KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2022 - 18:13
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.848 -1.711 -1.711 -46.723 0 0 -46.723 618.268 618.268 569.697 569.697
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.589 0 -11.589 0 0 0 0 0 -11.589 -59.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.103 93.650 0 0 0 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.336 -1.336 -1.336 -150.996 -150.996 1.041.524 1.041.524 889.192 0 889.192
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.925 0 -12.925 0 0 0 0 0 -12.925 -210.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.099 133.530 0 0 0 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
952.845 -51.942
Dönem Karı (Zararı)
1.041.524 618.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
558.721 310.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 105.148 96.714
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.365 27.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.488 14.942
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.877 12.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
319.290 166.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.651 20.405
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 205.751 119.094
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
80.888 27.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
151.635 82.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -31.490 -37.526
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 183.125 120.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 215.772 40.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.294 -11.448
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-28.294 -11.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-107.451 -98.288
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -107.451 -98.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-137.312 6.918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.432 -787
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.432 -787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-601.786 -907.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-898.907 -387.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.688 -579.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.341 93.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.468 -33.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.520 -76.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
205.988 42.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
998.459 21.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.794 -4.149
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -85.172 -62.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-827 -685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.179 -5.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-311.441 -310.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.039 1.012
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.039 1.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.722 -311.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -193.123 -112.414
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -307.599 -199.286
Alınan Temettüler
5 187.242 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.818 719.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.031.827 2.049.296
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.031.827 2.049.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.763.430 -1.047.513
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.763.430 -1.047.513
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.502 -10.984
Ödenen Temettüler
-400.000 -200.000
Ödenen Faiz
-154.203 -108.900
Alınan Faiz
31.490 37.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
370.586 356.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-243.151 -62.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.435 294.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 517.422 222.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 644.857 517.422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 644.857 517.422
Ticari Alacaklar
8 1.761.233 1.188.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 533.242 440.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.227.991 748.065
Diğer Alacaklar
9 1.212 450
Türev Araçlar
7 51 15.937
Stoklar
10 1.426.393 1.335.582
Peşin Ödenmiş Giderler
17 20.045 19.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 281
Diğer Dönen Varlıklar
17 106.634 100.649
ARA TOPLAM
3.960.425 3.178.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.960.425 3.178.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 147 147
Ticari Alacaklar
8 421.129 130.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 421.129 130.567
Diğer Alacaklar
9 4.474 2.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 182.456 169.689
Maddi Duran Varlıklar
12 396.704 227.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 33.946 19.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 739.375 500.727
Peşin Ödenmiş Giderler
17 16.446 9.092
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 234.424 96.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.029.101 1.155.662
TOPLAM VARLIKLAR
5.989.526 4.334.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 473.279 586.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 473.279 586.057
Banka Kredileri
6 455.503 577.078
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.776 8.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 644.014 289.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 644.014 289.014
Banka Kredileri
6 644.014 289.014
Ticari Borçlar
8 554.860 349.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 70.714 58.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 484.146 290.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 67.060 51.147
Diğer Borçlar
9 46.547 48.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 602.791 538.712
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 16.572 2.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 440.523 234.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.705 15.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
419.818 218.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.688 27.097
ARA TOPLAM
2.852.334 2.126.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.852.334 2.126.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.261.164 978.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.261.164 978.993
Banka Kredileri
6 1.233.360 964.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 27.804 14.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 278.783 155.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 11.283 2.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 89.427 63.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 89.427 63.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.640.657 1.200.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.492.991 3.326.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.496.535 1.007.343
Ödenmiş Sermaye
18 24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -12.925 -11.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.925 -11.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -12.925 -11.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.099 -59.103
Yabancı Para Çevrim Farkları
-210.099 -59.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 133.530 93.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 467.762 289.374
Net Dönem Karı veya Zararı
1.041.524 618.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.496.535 1.007.343
TOPLAM KAYNAKLAR
5.989.526 4.334.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.508.874 2.908.711
Satışların Maliyeti
19 -2.792.189 -1.714.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.716.685 1.194.144
BRÜT KAR (ZARAR)
1.716.685 1.194.144
Genel Yönetim Giderleri
20 -202.991 -149.634
Pazarlama Giderleri
20 -596.356 -382.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -109.841 -87.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 976.660 453.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -708.619 -392.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.075.538 635.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.432 787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 107.451 98.288
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.184.421 735.065
Finansman Gelirleri
23 223.298 95.191
Finansman Giderleri
24 -503.173 -205.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
904.546 625.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
136.978 -6.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -827 -685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 137.805 -6.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.041.524 618.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.041.524 618.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.041.524 618.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 4,34000000 2,57600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9371 Değişim: 0,07%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0277 Değişim: -0,05%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,11 Değişim: 0,03%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.