KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:03
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıp Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.941.480 4.941.480 4.941.480
Kar Payları
11 -561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 4.941.480 29.005.957 29.005.957
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.072.148 3.072.148 3.072.148
Kar Payları
11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 732.595 8.183.026 3.072.148 31.987.769 31.987.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.149.052 6.190.101
Dönem Karı (Zararı)
3.072.148 4.941.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.072.148 4.941.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.451.790 -3.446.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.083 21.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.873 -3.468.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.481.873 -3.468.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.769.410 4.695.450
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.987.017 5.604.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -514.690 -181.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
760.204 -696.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.365 -10.633
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.389 -4.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.883 -14.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.149.052 6.190.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.950 2.900.579
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 -1.137.923 -561.322
Alınan Faiz
1.481.873 3.461.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.805.102 9.090.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.805.102 9.090.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.361.123 5.218.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 556.021 14.309.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 556.021 17.361.123
Finansal Yatırımlar
4 29.326.955 10.339.937
Ticari Alacaklar
5 1.318.258 803.567
Diğer Alacaklar
6 971.831 1.732.035
Peşin Ödenmiş Giderler
23.607 11.738
Diğer Dönen Varlıklar
795 691
ARA TOPLAM
32.197.467 30.249.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.197.467 30.249.091
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
32.197.467 30.249.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 69.880 62.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 51.708 50.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.172 11.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 34.718 31.244
Diğer Borçlar
6 2.557 3.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.557 3.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 25.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 25.384
ARA TOPLAM
107.155 123.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.155 123.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 102.543 72.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
102.543 72.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.543 72.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.698 195.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.987.769 30.053.544
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 732.595 419.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 8.183.026 3.645.128
Net Dönem Karı veya Zararı
11 3.072.148 5.989.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.987.769 30.053.544
TOPLAM KAYNAKLAR
32.197.467 30.249.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 56.625.180 43.539.979 17.620.801 15.524.716
Satışların Maliyeti
12 -52.149.398 -37.431.676 -15.637.715 -13.141.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.475.782 6.108.303 1.983.086 2.383.044
BRÜT KAR (ZARAR)
4.475.782 6.108.303 1.983.086 2.383.044
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.240.094 -1.055.219 -418.969 -335.030
Pazarlama Giderleri
13 -163.532 -111.230 -40.210 -37.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8 -374 -1 -4
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885171


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.