KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 19:23
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
313.246 5.675.821 -5.989.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.072.148 3.072.148 3.072.148
Kar Payları
11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 732.595 8.183.026 3.072.148 31.987.769 31.987.769
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400
Transferler
282.345 5.298.434 -5.580.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.835.969 3.835.969 3.835.969
Kar Payları
11 -1.060.904 -1.060.904 -1.060.904
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 3.835.969 37.271.465 37.271.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.941 -15.667.179
Dönem Karı (Zararı)
3.835.969 3.072.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.835.969 3.072.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.759.105 -551.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 45.557 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-850.814 900.154
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -850.814 900.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.203 30.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.203 30.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.003.051 -1.482.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.003.051 -1.482.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.131.677 -19.744.410
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.375.658 -19.887.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.109 -514.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.109 -514.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.226.791 651.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.226.791 651.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
421.870 7.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
421.870 7.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
793 -1.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
793 -1.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.054.813 -17.224.072
Alınan Temettüler
12 232.703 74.846
Alınan Faiz
3.003.051 1.482.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.060.904 -1.137.923
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 -1.060.904 -1.137.923
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-879.963 -16.805.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-879.963 -16.805.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.361.578 17.361.123
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.481.615 556.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.481.615 4.363.549
Finansal Yatırımlar
4 31.293.328 29.066.856
Ticari Alacaklar
5 0 48.109
Diğer Alacaklar
6 3.033.195 1.064.658
Peşin Ödenmiş Giderler
64.648 8.678
Diğer Dönen Varlıklar
3.068 2.594
ARA TOPLAM
37.875.854 34.554.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.875.854 34.554.444
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 131.610 177.168
Özel Maliyetler
131.610 177.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.610 177.168
TOPLAM VARLIKLAR
38.007.464 34.731.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 480.690 58.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 61.079 58.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
419.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 44.956 35.585
Diğer Borçlar
6 2.998 2.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.998 2.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 47.753 28.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
47.753 28.203
ARA TOPLAM
576.397 124.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.397 124.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 159.602 110.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
159.602 110.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.602 110.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
735.999 235.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.271.465 34.496.400
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.014.940 732.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 12.420.556 8.183.026
Net Dönem Karı veya Zararı
11 3.835.969 5.580.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.271.465 34.496.400
TOPLAM KAYNAKLAR
38.007.464 34.731.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 51.137.539 56.625.180 19.116.045 17.620.801
Satışların Maliyeti
12 -45.649.155 -52.149.398 -16.306.406 -15.637.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.488.384 4.475.782 2.809.639 1.983.086
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.488.384 4.475.782 2.809.639 1.983.086
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.455.651 -1.240.094 -495.381 -418.969
Pazarlama Giderleri
13 -196.759 -163.532 -54.051 -40.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5 -8 -2 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİY
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,70% Hacim : 22.637 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,7720 Değişim: 0,80%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5519 Değişim: 0,28%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
783,68 Değişim: 0,59%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.