KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2019 - 19:32
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.02.2019
Genel Kurul Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
14 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2018 OLAĞAN GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.
Söz konusu Toplantıda
1-Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.
2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
3- Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş, teklif veçhile 31 Mayıs 2019 tarihinde toplam 561.323,07 TL Temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine,
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ……….. T.C. kimlik no'lu Sn. İbrahim Emrah SİLAV'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ………… T.C. kimlik no'lu Sn. Gökhan EROĞLU'nun gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ……….. T.C. kimlik no'lu Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında 31.03.2017 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Mahmut Cengiz AYDIN‘ın ve 11.12.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM‘ın yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, ……….. T.C. Kimlik No'lu Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve 10982676650 TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.200,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- Yönetim Kurulunun 15.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7- 2018 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir.
8- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2019 yılında bağış öngörmemiştir.
Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Yılı Olağan Genel kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749973


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,00% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3962 Değişim: 0,59%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3996
Açılış: 7,3527
8,9990 Değişim: 0,48%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 9,0052
Açılış: 8,9564
421,75 Değişim: 0,77%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 421,81
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.