KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:00
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 413.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
5.989.067 -5.989.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.613 -75.613 -75.613
Kar Payları
11 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 9.634.195 -75.613 29.977.931 29.977.931
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400
Transferler
282.345 4.237.530 -5.580.779 -1.060.904 -1.060.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-403.762 -403.762 -403.762
Kar Payları
11 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 -403.762 33.031.734 33.031.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.148.158 -6.323.226
Dönem Karı (Zararı)
-403.762 -75.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-403.762 -75.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
533.137 415.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 15.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.305.532 980.358
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.305.532 980.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 4.962 1.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.962 1.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-792.543 -565.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -792.543 -565.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.144.340 -7.237.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.406.913 -7.645.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.109 803.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.109 803.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.330.846 -1.030.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.330.846 -1.030.370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.174 631.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
542.174 631.971
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.136 3.314
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.136 3.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.014.965 -6.897.143
Alınan Temettüler
12 74.264 8.080
Alınan Faiz
792.543 565.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 0 0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.148.158 -6.323.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.148.158 -6.323.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.361.578 17.361.123
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 213.420 11.037.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 213.420 4.363.549
Finansal Yatırımlar
4 32.168.238 29.066.856
Ticari Alacaklar
5 0 48.109
Diğer Alacaklar
6 2.282.212 1.064.658
Peşin Ödenmiş Giderler
19.911 8.678
Diğer Dönen Varlıklar
2.815 2.594
ARA TOPLAM
34.686.596 34.554.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.686.596 34.554.444
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 161.982 177.168
Özel Maliyetler
161.982 177.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.982 177.168
TOPLAM VARLIKLAR
34.848.578 34.731.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.661.900 58.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.119.603 58.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
542.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 34.243 35.585
Diğer Borçlar
6 5.340 2.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.340 2.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 28.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 28.203
ARA TOPLAM
1.701.483 124.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.701.483 124.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 115.361 110.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.361 110.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.361 110.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.844 235.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.031.734 34.496.400
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.014.940 732.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 12.420.556 8.183.026
Net Dönem Karı veya Zararı
11 -403.762 5.580.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.031.734 34.496.400
TOPLAM KAYNAKLAR
34.848.578 34.731.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 11.556.296 22.076.624
Satışların Maliyeti
12 -11.471.779 -21.786.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.517 290.611
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
84.517 290.611
Genel Yönetim Giderleri
13 -408.097 -299.157
Pazarlama Giderleri
13 -80.180 -67.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2 -3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.762 -75.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.762 -75.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-403.762 -75.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-403.762 -75.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
-403.762 -75.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-403.762 -75.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-403.762 -75.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-403.762 -75.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5575 Değişim: 0,00%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3821 Değişim: 0,00%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
511,30 Değişim: -0,03%
Düşük 511,03 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.