KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 21:08
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 8.662.994 7.545.958
Satışların Maliyeti
18 -6.891.250 -6.097.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.771.744 1.448.075
BRÜT KAR (ZARAR)
1.771.744 1.448.075
Genel Yönetim Giderleri
18 -291.885 -226.508
Pazarlama Giderleri
18 -449.754 -364.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 30.293 65.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -32.047 -46.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.028.351 875.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 9.573 196.023
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.290 -10.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.023.634 1.060.823
Finansman Gelirleri
21 152.383 224.213
Finansman Giderleri
21 -816.167 -779.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
359.850 505.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.765 -82.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -32.944 -39.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -49.821 -43.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.085 423.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.085 423.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.369 75.215
Ana Ortaklık Payları
217.716 347.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.405.320 1.552.760
Dönem Karı (Zararı)
277.085 423.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.326.843 1.354.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 546.741 410.617
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.265 16.601
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 35.265 16.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.156 93.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.911 100.472
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.245 -7.129
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -187.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
580.782 410.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.832 -3.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
601.614 413.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.410 536.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
82.765 82.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.456 -7.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.456 -7.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.947 -111.213
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -6.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-471.428 59.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
701 -3.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-472.129 62.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.834 -99.464
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.440 -57.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.274 -41.855
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.890 -54.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
238.217 -38.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.246 -68.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.376 -189.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.143 -124.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
154.519 -64.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.541 823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.685 95.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.685 95.870
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-436 712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.620 188.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.521.981 1.666.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-79.911 -83.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.750 -30.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.321.338 -2.219.564
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -273.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.344.173 1.107.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -2.665.511 -3.053.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.337 804.395
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 115.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.573.834 1.533.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.954.071 -679.899
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.994 0
Ödenen Temettüler
-23.863 -360
Ödenen Faiz
-580.401 -351.059
Alınan Faiz
20.832 3.036
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 184.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.069.319 137.591
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.023 109.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.119.342 246.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.549 173.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.539.891 420.549


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.539.891 420.549
Ticari Alacaklar
1.424.456 961.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.628 21.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.403.828 940.252
Diğer Alacaklar
37.770 79.673
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 31.364 26.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 6.406 52.680
Türev Araçlar
65.878 119.391
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 65.878 119.391
Stoklar
6 453.909 692.126
Peşin Ödenmiş Giderler
10 122.943 90.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 7.102 11.748
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.191.689 1.250.619
ARA TOPLAM
4.843.638 3.626.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.843.638 3.626.384
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 3.580 3.580
Ticari Alacaklar
5 256.517 283.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 256.517 283.229
Diğer Alacaklar
23 45.802 41.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 45.802 41.733
Türev Araçlar
25 12.427 40.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 12.427 40.804
Maddi Duran Varlıklar
7 4.995.768 3.953.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 92.351 87.182
Diğer Duran Varlıklar
8.309 6.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.414.754 4.416.780
TOPLAM VARLIKLAR
10.258.392 8.043.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.201.097 1.254.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 656.842 574.047
Ticari Borçlar
5 1.536.988 1.534.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 866.131 1.018.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 670.857 516.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 29.133 25.592
Diğer Borçlar
13 209.961 191.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 209.961 191.276
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.670 5.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 373 38
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 63.375 55.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 35.798 29.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 27.577 26.331
ARA TOPLAM
4.702.439 3.641.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.702.439 3.641.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.460.354 2.702.188
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 53.029 40.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 53.029 40.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 301.360 250.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.814.743 2.993.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.517.182 6.634.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.329.700 1.083.744
Ödenmiş Sermaye
16 136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.999 -12.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.999 -12.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.999 -12.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.074 70.749
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.630 107.607
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.556 -36.858
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.556 -36.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
853.142 505.227
Net Dönem Karı veya Zararı
217.716 347.915
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
411.510 325.021
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.741.210 1.408.765
TOPLAM KAYNAKLAR
10.258.392 8.043.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-988 -988 -988
Transferler
126.051 -126.051 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-761 109.092 -36.858 347.915 419.388 105.810 525.198
Sermaye Arttırımı
115.000 115.000 115.000
Kar Payları
-360 -360
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
103.329 103.329
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-32.425 -32.425 113.339 80.914
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.126 -7.126 -7.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765
Transferler
347.915 -347.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.085 50.023 -15.698 217.716 245.956 110.352 356.308
Kar Payları
-23.863 -23.863
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
277.085 423.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.085 -761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.606 -951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.521 190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.521 190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
85.308 102.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
101.006 139.687
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
101.006 139.687
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.126 -47.254
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-20.126 -47.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.428 10.396
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.428 10.396
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.223 102.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.308 525.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.352 105.810
Ana Ortaklık Payları
245.956 419.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818706


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7009 Değişim: 2,96%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,5312 Değişim: 3,10%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,36 Değişim: 1,84%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.