KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 - 15:24
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Tarihi 03.05.2021
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No.11 Melikgazi/KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama,
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3 - 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla 2020 yılına dair yapılan işlemler ve 2021 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2021 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bagis ve Yardimlar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Faaliyet Raporu Bağımsız Denetçi Görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Finansal Rapor Bağimsiz Denetci Görüsü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 Kar Dagitim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rp.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03/05/2021 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi-Kayseri / Türkiye " adresinde saat 12:30'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.
2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, esas sözleşme tadil metni ve işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesine göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket'imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden " www.oylum.com " temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik ortamda genel kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imzaya sahip olması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alınabilmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.
Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur…

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925139


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3100 Değişim: -1,72%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1138 Değişim: -1,53%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,87 Değişim: -0,45%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.