KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:47
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400
Transferler
-1.057.159 1.057.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.163.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-153.644
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -327.860 -9.723.913 -1.929.681 21.273.987 0 21.273.987
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.925 0 23.514.925
Transferler
148.543 -148.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.613
Sermaye Arttırımı
1.708.800 153.792
Dönem Sonu Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -480.759 -9.575.370 1.545.705 26.607.609 0 26.607.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.810.944 -752.434
Dönem Karı (Zararı)
1.545.705 -1.929.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.545.705 -1.929.681
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.965.501 1.262.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.679.682 1.192.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
285.819 7.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
62.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.772.414 1.060.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.813.393 -1.079.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -3.342.330 -1.001.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -471.063 -77.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.643 -916.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -86.643 -916.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -891.156 -1.290.933
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-263.491 866.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.632.468 3.558.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.632.468 3.558.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.263 -78.527
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -85.263 -78.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.261.208 392.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.549.736 -1.145.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.220 -3.378.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34.220 -3.384.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.297.168 3.837.539
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.862.592
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.862.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.434.576 3.837.539
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.434.576 3.837.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-547.996 -292.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-547.996 -292.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.008.669 2.361.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.460.673 2.068.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.460.673 2.008.669
Ticari Alacaklar
15.659.837 11.840.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 12.184.675 8.842.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.475.162 2.998.646
Diğer Alacaklar
57.421 110.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.421 110.206
Stoklar
7 5.450.778 4.559.622
Peşin Ödenmiş Giderler
159.420 306.036
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
159.420 306.036
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
116.502 0
Diğer Dönen Varlıklar
250.172 177.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250.172 177.418
ARA TOPLAM
23.154.803 19.002.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.154.803 19.002.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 28.777.417 30.456.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 30.682 39.545
Peşin Ödenmiş Giderler
410.107 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.427.946 2.165.392
Diğer Duran Varlıklar
242 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.396.394 33.411.692
TOPLAM VARLIKLAR
55.551.197 52.414.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.937.791 174.655
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.475.282 7.360.095
Ticari Borçlar
8.236.028 10.868.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.236.028 10.868.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
461.243 371.903
Diğer Borçlar
116.029 139.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.029 139.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
477.742 259.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.039 33.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.801.548
ARA TOPLAM
17.763.154 21.008.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.763.154 21.008.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.567.496 4.011.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
238.604 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
861.865 321.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 861.865 321.417
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.512.469 3.559.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.180.434 7.891.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.943.588 28.899.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.607.609 23.514.922
Ödenmiş Sermaye
12 13.808.800 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.361.542 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.466.932 15.782.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.466.932 15.782.542
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.947.691 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-480.759 -165.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.575.370 -9.723.913
Net Dönem Karı veya Zararı
1.545.705 148.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.607.609 23.514.922
TOPLAM KAYNAKLAR
55.551.197 52.414.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 37.129.940 27.460.468 11.869.775 10.327.022
Satışların Maliyeti
13 -32.458.226 -25.462.994 -10.824.289 -9.497.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.671.714 1.997.474 1.045.486 829.068
BRÜT KAR (ZARAR)
4.671.714 1.997.474 1.045.486 829.068
Genel Yönetim Giderleri
-1.621.142 -1.424.936 -481.571 783
Pazarlama Giderleri
-1.064.169 -721.024 -336.520 -243.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.993.654 1.948.274 782.767 750.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.280.553 -3.869.253 -191.508 -2.150.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.699.504 -2.069.465 818.654 -812.890
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 151.194 118.285 47.050 24.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.850.698 -1.951.180 865.704 -788.446
Finansman Gelirleri
71.895 0 45.986 -7.377
Finansman Giderleri
-1.596.980 -863.226 -527.376 -272.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.325.613 -2.814.406 384.314 -1.068.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
220.092 884.725 58.170 308.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 220.092 884.725 58.170 308.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-315.611 15.794.046 20.812 -5.541
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 17.872.985 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-404.629 -196.979 26.682 -7.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.018 -1.881.960 -5.870 1.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
89.018 -1.881.960 -5.870 1.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-315.611 15.794.046 20.812 -5.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.230.094 13.864.365 463.296 -764.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.230.094 13.864.365 463.296 -764.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,70% Hacim : 26.761 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7262 Değişim: 0,46%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5072 Değişim: -0,01%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
782,93 Değişim: 0,49%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.