KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:23
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 179.537 -215.088 2.056.979 22.021.428 22.021.428
Transferler
92.095 1.964.884 -2.056.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.503.115 1.503.115 1.503.115
Kar Payları
11 -349.959 -349.959 -349.959
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 271.632 1.399.837 1.503.115 23.174.584 23.174.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.941.480 4.941.480 4.941.480
Kar Payları
-561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 4.941.480 29.005.957 29.005.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.190.102 -6.560.368
Dönem Karı (Zararı)
4.941.480 1.503.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.941.480 1.503.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.446.829 -1.920.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.410 15.902
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 21.410 15.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.468.239 -1.936.602
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.468.239 -1.936.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.695.451 -6.142.783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 5.604.089 -3.300.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -181.845 -1.659.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -696.709 145.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.633 -1.288.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.455 267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.996 -38.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-142 1.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -14.854 -39.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.190.102 -6.560.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.900.578 1.591.815
Ödenen Temettüler
11 -561.323 -349.959
Alınan Faiz
3.461.901 1.941.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.090.680 -4.968.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.090.680 -4.968.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.218.469 4.995.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.309.149 27.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.315.488 5.218.469
Finansal Yatırımlar
4 13.006.091 18.610.180
Ticari Alacaklar
5 181.845 0
Diğer Alacaklar
6 1.642.485 945.776
Peşin Ödenmiş Giderler
21.117 18.261
Diğer Dönen Varlıklar
690 548
ARA TOPLAM
29.167.716 24.793.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.167.716 24.793.234
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
29.167.716 24.793.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 65.789 76.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 46.896 41.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.893 34.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 31.295 23.741
Diğer Borçlar
6 1.632 6.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 0 19.551
ARA TOPLAM
98.716 125.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.716 125.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
63.043 41.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 63.043 41.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.043 41.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.759 167.433
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.005.957 24.625.801
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 419.349 271.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.645.128 1.399.837
Net Dönem Karı veya Zararı
11 4.941.480 2.954.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.005.957 24.625.801
TOPLAM KAYNAKLAR
29.167.716 24.793.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 43.539.979 38.712.756 15.524.716 15.751.946
Satışların Maliyeti
12 -37.431.676 -36.367.103 -13.141.672 -15.289.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.108.303 2.345.653 2.383.044 462.265
BRÜT KAR (ZARAR)
6.108.303 2.345.653 2.383.044 462.265
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.055.219 -730.796 -335.030 -251.809
Pazarlama Giderleri
13 -111.230 -111.739 -37.227 -37.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-374 -3 -4 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794955


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: -1,33% Hacim : 9.348 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 1.393 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7121 Değişim: -0,08%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3585 Değişim: -0,38%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,82 Değişim: 0,14%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.