KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:46
KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.537.252.535 8.185.945.315 6.551.675.605 3.476.548.492
Satışların Maliyeti
18 -9.707.664.956 -5.906.468.109 -4.106.141.363 -2.514.051.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.829.587.579 2.279.477.206 2.445.534.242 962.497.380
BRÜT KAR (ZARAR)
5.829.587.579 2.279.477.206 2.445.534.242 962.497.380
Genel Yönetim Giderleri
-530.683.896 -286.934.733 -206.116.381 -105.036.064
Pazarlama Giderleri
-92.590.712 -44.982.460 -38.065.709 -20.248.172
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-35.040.027 -14.343.401 -15.613.970 -5.785.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 380.192.223 226.737.826 109.571.462 55.876.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -687.197.711 -164.158.718 -92.262.562 -38.417.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.864.267.456 1.995.795.720 2.203.047.082 848.887.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 310.744.531 34.286.102 130.119.908 11.999.576
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -792.056 -241.592 25.696.642 -63.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.174.219.931 2.029.840.230 2.358.863.632 860.823.837
Finansman Gelirleri
20 491.355.761 81.379.938 188.615.786 54.453.889
Finansman Giderleri
20 -312.128.950 -202.943.471 -133.270.518 -86.570.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.353.446.742 1.908.276.697 2.414.208.900 828.707.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.569.099 -336.696.960 213.687.116 -139.766.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.076.742.318 -397.867.007 -659.905.105 -168.619.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.212.311.417 61.170.047 873.592.221 28.853.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.489.015.841 1.571.579.737 2.627.896.016 688.940.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.489.015.841 1.571.579.737 2.627.896.016 688.940.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.489.015.841 1.571.579.737 2.627.896.016 688.940.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 4,73000000 1,36000000 2,27000000 0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.345.998.143 816.167.216
Dönem Karı (Zararı)
5.489.015.841 1.571.579.737
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.489.015.841 1.571.579.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.445.084 717.654.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
210.538.272 161.949.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.263.255 1.249.535
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.263.255 1.249.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
312.095.761 127.953.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 207.404.931 95.900.342
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.007.377 4.769.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 100.683.453 27.282.949
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -25.559.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-299.862.140 94.392.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-21 -535.217.005 -27.634.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 235.354.865 122.027.080
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.368.895 26.795.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 -18.839.616 -4.595.041
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -18.839.616 -4.595.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -135.569.099 336.696.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -9.812.454 -1.227.770
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.812.454 -1.227.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.231.512.768 -1.110.013.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-338.691.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.332.870.548 -924.812.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 58.299.653 -107.863.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.391.170.201 -816.949.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.017.035 7.615.989
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.045.583 10.335.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.062.618 -2.719.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -640.820.498 -720.885.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -53.885.340 -84.907.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 874.377.325 490.163.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.179.267 94.935.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
812.198.058 395.227.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
78.470.937 21.220.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.528.810 68.526.781
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.099.190 512.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
95.429.620 68.014.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 82.202.691 32.210.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.638 854.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
158.638 854.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.313.948.157 1.179.220.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-262.784.323 -44.466.915
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -33.509.007 -18.919.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -671.656.684 -299.667.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.410.290.520 -400.338.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 9.920.841 2.183.557
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.920.841 2.183.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.420.211.361 -428.081.971
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.870.928 -426.295.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.340.433 -1.786.525
Alınan Temettüler
21 0 25.559.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.595.234 483.979.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.334.017.895 1.524.047.098
Kredilerden Nakit Girişleri
1.334.017.895 1.524.047.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.278.077.626 -945.968.958
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.278.077.626 -945.968.958
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.526.924 -16.211.123
Ödenen Faiz
-164.571.058 -103.177.346
Alınan Faiz
370.752.947 25.289.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.187.302.857 899.808.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.870.688 -6.174.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.179.432.169 893.633.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.617.936.576 314.635.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.797.368.745 1.208.269.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.913.720.703 1.638.536.165
Finansal Yatırımlar
10 824.854.727 398.611.602
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
443.812.877 132.315.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
381.041.850 266.296.534
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
255.713.328 236.873.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
125.328.522 29.422.822
Ticari Alacaklar
5 3.929.380.783 2.607.420.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 193.761.905 252.061.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.735.618.878 2.355.359.115
Diğer Alacaklar
21.184.659 20.818.601
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.481.106 4.435.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.703.553 16.383.078
Stoklar
7 2.415.038.875 1.774.218.377
Peşin Ödenmiş Giderler
8 269.816.043 188.147.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
269.816.043 188.147.816
Diğer Dönen Varlıklar
2.633.124 6.115.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.633.124 6.115.480
ARA TOPLAM
11.376.628.914 6.633.868.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.264.346 1.264.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.377.893.260 6.635.133.060
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.788.386 3.689.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.788.386 3.689.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.070.591 17.412.645
Maddi Duran Varlıklar
9 3.620.127.059 2.488.219.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
86.822.432 53.039.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 71.251.281 73.694.192
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 64.188.340 66.631.251
Peşin Ödenmiş Giderler
8 137.057.526 52.205.702
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.057.526 52.205.702
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.266.398.656 2.032.563.304
Diğer Duran Varlıklar
1.772.471 1.931.109
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.772.471 1.931.109
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.204.288.402 4.722.755.026
TOPLAM VARLIKLAR
18.582.181.662 11.357.888.086
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 947.480.935 878.140.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
947.480.935 878.140.914
Banka Kredileri
634.688.690 572.248.543
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
312.792.245 305.892.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 29.125.438 17.210.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.125.438 17.210.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.125.438 17.210.688
Ticari Borçlar
5 2.785.547.359 1.911.170.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 467.782.944 405.603.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.317.764.415 1.505.566.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 122.419.185 43.948.248
Diğer Borçlar
6 182.815.221 86.740.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.560.444 4.461.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177.254.777 82.278.918
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 196.867.923 113.321.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
196.867.923 113.321.863
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 655.194.393 250.108.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
284.104.985 201.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.642.686 106.857.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 160.462.299 95.049.224
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
889.629 435.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
889.629 435.868
ARA TOPLAM
5.204.445.068 3.502.983.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.204.445.068 3.502.983.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.958.697 41.113.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.958.697 41.113.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 74.958.697 41.113.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 1.343.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.343.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
474.823.618 448.232.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 441.154.061 420.331.812
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 33.669.557 27.900.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.782.315 490.689.594
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.754.227.383 3.993.672.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.827.954.279 7.364.215.108
Ödenmiş Sermaye
15 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
15 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-101.993.189 -203.986.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.529.715 -155.943.894
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.529.715 -155.943.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.529.715 -155.943.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.895.222 1.586.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.895.222 1.586.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.926.650.530 1.528.636.796
Net Dönem Karı veya Zararı
5.489.015.841 4.500.006.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.827.954.279 7.364.215.108
TOPLAM KAYNAKLAR
18.582.181.662 11.357.888.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 4.060.363 4.060.363 405.954.871 1.630.629.987 1.630.629.987 2.977.921.193 2.977.921.193
Transferler
101.993.188 -101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.956.211 -35.956.211 -35.956.211 -2.646.618 -2.646.618 1.571.579.737 1.571.579.737 1.532.976.908 1.532.976.908
Dönem Karı (Zararı)
1.571.579.737 1.571.579.737 1.571.579.737 1.571.579.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.956.211 -35.956.211 -35.956.211 -2.646.618 -2.646.618 -38.602.829 -38.602.829
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -203.986.381 -80.661.389 -80.661.389 -80.661.389 1.413.745 1.413.745 405.954.871 1.528.636.799 1.571.579.737 3.100.216.536 4.510.898.101 4.510.898.101
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -203.986.378 -155.943.894 -155.943.894 -155.943.894 1.586.071 1.586.071 405.954.871 6.028.643.719 6.028.643.719 7.364.215.108 7.364.215.108
Transferler
101.993.189 -101.993.189 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.585.821 -25.585.821 -25.585.821 309.151 309.151 5.489.015.841 5.489.015.841 5.463.739.171 5.463.739.171
Dönem Karı (Zararı)
5.489.015.841 5.489.015.841 5.489.015.841 5.489.015.841
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.585.821 -25.585.821 -25.585.821 309.151 309.151 -25.276.670 -25.276.670
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -101.993.189 -181.529.715 -181.529.715 -181.529.715 1.895.222 1.895.222 405.954.871 5.926.650.530 5.489.015.841 11.415.666.371 12.827.954.279 12.827.954.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.489.015.841 1.571.579.737 2.627.896.016 688.940.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.585.821 -35.956.211 12.101.983 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.109.756 -44.945.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.523.935 8.989.054 12.101.983 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 21.523.935 8.989.054 12.101.983 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
309.151 -2.646.618 -218.432 -750.794
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
309.151 -2.646.618 -218.432 -750.794
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
309.151 -2.646.618 -218.432 -750.794
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.276.670 -38.602.829 11.883.551 -750.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.463.739.171 1.532.976.908 2.639.779.567 688.189.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.463.739.171 1.532.976.908 2.639.779.567 688.189.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216561


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.