KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:33
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 179.537 -1.457.178 1.242.090 19.964.449 19.964.449
Transferler
1.242.090 -1.242.090
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.376.079 1.376.079 1.376.079
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 179.537 -215.088 1.376.079 22.340.528 22.340.528
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 179.537 -215.088 2.056.979 22.021.428 22.021.428
Transferler
92.095 1.964.884 -2.056.979 1.503.115 1.503.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.503.115 0
Kar Payları
11 -349.959 -349.959 -349.959
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 271.632 1.399.837 1.503.115 23.174.584 23.174.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.560.368 -2.129.144
Dönem Karı (Zararı)
1.503.115 1.376.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.503.115 1.376.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.920.700 -81.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 15.902 -81.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.936.602 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.936.602 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.142.783 -3.423.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -3.300.754 -3.830.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.659.974 666.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 145.000 -281.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.288.524 4.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 267 26.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.798 -9.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.086 -2.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -39.884 -7.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.560.368 -2.129.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.591.815 0
Ödenen Temettüler
11 -349.959 0
Alınan Faiz
1.941.774 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.968.553 -2.129.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.968.553 -2.129.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.995.726 4.827.349
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.173 2.698.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.226 5.000.951
Finansal Yatırımlar
4 20.638.444 17.337.689
Ticari Alacaklar
5 2.281.552 621.578
Diğer Alacaklar
6 313.414 458.415
Peşin Ödenmiş Giderler
14.725 1.708
Diğer Dönen Varlıklar
1.195 2.282
ARA TOPLAM
23.276.556 23.422.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.276.556 23.422.623
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
23.276.556 23.422.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 37.493 1.326.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.435 36.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 58 1.289.076
Diğer Borçlar
6 1.820 1.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.973 51.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 24.973 19.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 32.562
ARA TOPLAM
64.286 1.379.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.286 1.379.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
37.686 21.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 37.686 21.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.686 21.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.972 1.401.195
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.174.584 22.021.428
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
271.632 179.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.399.837 -215.088
Net Dönem Karı veya Zararı
1.503.115 2.056.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.174.584 22.021.428
TOPLAM KAYNAKLAR
23.276.556 23.422.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 38.712.756 71.188.326 15.751.946 17.579.071
Satışların Maliyeti
12 -36.367.103 -68.883.935 -15.289.681 -17.580.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.345.653 2.304.391 462.265 -1.390
BRÜT KAR (ZARAR)
2.345.653 2.304.391 462.265 -1.390
Genel Yönetim Giderleri
-730.796 -743.562 -251.809 -314.033
Pazarlama Giderleri
-111.739 -184.486 -37.895 -48.257
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3 -264 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.503.115 1.376.079 172.561 -363.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.539 Değişim: -0,11% Hacim : 12.748 Mio.TL Son veri saati : 12:02
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.539
Açılış: 1.538
7,3799 Değişim: -0,33%
Düşük 7,3795 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9574 Değişim: -0,47%
Düşük 8,9572 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
440,02 Değişim: -0,40%
Düşük 440,02 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.