KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 19:34
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.888 -83.188 1.901.123 5.974.640
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Transferler
5.974.640 -5.974.640
Dönem Karı (Zararı)
27.095.401 27.095.401 27.095.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.135.881 -2.663.360 104.472.521 104.472.521
Sermaye Arttırımı
57.382.400 256.188 57.638.588 57.638.588
Dönem Sonu Bakiyeler
85.000.000 5.687.369 122.925.684 -3.025.713 1.901.123 2.260.550 27.095.401 241.844.414 241.844.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.234.195 4.279.871
Dönem Karı (Zararı)
27.095.401 5.974.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.095.401 5.974.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.083.248 2.808.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.126.728 2.657.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.807.642 356.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.807.642 464.873
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -107.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.573 30.630
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 40.573 30.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.926.228 -314.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.926.228 -314.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.533 77.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.407.969 -5.803.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.404.334 -9.343.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -31.419.358 -2.466.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.984.976 -6.876.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.066 -20.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 14.066 -20.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -20.728.549 -10.029.835
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -14.442.834 -2.313.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.059.587 14.500.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.059.587 14.500.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.205 240.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -272.205 240.389
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 -1.633.700 1.162.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.229.320 2.979.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.004.875 1.300.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.326.982 -4.186.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.800 4.199.873
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 8.800 4.199.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.311.214 -8.385.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -19.311.214 -8.385.885
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
6 -49.024.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.990.659 2.742.189
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.638.588
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.638.588
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.714.933 17.938.701
Kredilerden Nakit Girişleri
13 101.714.933 17.938.701
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.362.862 -15.196.512
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -36.362.862 -15.196.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.570.518 2.836.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.570.518 2.836.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.945.903 15.109.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.375.385 17.945.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.375.385 17.945.903
Finansal Yatırımlar
6 49.028.027 3.459
Vadeli Mevduatlar
49.028.027 3.459
Ticari Alacaklar
87.343.166 30.938.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 50.363.528 18.944.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.979.638 11.994.662
Diğer Alacaklar
94.391 108.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 94.391 108.457
Stoklar
8 39.389.907 18.661.358
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.547.767 2.732.691
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.547.767 2.732.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
75.479 37.523
Diğer Dönen Varlıklar
14.479.499 2.315.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 14.479.499 2.315.488
ARA TOPLAM
222.333.621 72.743.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.333.621 72.743.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.265.000 0
Maddi Duran Varlıklar
11 187.687.924 33.131.141
Arazi ve Arsalar
31.000.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.525.000 705.998
Binalar
49.625.000 6.162.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
104.438.000 18.829.916
Taşıtlar
845.073 355.456
Mobilya ve Demirbaşlar
254.851 101.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 151.374 181.510
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.374 181.510
Peşin Ödenmiş Giderler
9 372.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
372.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.018.526 4.312.643
Diğer Duran Varlıklar
10 239 239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.873.063 38.747.775
TOPLAM VARLIKLAR
415.206.684 111.491.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 77.355.248 3.199.885
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.355.248 3.199.885
Banka Kredileri
13 77.355.248 3.199.885
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 13.016.551 17.501.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.016.551 17.501.301
Banka Kredileri
13 13.016.551 17.501.301
Ticari Borçlar
35.253.314 22.193.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.253.314 22.193.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.747.048 882.029
Diğer Borçlar
48.992 321.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 48.992 321.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
925.930 2.214.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 925.930 2.214.240
ARA TOPLAM
129.347.083 46.312.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.347.083 46.312.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.950.623 7.269.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.950.623 7.269.165
Banka Kredileri
13 2.950.623 7.269.165
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 345.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 345.390
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.047.973 1.199.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.047.973 1.199.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 34.016.591 3.726.891
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.015.187 12.541.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.362.270 58.853.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.844.414 52.637.904
Ödenmiş Sermaye
19 85.000.000 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.687.369 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
121.801.094 17.328.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
121.801.094 17.328.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 122.925.684 15.789.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,19 -3.025.713 -362.353
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.901.123 1.901.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 2.260.550 -3.714.090
Net Dönem Karı veya Zararı
27.095.401 5.974.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.844.414 52.637.904
TOPLAM KAYNAKLAR
415.206.684 111.491.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 275.539.825 106.725.241
Satışların Maliyeti
20 -237.846.005 -94.160.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.693.820 12.564.314
BRÜT KAR (ZARAR)
37.693.820 12.564.314
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.943.342 -3.006.678
Pazarlama Giderleri
21 -11.149.746 -6.195.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 15.474.290 9.523.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.100.347 -3.995.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.974.675 8.889.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 8.606.955 642.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.581.630 9.532.099
Finansman Gelirleri
26 2.610
Finansman Giderleri
26 -10.327.285 -3.480.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.256.955 6.051.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.161.554 -77.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.161.554 -77.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.095.401 5.974.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.095.401 5.974.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.095.401 5.974.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,32000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.472.521 1.660.048
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
137.353.693 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.458.909 -108.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.422.263 1.768.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -29.422.263 1.768.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.472.521 1.660.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.567.922 7.634.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.567.922 7.634.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118637


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.