KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:21
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.937 -1.937 -1.937 -13.221 0 0 -13.221 172.317 172.317 157.159 157.159
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.678 0 -11.678 0 0 0 0 0 -11.678 -25.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.601 93.650 0 0 0 289.374 172.317 461.691 594.805 0 594.805
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246 -1.246 -1.246 -42.044 -42.044 396.504 396.504 353.214 0 353.214
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.835 0 -12.835 0 0 0 0 0 -12.835 -101.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.147 133.530 0 0 0 467.762 396.504 864.266 960.557 0 960.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.869 -207.310
Dönem Karı (Zararı)
396.504 172.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.502 181.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 52.075 46.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.957 18.304
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.209 6.395
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.748 11.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.998 60.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.466 11.827
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 68.110 41.809
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.422 6.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.987 39.402
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.017 -14.357
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 72.004 53.759
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 54.264 21.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.000 -827
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.000 -827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-53.276 -40.727
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -53.276 -40.727
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-39.041 36.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-462 -20
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-462 -20
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.182 -530.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.831 -238.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.002 -291.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.797 15.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.854 -15.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.790 -37.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.064 22.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
478.824 -176.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.847 -3.367
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-32.067 -26.618
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.959 -670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.696 -99.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
860 96
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
860 96
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-188.889 -99.292
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -62.637 -11.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -126.252 -87.592
Alınan Temettüler
61.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.568 594.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
979.482 1.490.850
Kredilerden Nakit Girişleri
6 979.482 1.490.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-979.603 -663.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -979.603 -663.995
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.936 -5.481
Ödenen Temettüler
-400.000 -200.000
Ödenen Faiz
-60.528 -41.431
Alınan Faiz
23.017 14.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.395 287.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-74.474 -31.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-192.869 256.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 517.422 222.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 324.553 478.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324.553 517.422
Ticari Alacaklar
9 1.201.595 1.188.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 383.679 440.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 817.916 748.065
Diğer Alacaklar
687 450
Türev Araçlar
8 0 15.937
Stoklar
10 1.397.836 1.335.582
Peşin Ödenmiş Giderler
14 20.468 19.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 281
Diğer Dönen Varlıklar
14 73.295 100.649
ARA TOPLAM
3.018.434 3.178.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.018.434 3.178.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 381.031 130.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 381.031 130.567
Diğer Alacaklar
4.854 2.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 194.063 169.689
Maddi Duran Varlıklar
11 280.032 227.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 22.165 19.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 589.371 500.727
Peşin Ödenmiş Giderler
14 11.196 9.092
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 135.638 96.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.618.497 1.155.662
TOPLAM VARLIKLAR
4.636.931 4.334.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 536.567 586.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 536.567 586.057
Banka Kredileri
6 525.800 577.078
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.767 8.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.006.220 289.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.006.220 289.014
Banka Kredileri
6 1.006.220 289.014
Ticari Borçlar
9 399.316 349.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 6.800 58.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 392.516 290.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 21.198 51.147
Diğer Borçlar
59.561 48.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 679.274 538.712
Türev Araçlar
8 22 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
10.684 2.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 307.170 234.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.354 15.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
285.816 218.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.843 27.097
ARA TOPLAM
3.022.855 2.126.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.022.855 2.126.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 381.419 978.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 381.419 978.993
Banka Kredileri
6 364.578 964.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.841 14.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 195.187 155.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
5.485 2.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 71.428 63.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 71.428 63.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.519 1.200.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.676.374 3.326.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
960.557 1.007.343
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.835 -11.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.835 -11.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.835 -11.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.147 -59.103
Yabancı Para Çevrim Farkları
-101.147 -59.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.530 93.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
467.762 289.374
Net Dönem Karı veya Zararı
396.504 618.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
960.557 1.007.343
TOPLAM KAYNAKLAR
4.636.931 4.334.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.859.889 1.136.248 982.647 677.459
Satışların Maliyeti
15 -1.189.570 -697.132 -592.831 -388.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
670.319 439.116 389.816 288.631
BRÜT KAR (ZARAR)
670.319 439.116 389.816 288.631
Genel Yönetim Giderleri
16 -85.678 -61.788 -44.265 -28.694
Pazarlama Giderleri
16 -229.128 -140.184 -112.282 -62.873
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -38.096 -35.558 -19.586 -18.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 303.484 208.492 148.210 93.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -217.796 -188.836 -103.103 -75.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
403.105 221.242 258.790 196.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
462 20 113 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 53.276 40.727 52.658 30.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
456.843 261.989 311.561 226.762
Finansman Gelirleri
18 56.716 32.636 15.617 19.605
Finansman Giderleri
19 -156.096 -85.824 -74.181 -55.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
357.463 208.801 252.997 191.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.041 -36.484 36.063 -41.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 39.041 -36.484 36.063 -41.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
396.504 172.317 289.060 150.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
396.504 172.317 289.060 150.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
396.504 172.317 289.060 150.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 1,65200000 0,71800000 1,20400000 0,62500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.246 -1.937 276 9
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.558 -2.484 345 12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
312 547 -69 -3
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
312 547 -69 -3
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.044 -13.221 -12.393 -14.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
-74.475 -31.658 -21.014 -21.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 32.431 18.437 8.621 7.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 32.431 18.437 8.621 7.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.290 -15.158 -12.117 -14.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
353.214 157.159 276.943 135.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
353.214 157.159 276.943 135.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6645 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1797 Değişim: 0,19%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,84 Değişim: 0,05%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.