KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 18:58
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.259.793 8.662.994
Satışların Maliyeti
18 -11.878.118 -6.891.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.675 1.771.744
BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.675 1.771.744
Genel Yönetim Giderleri
18 -375.797 -291.885
Pazarlama Giderleri
18 -420.609 -449.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.223 30.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -39.892 -32.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.564.600 1.028.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 10.233 9.573
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-80 -14.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.574.753 1.023.634
Finansman Gelirleri
21 119.506 152.383
Finansman Giderleri
21 -678.570 -816.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.015.689 359.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-198.797 -82.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.489 -32.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -181.308 -49.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
816.892 277.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
816.892 277.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.832 59.369
Ana Ortaklık Payları
781.060 217.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.515.145 1.405.320
Dönem Karı (Zararı)
816.892 277.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.691.543 1.326.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 689.455 546.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.638 35.265
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 15.638 35.265
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
147.303 93.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.462 91.911
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.841 1.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.654 580.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.829 -20.832
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
518.483 601.614
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
189.494 -3.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
198.797 82.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.798 -8.456
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.798 -8.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
143.462 -81.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.036.847 -471.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.520 701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.023.327 -472.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.310 37.834
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.681 -8.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.629 46.274
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.350 81.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-883.287 238.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.479 -32.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.839.208 2.376
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.394.266 -152.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
444.942 154.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.529 3.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.622 18.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.622 18.685
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.852 -436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.824 39.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.651.897 1.521.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-117.049 -79.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.703 -36.750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.486.033 -1.321.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.232.573 1.344.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -3.718.606 -2.665.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-628.439 985.337
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 3.877.914 4.573.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.014.459 -2.954.071
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.238 -50.994
Ödenen Temettüler
0 -23.863
Ödenen Faiz
-474.485 -580.401
Alınan Faiz
58.829 20.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-599.327 1.069.319
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.345 50.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-569.982 1.119.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.539.891 420.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
969.909 1.539.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.005.031 1.539.891
Ticari Alacaklar
5 2.356.241 1.424.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.148 20.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.322.093 1.403.828
Diğer Alacaklar
74.864 37.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 67.107 31.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 7.757 6.406
Türev Araçlar
12.151 65.878
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 12.151 65.878
Stoklar
6 1.337.196 453.909
Peşin Ödenmiş Giderler
10 138.422 122.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.206 7.102
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.677.833 1.191.689
ARA TOPLAM
6.604.944 4.843.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.604.944 4.843.638
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 3.580 3.580
Ticari Alacaklar
5 244.232 256.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 244.232 256.517
Diğer Alacaklar
23 57.018 45.802
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 47.740 45.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.278 0
Türev Araçlar
25 3.804 12.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 3.804 12.427
Maddi Duran Varlıklar
7 7.224.467 4.995.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 117.931 92.351
Diğer Duran Varlıklar
1.676 8.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.652.708 5.414.754
TOPLAM VARLIKLAR
14.257.652 10.258.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.230.482 2.201.097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 630.796 656.842
Ticari Borçlar
5 3.376.196 1.536.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.260.397 866.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.115.799 670.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 40.662 29.133
Diğer Borçlar
13 271.583 209.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 271.583 209.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.522 4.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.665 373
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 87.842 63.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 46.424 35.798
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 41.418 27.577
ARA TOPLAM
5.658.748 4.702.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.658.748 4.702.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.147.168 3.460.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 65.951 53.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 65.951 53.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 503.698 301.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.716.817 3.814.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.375.565 8.517.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.298.856 1.329.700
Ödenmiş Sermaye
16 136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.388 -18.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.388 -18.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.388 -18.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
295.559 105.074
Yabancı Para Çevrim Farkları
399.326 157.630
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-103.767 -52.556
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-103.767 -52.556
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.070.858 853.142
Net Dönem Karı veya Zararı
781.060 217.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
583.231 411.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.882.087 1.741.210
TOPLAM KAYNAKLAR
14.257.652 10.258.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765
Transferler
347.915 -347.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308
Kar Payları
-23.863 -23.863
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210
Transferler
217.716 -217.716 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.389 241.696 -51.211 781.060 969.156 171.721 1.140.877
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
816.892 277.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.389 -6.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.987 -7.606
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
598 1.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
598 1.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
326.374 85.308
Yabancı Para Çevrim Farkları
377.585 101.006
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
377.585 101.006
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.014 -20.126
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-64.014 -20.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.803 4.428
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.803 4.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.985 79.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.140.877 356.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
171.721 110.352
Ana Ortaklık Payları
969.156 245.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.