KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:51
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.930.697 2.930.697 2.930.697
Kar Payları
11 -561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 2.930.697 26.995.174 26.995.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.548.242 1.548.242 1.548.242
Kar Payları
11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 732.595 8.183.026 1.548.242 30.463.863 30.463.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.710.372 5.983.713
Dönem Karı (Zararı)
1.548.242 2.930.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.548.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.504.110 -2.954.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.793 15.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.029.650 -2.516.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.029.650 -2.516.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-488.253 -452.985
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -488.253 -452.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.754.504 6.007.219
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.231.675 6.360.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 803.567 -20.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-479.644 -356.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-479.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.529 54.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
541 -2.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.822 -28.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.710.372 5.983.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.273 1.932.559
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 -1.137.923 -561.324
Alınan Faiz
1.029.650 2.493.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.818.645 7.916.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.818.645 7.916.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.355.738 5.215.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.537.093 13.131.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.537.093 17.361.123
Finansal Yatırımlar
4 15.059.865 10.339.937
Ticari Alacaklar
5 0 803.567
Diğer Alacaklar
6 2.198.555 1.732.035
Peşin Ödenmiş Giderler
30.247 11.738
Diğer Dönen Varlıklar
795 691
ARA TOPLAM
30.826.555 30.249.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.826.555 30.249.091
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
30.826.555 30.249.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 237.043 62.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 50.020 50.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
187.023 11.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 34.910 31.244
Diğer Borçlar
6 4.487 3.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.487 3.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 25.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 25.384
ARA TOPLAM
276.440 123.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.440 123.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 86.252 72.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
86.252 72.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.252 72.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
362.692 195.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.463.863 30.053.544
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 732.595 419.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 8.183.026 3.645.128
Net Dönem Karı veya Zararı
11 1.548.242 5.989.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.463.863 30.053.544
TOPLAM KAYNAKLAR
30.826.555 30.249.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 39.004.379 28.015.263 16.927.754 18.583.634
Satışların Maliyeti
12 -36.511.684 -24.290.004 -14.725.672 -16.684.176
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.492.695 3.725.259 2.202.082 1.899.458
BRÜT KAR (ZARAR)
2.492.695 3.725.259 2.202.082 1.899.458
Genel Yönetim Giderleri
13 -821.126 -720.189 -521.969 -460.534
Pazarlama Giderleri
13 -123.320 -74.003 -56.256 -37.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7 -370 -5 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.548.242 2.930.697 1.623.852 1.401.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5515 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5431 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0760 Değişim: 0,08%
Düşük 10,0630 26.07.2021 Yüksek 10,0932
Açılış: 10,0676
495,26 Değişim: -0,04%
Düşük 494,67 26.07.2021 Yüksek 495,92
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.