" />

KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 19:36
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 92.329.115 91.809.664 1.619.538 93.429.202
Dönem Karı (Zararı)
92.329.115 92.329.115 1.619.538 93.948.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 -519.664 -519.664
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.162 -600.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-330.170 1.212 -328.958 -4.185 -333.143
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 843.904 -2.599.592 9.018.965 93.529.509 92.329.115 281.451.901 16.862.929 298.314.830
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.619 35.977 183.334.269 182.722.627 2.020.925 184.743.552
Dönem Karı (Zararı)
183.334.269 183.334.269 2.020.925 185.355.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.144.164 -80.702.694
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.001.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-208.064.275 42.046.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.656.672 -489.550
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.313.819 -11.782.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.759.941 3.028.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.175 39.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -22.436.039 -10.601.506
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
34.188.805 13.590.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.885.733 -116.584.883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.745.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
443.878.470 296.602.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.789.626 -393.698.872
Ödenen Temettüler
-558.923 -600.162
Ödenen Faiz
-50.389.688 -18.888.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.389.092 -83.781.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-41.467 1.342.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.430.559 -82.439.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.935.142 299.204.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.504.583 216.764.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.574.759 158.935.142
Finansal Yatırımlar
5 504.543.242 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
504.543.242 338.817.633
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
504.543.242 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.272.366.817 1.001.207.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 60.812.825 56.862.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.211.553.992 944.344.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 11.301.346 2.847.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.301.346 2.847.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
27 540.192 3.828.370
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
540.192 3.828.370
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.012.005 989.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.012.005 989.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
125.431 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 93.917 1.116.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
93.917 1.116.104
ARA TOPLAM
1.898.557.709 1.507.740.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.898.557.709 1.507.740.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 30.775.381 27.144.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.775.381 27.144.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 35.760.434 23.148.384
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 11.114.071 12.086.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.098.497 12.650.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 10.188.971 12.936.018
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.454.608 89.483.759
TOPLAM VARLIKLAR
1.998.012.317 1.597.224.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 442.001.498 283.304.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 442.001.498 283.304.213
Banka Kredileri
243.063.279 78.969.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.535.444 4.526.956
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
173.313.789 199.808.018
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.088.986 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 833.526.758 848.220.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 353.251 1.703.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
833.173.507 846.516.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.632.414 2.115.091
Diğer Borçlar
7 8.723.772 14.564.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.723.772 14.564.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
27 6.238.435 4.098.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.238.435 4.098.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.397.403 44.729.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 14.697.109 11.683.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.645.180 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.645.180 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.332.862.569 1.233.719.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.332.862.569 1.233.719.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 6.448.097 8.034.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.448.097 8.034.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.448.097 8.034.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.341.018 11.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.459.189 6.668.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.459.189 6.668.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.248.304 14.713.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.359.110.873 1.248.432.885
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
619.265.507 330.609.865
Ödenmiş Sermaye
18 94.000.000 88.330.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
100.075.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.509.481 -861.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.509.481 -861.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.867.024 -2.219.405
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.357.543 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.977 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.977 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.015.202 9.018.965
Yasal Yedekler
16.015.202 9.018.965
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.314.040 92.974.172
Net Dönem Karı veya Zararı
183.334.269 141.148.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 19.635.937 18.181.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.901.444 348.791.799
TOPLAM KAYNAKLAR
1.998.012.317 1.597.224.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 33.779.996.945 9.094.161.019 8.430.460.372 5.393.240.594
Satışların Maliyeti
19 -33.410.567.048 -8.888.128.282 -8.309.134.611 -5.301.916.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
369.429.897 206.032.737 121.325.761 91.324.485
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
369.429.897 206.032.737 121.325.761 91.324.485
Genel Yönetim Giderleri
20 -105.577.263 -68.492.060 -35.847.034 -27.645.625
Pazarlama Giderleri
20 -22.055.115 -12.683.226 -6.833.543 -5.610.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 74.343.057 93.873.350 15.397.394 38.304.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -56.167.140 -88.720.313 -10.791.257 -37.581.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
259.973.436 130.010.488 83.251.321 58.790.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.563 128.522 164 38.136
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
260.173.999 130.139.010 83.251.485 58.829.046
Finansman Gelirleri
22 34.328.198 13.485.751 8.469.329 4.827.345
Finansman Giderleri
22 -56.036.204 -22.716.849 -19.782.486 -7.038.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
238.465.993 120.907.912 71.938.328 56.617.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.110.799 -26.959.259 -19.219.600 -12.685.418
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -50.201.847 -31.141.569 -15.185.431 -10.933.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.908.952 4.182.310 -4.034.169 -1.751.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
185.355.194 93.948.653 52.718.728 43.932.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
185.355.194 93.948.653 52.718.728 43.932.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.020.925 1.619.538 1.190.629 803.062
Ana Ortaklık Payları
183.334.269 92.329.115 51.528.099 43.129.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-647.618 -849.834 0 -133.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-809.523 -649.582 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-330.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.905 129.918 -133.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
161.905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.977 0 16.880 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.977 0 16.880 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
35.977 16.880
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-611.641 -849.834 16.880 -133.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.743.553 93.098.819 52.5 1.619.538 1.190.629 803.062
Ana Ortaklık Payları
182.722.628 91.479.281 51.544.979 42.995.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976580


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.