KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 - 18:21
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul kararları tescili bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi.
4 - 2020 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması.
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
8 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OYAYO 2020 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021 (2020 GK) OYAYO.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.
Söz konusu Toplantıda
1-Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile onaylanmıştır.
2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
3- Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş,teklif veçhile 31 Mayıs 2021 tarihinde 1.060.904,90 TL Temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı toplantısında 12.11.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM‘ın ve 30.04.2020 tarihinden
bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Alaaddin VAROL'un yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı
başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları
tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, ..............TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve ............. T.C. Kimlik No'lu Sn. Alaaddin VAROL'un ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 8.100,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
6-Yönetim Kurulunun 19.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7- 2020 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir.
8- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2021 yılında bağış öngörmemiştir.
Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2020 YILI GENEL KURUL (HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih,2021/2 sayılı toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.03.2021 Cuma günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4186 Değişim: 1,68%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1854 Değişim: 0,97%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,46 Değişim: 0,88%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.