KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:36
KAP ***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.330.000 29.800.000 -1.961.749 1.060.558 6.222.662 -15.494.967 108.033 78.064.537 10.527.137 88.591.674
Transferler
108.033 -108.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.955 171 13.566.832 13.480.048 725.633 14.205.681
Dönem Karı (Zararı)
13.566.832 13.566.832 725.633 14.292.465
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.955 171 -86.784 -86.784
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
499 499
Dönem Sonu Bakiyeler
58.330.000 29.800.000 -2.048.704 1.060.729 6.222.662 -15.386.934 13.566.832 91.544.585 11.253.269 102.797.854
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.319 110.787.726
Transferler
21.066.630 -21.066.630 -19 276 257
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.224 174.222 35.918.756 36.160.202 792.640 36.952.842
Dönem Karı (Zararı)
35.918.756 35.918.756 792.640 36.711.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.224 174.222 241.446 241.446
Kar Payları
-184.545 -184.545
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-19
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 -2.050.359 1.234.854 6.222.662 5.679.677 35.918.756 135.335.590 12.220.690 147.556.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.830.984 -117.386.077
Dönem Karı (Zararı)
36.711.396 14.292.464
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.711.396 14.292.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.005.256 20.556.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 863.108 679.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
686.632 399.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
686.632 399.082
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.073.435 16.302.070
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17.073.435 16.302.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.382.678 3.230.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-597 -54.463
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-597 -54.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.060.280 -151.528.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.814.277 -139.160.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.596.992 -108.213.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.232.402 93.915.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.924.603 1.931.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.656.372 -116.679.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-439.191 -405.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.386.197 -301.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10 -2.093.122 -698.692
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
10 597 59.199
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.093.719 -757.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.597.124 135.810.948
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-400.000
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.375.764 290.561.089
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-232.414.915 -138.044.710
Ödenen Temettüler
16 -184.545
Ödenen Faiz
-19.977.490 -20.748.215
Alınan Faiz
8.604.062 4.442.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.859.262 17.726.179
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.007.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.851.534 17.726.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.974.254 8.061.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.122.720 25.787.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.176.898 45.001.189
Finansal Yatırımlar
5 215.058.526 228.672.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
215.058.526 228.672.261
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
215.058.526 228.672.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 274.288.572 237.474.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 11.204.945 12.824.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
263.083.627 224.650.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 319.761 464.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
319.761 464.134
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 901.661 783.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
901.661 783.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 14.112 8.162
Diğer Dönen Varlıklar
9 58.346 21.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
58.346
ARA TOPLAM
519.817.876 512.425.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
519.817.876 512.425.082
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 5.475.165 4.340.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.475.165 4.340.453
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 1.989.521 1.988.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.848.014 618.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 728.800 717.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.558.754 9.006.374
TOPLAM VARLIKLAR
531.376.630 521.431.456
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 190.103.014 232.414.915
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.103.014 232.414.915
Banka Kredileri
35.074.014 74.100.201
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
155.029.000 158.314.714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 178.239.788 169.007.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 259.558 414.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
177.980.230 168.593.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 692.914 615.288
Diğer Borçlar
7 6.814.586 3.954.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.814.586 3.954.615
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.059.647 657.038
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.229.620 477.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.229.620 477.119
ARA TOPLAM
380.139.569 407.126.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.139.569 407.126.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.680.781 3.517.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.675.842 3.512.431
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.939 4.939
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.680.781 3.517.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.820.350 410.643.730
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.335.590 99.175.407
Ödenmiş Sermaye
16 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -2.050.359 -2.117.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.050.359 -2.117.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.050.359 -2.117.583
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 1.234.854 1.060.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.234.854 1.060.632
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.234.854 1.060.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.222.662 6.222.662
Yasal Yedekler
6.222.662 6.222.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.679.677 -15.386.934
Net Dönem Karı veya Zararı
35.918.756 21.066.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 12.220.690 11.612.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.556.280 110.787.726
TOPLAM KAYNAKLAR
531.376.630 521.431.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.186.803.608 1.442.155.199 2.796.627.184 615.659.216
Satışların Maliyeti
17 -7.088.597.830 -1.383.062.756 -2.762.209.471 -590.014.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.205.778 59.092.443 34.417.713 25.644.809
BRÜT KAR (ZARAR)
98.205.778 59.092.443 34.417.713 25.644.809
Genel Yönetim Giderleri
18 -34.431.258 -25.502.482 -11.113.737 -8.909.398
Pazarlama Giderleri
18 -5.208.894 -3.026.087 -1.966.021 -1.193.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.040.912 1.315.675 5.570.981 573.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.473.550 -531.581 -4.203.871 -320.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.132.988 31.347.968 22.705.065 15.795.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
597 54.463 597 51.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-572 -2.350 -572 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.133.013 31.400.081 22.705.090 15.846.920
Finansman Gelirleri
20 9.029.636 4.451.988 3.220.026 1.891.031
Finansman Giderleri
20 -25.704.740 -20.748.215 -10.047.652 -9.122.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.457.909 15.103.854 15.877.464 8.615.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.746.513 -811.389 -3.410.524 -749.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.774.694 -759.590 -3.272.740 -759.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 28.181 -51.799 -137.784 10.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.711.396 14.292.465 12.466.940 7.866.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.711.396 14.292.465 12.466.940 7.866.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
792.640 725.633 91.015 -191.775
Ana Ortaklık Payları
35.918.756 13.566.832 12.375.925 8.058.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.224 -86.955
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.030 -108.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.806 21.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-16.806 21.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
174.222 171 -183 -440
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
174.222 171 -183 -440
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
241.446 -86.784 -183 -440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.952.842 14.205.681 12.466.757 7.866.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
792.640 725.633 91.015 -191.775
Ana Ortaklık Payları
36.160.202 13.480.048 12.375.742 8.057.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715970


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4089 Değişim: -0,02%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4277
Açılış: 7,4103
8,9952 Değişim: -0,31%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,64 Değişim: -0,04%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.