -2.313.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.208.960 1.040.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 597.989 608.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.982 172.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-9 102.982 172.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 573.126 263.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
573.126 587.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -323.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.137 -4.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.137 -4.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.758.606 -1.388.697
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-750.167 -6.297.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.271.593 -649.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.021.760 -5.648.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
320.330 -119.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
320.330 -119.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.091.666 -2.596.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.906.436 -589.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.729.837 5.423.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.412.746 5.976.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.317.091 -552.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-408.089 -648.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.846.621 3.541.676
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.846.621 3.541.676
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.248.762 66.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.884 -168.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
258.098 -173.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.214 4.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.754.863 -2.661.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.329 -20.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.289 4.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 34.289 4.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.618 -24.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -51.618 -24.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
629.198 2.706.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.115.156 4.703.816
Kredilerden Nakit Girişleri
13.115.156 4.703.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.460.794 -1.627.869
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.460.794 -1.627.869
Ödenen Faiz
-1.164.728 -716.208
Alınan Faiz
139.564 346.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.366.732 24.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.366.732 24.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.124 106.083
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.465.856 130.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.465.856 99.124
Ticari Alacaklar
13.541.987 12.791.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.320.279 6.591.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.221.708 6.199.948
Diğer Alacaklar
307.957 93.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
307.957 93.986
Stoklar
6 10.723.093 13.814.759
Peşin Ödenmiş Giderler
427.740 6.215.281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
427.740 6.215.281
Diğer Dönen Varlıklar
2.218.573 2.456.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.218.573 2.456.064
ARA TOPLAM
35.685.206 35.471.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.685.206 35.471.034
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Diğer Alacaklar
956 535.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
956 535.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 9.465.000 9.465.000
Maddi Duran Varlıklar
8 31.662.487 32.207.126
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
364.954 377.839
Binalar
13.895.928 13.976.130
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.962.778 17.411.722
Taşıtlar
34.753 44.457
Mobilya ve Demirbaşlar
298.500 291.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.847 69.501
Diğer Haklar
66.847 69.501
Peşin Ödenmiş Giderler
3.060 121.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.060 121.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 10.030.603 6.861.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.291.453 49.322.450
TOPLAM VARLIKLAR
86.976.659 84.793.484
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 40.269.031 32.989.419
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.364.557 15.068.245
Ticari Borçlar
13.524.779 21.065.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 9.704.073 15.927.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.820.706 5.137.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
820.606 1.228.695
Diğer Borçlar
15.353.214 8.506.593
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 15.232.169 8.227.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
121.045 279.468
Ertelenmiş Gelirler
5.792.395 3.543.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.792.395 3.543.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
617.032 617.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 391.418 391.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 225.614 225.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.214
ARA TOPLAM
85.741.614 83.044.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.741.614 83.044.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.015.740 2.389.340
Ticari Borçlar
9.830.562 10.019.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 9.830.562 10.019.690
Uzun Vadeli Karşılıklar
669.432 543.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
669.432 543.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.515.734 12.952.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.257.348 95.997.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-11.280.689 -11.203.808
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.609.819 13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.454.317 9.480.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.867.078 9.867.078
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-412.761 -386.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-64.894.706 -55.246.430
Net Dönem Karı veya Zararı
-50.618 -9.648.276
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-11.280.689 -11.203.808
TOPLAM KAYNAKLAR
86.976.659 84.793.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 34.431.976 25.521.169
Satışların Maliyeti
12 -32.451.519 -24.001.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.980.457 1.519.755
BRÜT KAR (ZARAR)
1.980.457 1.519.755
Genel Yönetim Giderleri
-872.737 -854.845
Pazarlama Giderleri
-2.068.370 -1.776.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
508.700 2.423.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-701 -1.740.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-452.651 -428.733
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
204.701 394.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.950 -39.769
Finansman Giderleri
13 -2.964.753 -2.273.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.212.703 -2.313.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.162.085 36.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.162.085 36.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.618 -2.277.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.618 -2.277.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-50.618 -2.277.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.263 42.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.670 53.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.407 -10.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.407 -10.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.263 42.422
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.881 -2.234.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.881 -2.234.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682996


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7230 Değişim: 0,44%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5404 Değişim: 0,20%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
784,41 Değişim: 0,68%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.