KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:11
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454
Transferler
871.307 29.216.060 -30.087.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 55.069.864 54.942.809 2.605.866 57.548.675
Dönem Karı (Zararı)
55.069.864 55.069.864 2.605.866 57.675.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 -127.055 -127.055
Kar Payları
-295.987 -295.987
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-36.945 165 -36.780 -863 -37.643
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 1.189.408 -1.981.714 7.093.969 34.895.822 55.069.864 184.597.349 15.296.150 199.893.499
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 92.329.115 91.809.664 1.619.538 93.948.653
Dönem Karı (Zararı)
92.329.115 92.329.115 1.619.538 93.429.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 -519.664 -519.664
Kar Payları
-600.162 -600.162
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-330.170 1.212 -328.958 -4.185 -333.143
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 843.904 -2.599.592 9.018.965 93.529.509 92.329.115 281.451.901 16.862.929 298.314.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.774.516 134.173.284
Dönem Karı (Zararı)
93.948.653 57.675.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.948.653 57.675.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.140.524 40.907.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 7.500.672 842.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.350.040 20.457.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.618.674 1.180.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.731.366 19.276.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.231.098 23.767.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9.231.098 23.767.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.862.409 -3.440.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.959.259 -715.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.136 -3.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.042.189 53.074.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.995.935 -585.554.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.331.200 -2.065.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.987.640 540.293.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.702.694 100.401.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.046.988 151.657.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-489.550 -274.985
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.782.922 -17.209.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.562.342 -19.626.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.164 8.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.601.506 -353.303
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -19.281.485
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-19.281.485
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.993.972 60.533.220
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.602.454 271.733.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.698.872 -190.574.100
Ödenen Temettüler
-600.162 -296.011
Ödenen Faiz
-18.888.303 -35.550.728
Alınan Faiz
13.590.911 15.220.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.781.798 175.080.299
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.342.032 5.290.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.439.766 180.370.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 299.204.345 89.418.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.764.579 269.789.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 217.043.363 299.588.289
Finansal Yatırımlar
5 320.449.266 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
320.449.266 243.359.233
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
320.449.266 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 659.713.848 389.817.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 27.057.993 97.934.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
632.655.855 291.883.055
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 4.523.495 1.740.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.523.495 1.740.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.606.164 388.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.606.164 388.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.896.922
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.128.160 90.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.128.160 90.602
ARA TOPLAM
1.204.464.296 936.881.403
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.204.464.296 936.881.403
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 20.964.254 17.693.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.964.254 17.693.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 11.677.440 1.890.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.932.293 2.847.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.393.939 17.968.130
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 13.779.896 9.467.669
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.265.076 51.384.592
TOPLAM VARLIKLAR
1.268.729.372 988.265.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 298.647.720 389.622.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.647.720 389.622.164
Banka Kredileri
97.598.721 140.390.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.336.671 1.095.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
199.712.328 203.015.170
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 45.120.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 579.489.311 270.501.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.322.486 1.185.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
578.166.825 269.316.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.609.960 1.239.105
Diğer Borçlar
7 15.400.296 81.906.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.400.296 81.906.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.636.942 9.424.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 10.493.612 2.833.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.727.510 19.853.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.727.510 19.853.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
952.005.351 775.379.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
952.005.351 775.379.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.796.878 1.651.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.796.878 1.651.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.796.878 1.651.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.471.290 52.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.141.023 5.362.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.141.023 5.362.319
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.409.191 7.067.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
970.414.542 782.446.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.451.901 189.971.408
Ödenmiş Sermaye
17 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.755.688 -905.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.755.688 -905.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.599.592 -2.079.928
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 843.904 1.174.074
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.018.965 7.093.969
Yasal Yedekler
9.018.965 7.093.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.529.509 28.828.363
Net Dönem Karı veya Zararı
92.329.115 66.624.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 16.862.929 15.847.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.314.830 205.819.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.268.729.372 988.265.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 9.094.161.019 14.064.589.044 5.393.240.594 3.956.827.422
Satışların Maliyeti
18 -8.888.128.282 -13.916.399.686 -5.301.916.109 -3.917.510.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970
Genel Yönetim Giderleri
19 -68.492.060 -62.790.445 -27.645.625 -14.675.106
Pazarlama Giderleri
19 -12.683.226 -7.240.066 -5.610.728 -2.597.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 93.873.350 51.699.380 38.304.555 24.308.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -88.720.313 -33.772.623 -37.581.777 -19.930.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.010.488 96.085.604 58.790.910 26.423.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
128.522 72.830 38.136 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.541 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.139.010 96.154.893 58.829.046 26.423.194
Finansman Gelirleri
21 13.485.751 15.278.938 4.827.345 5.617.679
Finansman Giderleri
21 -22.716.849 -39.046.010 -7.038.900 -12.614.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.907.912 72.387.821 56.617.491 19.426.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.959.259 -14.712.091 -12.685.418 -3.716.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -31.141.569 -18.951.233 -10.933.773 -3.807.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.182.310 4.239.142 -1.751.645 90.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503
Ana Ortaklık Payları
92.329.115 55.069.864 43.129.011 14.649.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-849.834 -164.000 -133.696 -34.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-649.582 -158.819 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-330.170 -36.945 -133.696 -34.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129.918 31.764 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-849.834 -164.000 -133.696 -34.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.098.819 57.511.730 43.798.377 15.675.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503
Ana Ortaklık Payları
91.479.281 54.905.864 42.995.315 14.615.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885189


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9975 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2122 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.844,74 Değişim: -1,17%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.