KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:57
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 3.164.747 2.481.467
Satışların Maliyeti
-2.624.014 -2.162.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
540.733 318.995
BRÜT KAR (ZARAR)
540.733 318.995
Genel Yönetim Giderleri
-87.986 -44.962
Pazarlama Giderleri
-142.488 -88.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.439 6.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.803 -8.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.895 183.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 143.399 901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.124 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
455.170 184.792
Finansman Gelirleri
11 52.881 11.953
Finansman Giderleri
11 -267.878 -136.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
240.173 60.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.014 -11.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -9.304 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -17.710 -11.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.159 48.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.159 48.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.266 -40
Ana Ortaklık Payları
177.893 48.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -11.615 -1.485 317.661 102.054 464.382 2.211 466.593
Transferler
102.054 -102.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.923 48.923 -40 48.883
Dönem Karı (Zararı)
48.923 48.923 -40 48.883
Kar Payları
-60 -60
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -11.615 -1.485 419.715 48.923 513.305 2.111 515.416
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-988 -988 -988
Transferler
126.051 -126.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.378 -16.955 177.893 220.316 37.748 258.064
Sermaye Arttırımı
115.000 115.000 115.000
Kar Payları
-360 -360
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 84.586 84.586
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-32.425 -32.425 113.339 80.914
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.126 -7.126 -7.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.153 57.893 -16.955 505.227 177.893 884.672 238.216 1.122.888


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
710.212 625.852
Dönem Karı (Zararı)
213.159 48.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
581.331 289.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
152.583 53.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.859 1.041
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.859 1.041
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.858 15.267
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.423 23.534
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-141.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 161.889 92.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -689 -1.220
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 162.578 93.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
277.679 93.260
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 27.014 11.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.453 -901
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.453 -901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.032 301.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.286 -2.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.952 75.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.698 10.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
229.650 65.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.125 -1.994
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.122 -1.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.003 -798
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.690 -7.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.984 27.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.658 -10.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.625 374.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-201.333 101.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
222.958 273.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.196 -9.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.214 -57.301
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -7.808
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.214 -49.493
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.695 1.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.579 -88.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-119.579 -88.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
792.458 639.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-81.894 -13.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-352 -194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.892.670 -653.656
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-273.625 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 375.657 380.956
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 375.657 380.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -1.994.702 -1.034.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -1.994.702 -1.034.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.149.937 27.478
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
115.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.274.634 317.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.876 -195.544
Ödenen Temettüler
-360 -60
Ödenen Faiz
-111.650 -95.704
Alınan Faiz
689 1.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.521 -326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
42.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.905 -326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
173.866 142.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.771 142.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
213.159 48.883
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.860
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
61.860
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.737
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.782
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.905 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.064 48.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.748 -40
Ana Ortaklık Payları
220.316 48.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
183.771 173.866
Ticari Alacaklar
5 862.321 882.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 22.668 17.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 839.653 864.920
Diğer Alacaklar
34.067 21.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.239 11.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.828 10.825
Türev Araçlar
15 103.844 72.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 103.844 72.533
Stoklar
6 686.933 586.518
Peşin Ödenmiş Giderler
68.081 15.211
Diğer Dönen Varlıklar
7,9 1.624.167 634.590
ARA TOPLAM
3.563.184 2.387.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.563.184 2.387.550
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.556 4.396
Ticari Alacaklar
253.293 6.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
253.293 6.168
Türev Araçlar
15 49.243 32.864
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 49.243 32.864
Maddi Duran Varlıklar
7 3.789.646 1.781.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 6.827 4.484
Peşin Ödenmiş Giderler
5.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.108.190 1.829.350
TOPLAM VARLIKLAR
7.671.374 4.216.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 960.884 419.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 573.978 371.468
Ticari Borçlar
5,13 1.752.800 1.442.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,13 941.255 1.142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 811.545 299.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.573 24.769
Diğer Borçlar
110.688 70.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.688 70.515
Ertelenmiş Gelirler
16.089 4.394
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.304 352
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.571 32.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.611 17.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.960 15.214
ARA TOPLAM
3.491.887 2.366.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.491.887 2.366.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.816.556 1.074.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.522 28.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
39.522 28.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 200.521 154.757
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.056.599 1.258.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.548.486 3.624.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
884.672 589.895
Ödenmiş Sermaye
136.000 21.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.153 -12.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.153 -12.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.153 -12.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.938 -1.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.893 -1.485
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -16.955 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -16.955 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
505.227 419.715
Net Dönem Karı veya Zararı
177.893 126.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
238.216 2.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.122.888 592.798
TOPLAM KAYNAKLAR
7.671.374 4.216.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702867


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7587 Değişim: -0,04%
Düşük 8,7554 24.09.2021 Yüksek 8,7708
Açılış: 8,7619
10,2987 Değişim: -0,10%
Düşük 10,2826 24.09.2021 Yüksek 10,3101
Açılış: 10,3091
491,28 Değişim: 0,08%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 491,37
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.